เรือรบ - เรือประจัญบาน


I
Compare
II
Compare
Mikasa
Mikasa
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.63%
Average Damage: 16 302
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.53
III
Compare
König Albert
König Albert
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 59.49%
Average Damage: 37 436
Avg. frags: 1.28
ฆ่า/ตาย: 2.69
Dreadnought
Dreadnought
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.68%
Average Damage: 33 508
Avg. frags: 1.1
ฆ่า/ตาย: 2.02
Knyaz Suvorov
Knyaz Suvorov
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 48.35%
Average Damage: 28 424
Avg. frags: 0.95
ฆ่า/ตาย: 1.65
Nassau
Nassau
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.61%
Average Damage: 28 470
Avg. frags: 1
ฆ่า/ตาย: 1.89
Turenne
Turenne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.15%
Average Damage: 24 858
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.46
Bellerophon
Bellerophon
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.74%
Average Damage: 28 372
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 1.61
Kawachi
Kawachi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.61%
Average Damage: 19 721
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.19
South Carolina
South Carolina
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.81%
Average Damage: 20 883
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.18
IV
Compare
Gangut
Gangut
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.24%
Average Damage: 38 794
Avg. frags: 1.08
ฆ่า/ตาย: 1.93
Dante Alighieri
Dante Alighieri
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.08%
Average Damage: 39 420
Avg. frags: 1.07
ฆ่า/ตาย: 1.94
Kaiser
Kaiser
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.52%
Average Damage: 36 229
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.87
Courbet
Courbet
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.32%
Average Damage: 33 289
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.54
Orion
Orion
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.77%
Average Damage: 41 995
Avg. frags: 1.09
ฆ่า/ตาย: 2.19
Arkansas Beta
Arkansas Beta
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.61%
Average Damage: 37 669
Avg. frags: 1.01
ฆ่า/ตาย: 1.86
Ishizuchi
Ishizuchi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.87%
Average Damage: 34 910
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.56
Wyoming
Wyoming
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.02%
Average Damage: 30 781
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.43
Myōgi
Myōgi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.58%
Average Damage: 25 653
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 1.14
Imperator Nikolai I
Imperator Nikolai I
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 60.62%
Average Damage: 48 410
Avg. frags: 1.32
ฆ่า/ตาย: 2.64
V
Compare
HSF Hiei
HSF Hiei
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 54.47%
Average Damage: 47 534
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 1.66
ARP Hiei
ARP Hiei
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.64%
Average Damage: 38 900
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.49
ARP Haruna
ARP Haruna
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.07%
Average Damage: 37 642
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.51
ARP Kirishima
ARP Kirishima
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.67%
Average Damage: 38 710
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.51
ARP Kongō
ARP Kongō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.16%
Average Damage: 39 814
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.61
Texas
Texas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.26%
Average Damage: 41 071
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.54
Oktyabrskaya Revolutsiya
Oktyabrskaya Revolutsiya
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.75%
Average Damage: 45 392
Avg. frags: 0.94
ฆ่า/ตาย: 1.87
Giulio Cesare
Giulio Cesare
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 59.33%
Average Damage: 57 228
Avg. frags: 1.28
ฆ่า/ตาย: 2.74
อาจินคอร์ท
อาจินคอร์ท
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 55.48%
Average Damage: 47 048
Avg. frags: 1.09
ฆ่า/ตาย: 1.8
Oklahoma
Oklahoma
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.51%
Average Damage: 40 337
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.42
Viribus Unitis
Viribus Unitis
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 53.42%
Average Damage: 45 555
Avg. frags: 0.96
ฆ่า/ตาย: 1.75
Pyotr Velikiy
Pyotr Velikiy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.56%
Average Damage: 41 573
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.42
Conte di Cavour
Conte di Cavour
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 49.1%
Average Damage: 36 828
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.29
König
König
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.09%
Average Damage: 36 210
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.39
Bretagne
Bretagne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.81%
Average Damage: 35 756
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.27
Iron Duke
Iron Duke
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.22%
Average Damage: 39 470
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.44
Kongō
Kongō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.96%
Average Damage: 33 450
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.29
New York
New York
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.83%
Average Damage: 31 501
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.17
VI
Compare
Ise
Ise
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 54.96%
Average Damage: 46 560
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 2.22
W. Virginia 1941
W. Virginia 1941
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.43%
Average Damage: 55 141
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.73
Mutsu
Mutsu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.02%
Average Damage: 47 951
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.42
Prinz Eitel Friedrich
Prinz Eitel Friedrich
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 53.23%
Average Damage: 46 676
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.56
Dunkerque
Dunkerque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.29%
Average Damage: 44 213
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.2
Arizona
Arizona
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.97%
Average Damage: 51 121
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.97
Izmail
Izmail
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.12%
Average Damage: 49 585
Avg. frags: 0.92
ฆ่า/ตาย: 1.53
Andrea Doria
Andrea Doria
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.15%
Average Damage: 42 885
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.35
Bayern
Bayern
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.02%
Average Damage: 39 463
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.27
Normandie
Normandie
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.53%
Average Damage: 47 365
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 1.66
Queen Elizabeth
Queen Elizabeth
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.48%
Average Damage: 42 853
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.27
New Mexico
New Mexico
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.13%
Average Damage: 40 041
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.4
Fusō
Fusō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.01%
Average Damage: 44 708
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.58
Warspite
Warspite
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.18%
Average Damage: 43 810
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.45
VII
Compare
California
California
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.35%
Average Damage: 53 589
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.57
Scharnhorst B
Scharnhorst B
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.61%
Average Damage: 50 758
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.26
Duke of York
Duke of York
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.58%
Average Damage: 50 958
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.33
Hyūga
Hyūga
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 55.24%
Average Damage: 66 675
Avg. frags: 1.01
ฆ่า/ตาย: 2.4
Nelson
Nelson
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 54.28%
Average Damage: 61 376
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.62
Florida
Florida
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.83%
Average Damage: 56 557
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.5
Poltava
Poltava
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.36%
Average Damage: 55 870
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.53
Yukon
Yukon
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 46.15%
Average Damage: 59 289
Avg. frags: 1.15
ฆ่า/ตาย: 2.5
Ashitaka
Ashitaka
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.6%
Average Damage: 50 591
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.31
Scharnhorst
Scharnhorst
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.24%
Average Damage: 47 725
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.36
Strasbourg
Strasbourg
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.52%
Average Damage: 55 856
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.26
Hood
Hood
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.1%
Average Damage: 49 110
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.44
Sinop
Sinop
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.49%
Average Damage: 58 034
Avg. frags: 0.95
ฆ่า/ตาย: 1.61
Francesco Caracciolo
Francesco Caracciolo
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 52.1%
Average Damage: 54 502
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.49
Gneisenau
Gneisenau
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.21%
Average Damage: 43 805
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.16
Lyon
Lyon
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.1%
Average Damage: 54 921
Avg. frags: 0.92
ฆ่า/ตาย: 1.76
King George V
King George V
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.26%
Average Damage: 57 117
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.57
Nagato
Nagato
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.46%
Average Damage: 48 857
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.33
Colorado
Colorado
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.3%
Average Damage: 46 870
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.36
VIII
Compare
Ragnarok
Ragnarok
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.41%
Average Damage: 56 321
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.2
Ignis Purgatio
Ignis Purgatio
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.54%
Average Damage: 57 584
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.28
AL Littorio
AL Littorio
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 52.02%
Average Damage: 62 087
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.42
Alabama ST
Alabama ST
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 61.24%
Average Damage: 76 713
Avg. frags: 1.08
ฆ่า/ตาย: 2.27
Tirpitz B
Tirpitz B
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.54%
Average Damage: 53 810
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1
Massachusetts B
Massachusetts B
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 55.16%
Average Damage: 67 107
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.53
Flandre
Flandre
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.5%
Average Damage: 62 878
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.41
Constellation
Constellation
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 63.64%
Average Damage: 53 842
Avg. frags: 0.55
ฆ่า/ตาย: 0.86
Champagne
Champagne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.36%
Average Damage: 68 228
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.81
Alabama VL
Alabama VL
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 59.6%
Average Damage: 80 022
Avg. frags: 1.05
ฆ่า/ตาย: 1.99
Lenin
Lenin
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.78%
Average Damage: 62 367
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.43
Massachusetts
Massachusetts
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.99%
Average Damage: 62 253
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.4
Kii
Kii
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.22%
Average Damage: 53 542
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.19
Roma
Roma
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.71%
Average Damage: 57 915
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.32
Odin
Odin
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 53.23%
Average Damage: 61 098
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.3
Gascogne
Gascogne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.87%
Average Damage: 55 767
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.28
Vanguard
Vanguard
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.93%
Average Damage: 56 565
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.3
Alabama
Alabama
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.49%
Average Damage: 54 689
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.3
Vladivostok
Vladivostok
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.19%
Average Damage: 61 807
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.44
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.89%
Average Damage: 59 541
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.4
Bismarck
Bismarck
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.99%
Average Damage: 51 432
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.04
Richelieu
Richelieu
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.93%
Average Damage: 60 153
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.23
Monarch
Monarch
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.6%
Average Damage: 58 257
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.21
Kansas
Kansas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.89%
Average Damage: 57 525
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.25
Amagi
Amagi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.89%
Average Damage: 57 226
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.41
North Carolina
North Carolina
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.97%
Average Damage: 52 228
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.18
Tirpitz
Tirpitz
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.31%
Average Damage: 47 584
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1
IX
Compare
Georgia
Georgia
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.44%
Average Damage: 77 461
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.42
AL Sov. Rossiya
AL Sov. Rossiya
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.19%
Average Damage: 67 136
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.22
Jean Bart B
Jean Bart B
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.85%
Average Damage: 81 445
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.39
Wujing
Wujing
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 49.48%
Average Damage: 68 673
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.25
Hizen
Hizen
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.36%
Average Damage: 69 332
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.28
Jean Bart
Jean Bart
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.25%
Average Damage: 82 369
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.48
Bajie
Bajie
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.09%
Average Damage: 75 329
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.46
Musashi
Musashi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.81%
Average Damage: 86 837
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 1.73
Marco Polo
Marco Polo
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 49.37%
Average Damage: 71 160
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.29
Pommern
Pommern
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.55%
Average Damage: 65 821
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.07
Missouri
Missouri
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.57%
Average Damage: 69 721
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.38
Sovetsky Soyuz
Sovetsky Soyuz
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.18%
Average Damage: 69 931
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.33
Lepanto
Lepanto
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.32%
Average Damage: 75 804
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.56
Friedrich der Grosse
Friedrich der Grosse
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.21%
Average Damage: 56 170
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.94
Alsace
Alsace
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.71%
Average Damage: 70 265
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.3
Lion
Lion
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.03%
Average Damage: 72 273
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.37
Minnesota
Minnesota
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.25%
Average Damage: 71 773
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.45
Izumo
Izumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.2%
Average Damage: 60 570
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 1.03
Iowa
Iowa
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.3%
Average Damage: 60 725
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.12
X
Compare
ARP Yamato
ARP Yamato
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.38%
Average Damage: 90 877
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.44
Slava
Slava
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.28%
Average Damage: 103 031
Avg. frags: 0.87
ฆ่า/ตาย: 2.02
Shikishima
Shikishima
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 54.94%
Average Damage: 107 662
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.78
Bourgogne
Bourgogne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 56.57%
Average Damage: 112 707
Avg. frags: 1.08
ฆ่า/ตาย: 2.16
Thunderer
Thunderer
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.09%
Average Damage: 100 251
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.61
Ohio
Ohio
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.65%
Average Damage: 95 404
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.66
Kremlin
Kremlin
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.75%
Average Damage: 83 242
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.38
Cristoforo Colombo
Cristoforo Colombo
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.34%
Average Damage: 90 519
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.46
Grosser Kurfürst
Grosser Kurfürst
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.32%
Average Damage: 74 450
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.12
République
République
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.28%
Average Damage: 87 397
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.43
Conqueror
Conqueror
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.24%
Average Damage: 100 684
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.65
Vermont
Vermont
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.14%
Average Damage: 88 761
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.56
Yamato
Yamato
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.52%
Average Damage: 84 243
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.26
Montana
Montana
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.91%
Average Damage: 79 984
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.42