เรือรบ - เรือพิฆาต


I
Compare
II
Compare
Smith
Smith
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.94%
Average Damage: 14 514
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.34
Longjiang
Longjiang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 46.74%
Average Damage: 14 739
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.4
Tátra
Tátra
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 43.75%
Average Damage: 12 396
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.1
Storozhevoi
Storozhevoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 47.09%
Average Damage: 10 456
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 0.88
V-25
V-25
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 47.97%
Average Damage: 14 885
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.43
Enseigne Gabolde
Enseigne Gabolde
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 43.9%
Average Damage: 13 962
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.33
Medea
Medea
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 45.27%
Average Damage: 14 025
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.51
Tachibana Lima
Tachibana Lima
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.18%
Average Damage: 16 071
Avg. frags: 1.01
ฆ่า/ตาย: 1.71
Umikaze
Umikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.74%
Average Damage: 13 260
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.13
Sampson
Sampson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 45.7%
Average Damage: 10 083
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.75
Tachibana
Tachibana
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.31%
Average Damage: 16 778
Avg. frags: 1.04
ฆ่า/ตาย: 1.63
III
Compare
Vampire
Vampire
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 57.86%
Average Damage: 24 755
Avg. frags: 1.15
ฆ่า/ตาย: 2
Campbeltown
Campbeltown
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.11%
Average Damage: 21 526
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.28
เรือหลวง พระร่วง
เรือหลวง พระร่วง
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 47.61%
Average Damage: 16 686
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.05
Romulus
Romulus
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 46.23%
Average Damage: 13 746
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.81
Derzki
Derzki
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 48.96%
Average Damage: 13 737
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.82
G-101
G-101
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.71%
Average Damage: 15 695
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 0.95
Fusilier
Fusilier
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 46.93%
Average Damage: 15 954
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 0.97
Valkyrie
Valkyrie
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 48.64%
Average Damage: 17 558
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.27
Wickes
Wickes
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.5%
Average Damage: 13 323
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.74
Wakatake
Wakatake
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.6%
Average Damage: 15 606
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.91
IV
Compare
Shenyang
Shenyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 52.31%
Average Damage: 25 275
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.4
Klas Horn
Klas Horn
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 47.76%
Average Damage: 16 632
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.81
Izyaslav
Izyaslav
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.11%
Average Damage: 17 677
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 0.9
V-170
V-170
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.94%
Average Damage: 20 454
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.12
Bourrasque
Bourrasque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.04%
Average Damage: 20 771
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.16
Wakeful
Wakeful
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.89%
Average Damage: 19 341
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.1
Clemson
Clemson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.61%
Average Damage: 20 130
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.09
Isokaze
Isokaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.55%
Average Damage: 22 369
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.22
V
Compare
Okhotnik
Okhotnik
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.94%
Average Damage: 24 675
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.17
Hill
Hill
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.81%
Average Damage: 26 581
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.33
Siroco
Siroco
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.97%
Average Damage: 22 413
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.1
Podvoisky
Podvoisky
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.27%
Average Damage: 18 025
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.72
Jianwei
Jianwei
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 50.57%
Average Damage: 22 033
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 0.95
Visby
Visby
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.53%
Average Damage: 17 947
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.87
Gnevny (< 06.03.2017)
Gnevny (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.64%
Average Damage: 19 844
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 0.97
Mutsuki
Mutsuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.6%
Average Damage: 18 536
Avg. frags: 0.55
ฆ่า/ตาย: 0.83
T-22
T-22
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.91%
Average Damage: 17 034
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.75
Jaguar
Jaguar
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.73%
Average Damage: 21 837
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 0.98
Acasta
Acasta
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.99%
Average Damage: 17 427
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.87
Kamikaze R
Kamikaze R
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 57.08%
Average Damage: 34 767
Avg. frags: 1.15
ฆ่า/ตาย: 2.02
Kamikaze
Kamikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 59.39%
Average Damage: 37 960
Avg. frags: 1.24
ฆ่า/ตาย: 2.45
Fūjin
Fūjin
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 57.86%
Average Damage: 34 872
Avg. frags: 1.16
ฆ่า/ตาย: 2.14
Nicholas
Nicholas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.99%
Average Damage: 17 809
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 0.8
Minekaze
Minekaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.63%
Average Damage: 24 232
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.18
Gremyashchy
Gremyashchy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.84%
Average Damage: 28 502
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.63
VI
Compare
Shinonome
Shinonome
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 54.87%
Average Damage: 30 695
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.42
Anshan
Anshan
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.96%
Average Damage: 24 052
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.09
Juruá
Juruá
ประเทศ: รวมอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.03%
Average Damage: 24 288
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.17
Leone
Leone
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.06%
Average Damage: 24 253
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.96
T-61
T-61
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 55.95%
Average Damage: 30 895
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.54
Aigle
Aigle
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.34%
Average Damage: 24 750
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.97
Gallant
Gallant
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.75%
Average Damage: 24 684
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.17
Monaghan
Monaghan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.07%
Average Damage: 25 249
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.21
Gnevny
Gnevny
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.49%
Average Damage: 20 976
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.83
Hatsuharu
Hatsuharu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.97%
Average Damage: 24 765
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.1
Fushun
Fushun
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 52.97%
Average Damage: 27 531
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.18
Västerås
Västerås
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 52.14%
Average Damage: 22 882
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.07
Ognevoi (< 06.03.2017)
Ognevoi (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.28%
Average Damage: 21 216
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 0.93
Fubuki
Fubuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.59%
Average Damage: 21 193
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.81
Ernst Gaede
Ernst Gaede
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.38%
Average Damage: 21 928
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.9
Guépard
Guépard
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.91%
Average Damage: 25 131
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.01
Icarus
Icarus
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.86%
Average Damage: 21 619
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.06
Mutsuki (< 01.12.2016)
Mutsuki (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.51%
Average Damage: 22 009
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.95
Farragut
Farragut
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.35%
Average Damage: 20 383
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.85
VII
Compare
Sims B
Sims B
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.41%
Average Damage: 23 523
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.83
Z-39
Z-39
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 53.09%
Average Damage: 28 546
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.28
Haida
Haida
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 52.92%
Average Damage: 27 508
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.25
Leningrad
Leningrad
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.82%
Average Damage: 27 915
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.12
Yūdachi
Yūdachi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.08%
Average Damage: 31 945
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.22
Blyskawica
Blyskawica
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 49.42%
Average Damage: 24 169
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.85
Minsk
Minsk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.42%
Average Damage: 27 528
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 0.98
Shiratsuyu
Shiratsuyu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.03%
Average Damage: 31 251
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.33
Z-31
Z-31
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.09%
Average Damage: 28 597
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.19
Kiev (< 06.03.2017)
Kiev (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.93%
Average Damage: 28 829
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.07
Gadjah Mada
Gadjah Mada
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 54%
Average Damage: 34 115
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.39
Skåne
Skåne
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 52.08%
Average Damage: 27 502
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.11
Akatsuki
Akatsuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.51%
Average Damage: 26 433
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 0.97
Leberecht Maass
Leberecht Maass
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.97%
Average Damage: 26 423
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.06
Vauquelin
Vauquelin
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.05%
Average Damage: 29 707
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.16
Jervis
Jervis
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.1%
Average Damage: 27 741
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.27
Sims
Sims
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.71%
Average Damage: 22 075
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.9
Hatsuharu (< 01.12.2016)
Hatsuharu (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.68%
Average Damage: 22 687
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.96
Mahan
Mahan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.18%
Average Damage: 23 549
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 0.89
VIII
Compare
AL Yukikaze
AL Yukikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.75%
Average Damage: 35 827
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.46
HSF Harekaze
HSF Harekaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.13%
Average Damage: 28 960
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.98
Asashio B
Asashio B
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.74%
Average Damage: 54 660
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.58
Cossack B
Cossack B
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.64%
Average Damage: 30 783
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.11
HSF Harekaze II
HSF Harekaze II
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.49%
Average Damage: 32 317
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.13
Fenyang
Fenyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 47.27%
Average Damage: 31 082
Avg. frags: 0.49
ฆ่า/ตาย: 0.78
Asashio
Asashio
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.13%
Average Damage: 53 899
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.58
Z-35
Z-35
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.77%
Average Damage: 27 952
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.86
Cossack
Cossack
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.42%
Average Damage: 33 423
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.27
Loyang
Loyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 49.78%
Average Damage: 25 054
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.88
Orkan
Orkan
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.42%
Average Damage: 27 770
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 1.02
Le Terrible
Le Terrible
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.22%
Average Damage: 30 404
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 0.93
Kidd
Kidd
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.8%
Average Damage: 28 796
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.14
Kiev
Kiev
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.44%
Average Damage: 34 247
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 0.97
Siliwangi
Siliwangi
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 50.2%
Average Damage: 32 023
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 1
Ognevoi
Ognevoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.46%
Average Damage: 29 763
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 1.04
Kagerō
Kagerō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.28%
Average Damage: 29 930
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1
Gustav-Julius Maerker
Gustav-Julius Maerker
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.72%
Average Damage: 36 974
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.1
Hsienyang
Hsienyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.13%
Average Damage: 32 754
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.06
Öland
Öland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 51.17%
Average Damage: 32 164
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.2
Tashkent (< 06.03.2017)
Tashkent (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.99%
Average Damage: 29 294
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.91
Akizuki
Akizuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.71%
Average Damage: 38 329
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.11
Z-23
Z-23
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.49%
Average Damage: 28 556
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.93
Le Fantasque
Le Fantasque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.16%
Average Damage: 36 779
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.25
Lightning
Lightning
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.82%
Average Damage: 33 575
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.29
Benson
Benson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.81%
Average Damage: 29 110
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.03
Fubuki (< 01.12.2016)
Fubuki (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.33%
Average Damage: 28 427
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.01
IX
Compare
Neustrashimy
Neustrashimy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 54.96%
Average Damage: 45 049
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.93
Black
Black
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.99%
Average Damage: 43 827
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.55
ZF-6
ZF-6
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.53%
Average Damage: 36 601
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.13
Z-44
Z-44
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 47.13%
Average Damage: 36 497
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 1.01
Friesland
Friesland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.22%
Average Damage: 44 858
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.12
Paolo Emilio
Paolo Emilio
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 52.65%
Average Damage: 47 471
Avg. frags: 0.96
ฆ่า/ตาย: 1.25
Benham
Benham
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.24%
Average Damage: 49 030
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.8
Tashkent
Tashkent
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.2%
Average Damage: 40 455
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1.04
Kitakaze
Kitakaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.54%
Average Damage: 48 780
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.29
Yūgumo
Yūgumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.61%
Average Damage: 36 170
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.09
Felix Schultz
Felix Schultz
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.65%
Average Damage: 45 945
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.15
Chung Mu
Chung Mu
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 52.91%
Average Damage: 47 912
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.46
Östergötland
Östergötland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 51.32%
Average Damage: 43 613
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.52
Z-46
Z-46
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.27%
Average Damage: 36 508
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.14
Mogador
Mogador
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.87%
Average Damage: 47 555
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.44
Jutland
Jutland
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.63%
Average Damage: 40 227
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.52
Udaloi
Udaloi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.17%
Average Damage: 41 036
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.21
Fletcher
Fletcher
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.17%
Average Damage: 36 907
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.13
Kagero (< 01.12.2016)
Kagero (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.34%
Average Damage: 34 860
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.21
X
Compare
Småland
Småland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 54.47%
Average Damage: 45 063
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.53
Vampire II
Vampire II
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 53.85%
Average Damage: 49 708
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.38
Hayate
Hayate
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.09%
Average Damage: 49 116
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.33
Druid
Druid
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 57.63%
Average Damage: 63 763
Avg. frags: 1.1
ฆ่า/ตาย: 1.88
Somers
Somers
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 55.29%
Average Damage: 60 054
Avg. frags: 0.87
ฆ่า/ตาย: 1.85
Grozovoi
Grozovoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.39%
Average Damage: 43 832
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.16
Harugumo
Harugumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.61%
Average Damage: 53 667
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.11
Elbing
Elbing
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 55.23%
Average Damage: 73 272
Avg. frags: 0.95
ฆ่า/ตาย: 1.88
Marceau
Marceau
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.96%
Average Damage: 44 302
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.15
Yueyang
Yueyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.37%
Average Damage: 52 868
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.38
Halland
Halland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.6%
Average Damage: 49 739
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.31
Khabarovsk
Khabarovsk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.54%
Average Damage: 57 799
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.45
Z-52
Z-52
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.76%
Average Damage: 38 089
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 0.98
Kléber
Kléber
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.51%
Average Damage: 53 925
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.32
Daring
Daring
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.06%
Average Damage: 45 659
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.38
Gearing
Gearing
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.89%
Average Damage: 44 481
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.08
Shimakaze
Shimakaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.9%
Average Damage: 45 513
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.2