เรือรบ - เรือบรรทุกเครื่องบิน


I
Compare
II
Compare
III
Compare
IV
Compare
Hermes
Hermes
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.46%
Average Damage: 25 771
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 2.3
Hōshō
Hōshō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.26%
Average Damage: 31 799
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 2.92
Rhein
Rhein
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.43%
Average Damage: 28 405
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 2.39
Langley
Langley
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.62%
Average Damage: 25 881
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.88
Langley (<30.01.2019)
Langley (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.68%
Average Damage: 27 081
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 1.25
Hosho (<30.01.2019)
Hosho (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.18%
Average Damage: 38 573
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 2.49
V
Compare
Zuiho (<30.01.2019)
Zuiho (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.91%
Average Damage: 42 436
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 2.55
Bogue (<30.01.2019)
Bogue (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.71%
Average Damage: 27 093
Avg. frags: 0.52
ฆ่า/ตาย: 1.19
VI
Compare
Ark Royal
Ark Royal
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.5%
Average Damage: 38 354
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 2.94
Erich Loewenhardt
Erich Loewenhardt
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 54.49%
Average Damage: 45 489
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 3.67
Ryūjō
Ryūjō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.53%
Average Damage: 40 894
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 3.65
Weser
Weser
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.1%
Average Damage: 34 383
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 2.68
Furious
Furious
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.26%
Average Damage: 39 652
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 2.69
Ranger
Ranger
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.38%
Average Damage: 34 389
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 2
Ryujo (<30.01.2019)
Ryujo (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.74%
Average Damage: 40 121
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 2.79
Independence (<30.01.2019)
Independence (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.05%
Average Damage: 31 666
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 2.11
VII
Compare
Kaga (<30.01.2019)
Kaga (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 55.98%
Average Damage: 63 797
Avg. frags: 1.23
ฆ่า/ตาย: 5.58
Saipan (<30.01.2019)
Saipan (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.57%
Average Damage: 42 770
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 3.92
Hiryu (<30.01.2019)
Hiryu (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.94%
Average Damage: 48 555
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 3.75
Ranger (<30.01.2019)
Ranger (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.15%
Average Damage: 45 029
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 2.22
VIII
Compare
Kaga B
Kaga B
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.85%
Average Damage: 58 348
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 3.44
Graf Zeppelin B
Graf Zeppelin B
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.97%
Average Damage: 50 004
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 2.43
Saipan
Saipan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.5%
Average Damage: 57 103
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 4.38
Kaga
Kaga
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.17%
Average Damage: 60 256
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 3.71
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 47.83%
Average Damage: 49 775
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 2.49
Enterprise
Enterprise
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.4%
Average Damage: 59 680
Avg. frags: 0.95
ฆ่า/ตาย: 5.28
Sanzang
Sanzang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 48.03%
Average Damage: 55 761
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 3.99
Graf Zeppelin (<30.01.2019)
Graf Zeppelin (<30.01.2019)
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 54.03%
Average Damage: 69 655
Avg. frags: 1.04
ฆ่า/ตาย: 4.84
Indomitable
Indomitable
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.5%
Average Damage: 62 429
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 4
Enterprise (<30.01.2019)
Enterprise (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.5%
Average Damage: 64 102
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 5.65
Shōkaku
Shōkaku
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.99%
Average Damage: 54 503
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 4.35
August von Parseval
August von Parseval
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.45%
Average Damage: 57 084
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 3.7
Implacable
Implacable
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 48.95%
Average Damage: 52 109
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 3.44
Lexington
Lexington
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.97%
Average Damage: 53 589
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 3.38
Shokaku (<30.01.2019)
Shokaku (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.98%
Average Damage: 56 338
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 4.64
Lexington (<30.01.2019)
Lexington (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.54%
Average Damage: 54 709
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 3.04
IX
Compare
Taiho (<30.01.2019)
Taiho (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.8%
Average Damage: 81 731
Avg. frags: 1.15
ฆ่า/ตาย: 7.56
Essex (<30.01.2019)
Essex (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.13%
Average Damage: 70 977
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 4.56
X
Compare
Max Immelmann
Max Immelmann
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.03%
Average Damage: 91 432
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 4.24
Franklin D. Roosevelt
Franklin D. Roosevelt
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.03%
Average Damage: 101 708
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 4.03
Audacious
Audacious
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.14%
Average Damage: 79 892
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 4.44
Hakuryū
Hakuryū
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.81%
Average Damage: 80 547
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 4.56
Manfred von Richthofen
Manfred von Richthofen
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.53%
Average Damage: 86 462
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 4.63
Midway
Midway
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.25%
Average Damage: 74 050
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 3.82
Hakuryu (<30.01.2019)
Hakuryu (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.16%
Average Damage: 95 812
Avg. frags: 1.25
ฆ่า/ตาย: 7.11
Midway (<30.01.2019)
Midway (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 46.86%
Average Damage: 97 564
Avg. frags: 1.29
ฆ่า/ตาย: 7.01