เรือรบ - เรือลาดตระเวน


I
Compare
Chengan
Chengan
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 48.63%
Average Damage: 6 127
Avg. frags: 1.02
ฆ่า/ตาย: 1.89
Gryf
Gryf
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 48.89%
Average Damage: 9 653
Avg. frags: 1.48
ฆ่า/ตาย: 2.95
Orlan
Orlan
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 48.99%
Average Damage: 9 277
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.59
Eritrea
Eritrea
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.64%
Average Damage: 9 034
Avg. frags: 1.49
ฆ่า/ตาย: 3.88
Bougainville
Bougainville
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 48.74%
Average Damage: 6 299
Avg. frags: 0.98
ฆ่า/ตาย: 1.87
Black Swan
Black Swan
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.11%
Average Damage: 7 119
Avg. frags: 1.17
ฆ่า/ตาย: 2.22
Hashidate
Hashidate
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.28%
Average Damage: 10 470
Avg. frags: 1.09
ฆ่า/ตาย: 2.08
Hermelin
Hermelin
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.78%
Average Damage: 9 028
Avg. frags: 1.12
ฆ่า/ตาย: 2.24
Erie
Erie
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.62%
Average Damage: 9 327
Avg. frags: 0.96
ฆ่า/ตาย: 1.77
II
Compare
Almirante Abreu
Almirante Abreu
ประเทศ: รวมอเมริกา
อัตราการชนะ: 40%
Average Damage: 25 388
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.33
Emden
Emden
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 53.23%
Average Damage: 17 103
Avg. frags: 0.87
ฆ่า/ตาย: 1.43
Novik
Novik
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 45.88%
Average Damage: 13 531
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.05
Nino Bixio
Nino Bixio
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 44.05%
Average Damage: 15 129
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.17
Jurien de la Gravière
Jurien de la Gravière
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 46.52%
Average Damage: 14 824
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.06
Weymouth
Weymouth
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 47.67%
Average Damage: 14 255
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.07
Chikuma
Chikuma
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.64%
Average Damage: 13 805
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.95
Diana Lima
Diana Lima
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.21%
Average Damage: 20 879
Avg. frags: 1.26
ฆ่า/ตาย: 2.69
Albany
Albany
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.67%
Average Damage: 14 918
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.17
Diana
Diana
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.13%
Average Damage: 16 069
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.24
Dresden
Dresden
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.14%
Average Damage: 14 796
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.29
Chester
Chester
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 46.37%
Average Damage: 11 336
Avg. frags: 0.51
ฆ่า/ตาย: 0.77
III
Compare
Varyag
Varyag
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.26%
Average Damage: 24 590
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.41
Oleg
Oleg
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.37%
Average Damage: 23 896
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 1.47
Katori
Katori
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 56.27%
Average Damage: 28 152
Avg. frags: 1
ฆ่า/ตาย: 1.72
Charleston
Charleston
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.79%
Average Damage: 23 860
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.61
Bogatyr
Bogatyr
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.29%
Average Damage: 21 785
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.22
Taranto
Taranto
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 44.11%
Average Damage: 16 106
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 0.88
Kolberg
Kolberg
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.86%
Average Damage: 15 719
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 0.9
Friant
Friant
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 48.68%
Average Damage: 18 379
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 0.98
Caledon
Caledon
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.26%
Average Damage: 16 961
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 0.97
Tenryū
Tenryū
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.78%
Average Damage: 17 930
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 0.96
St. Louis
St. Louis
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.3%
Average Damage: 21 490
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.24
Aurora
Aurora
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.1%
Average Damage: 23 579
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.33
IV
Compare
Svietlana
Svietlana
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.68%
Average Damage: 22 327
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1
Alberto di Giussano
Alberto di Giussano
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 48.86%
Average Damage: 20 989
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 0.99
De Ruyter
De Ruyter
ประเทศ: nation_netherlands
อัตราการชนะ: 62.34%
Average Damage: 40 348
Avg. frags: 1.39
ฆ่า/ตาย: 2.94
Karlsruhe
Karlsruhe
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.45%
Average Damage: 17 405
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.78
Duguay-Trouin
Duguay-Trouin
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.9%
Average Damage: 25 472
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.11
Danae
Danae
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.14%
Average Damage: 19 643
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 0.97
Iwaki Alpha
Iwaki Alpha
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 57.48%
Average Damage: 32 225
Avg. frags: 1.14
ฆ่า/ตาย: 1.82
Phoenix
Phoenix
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.35%
Average Damage: 20 803
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.86
Kuma
Kuma
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.19%
Average Damage: 23 786
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.05
Yūbari
Yūbari
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.34%
Average Damage: 23 964
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.18
V
Compare
Kirov
Kirov
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.07%
Average Damage: 28 328
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.83
Mikoyan
Mikoyan
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.44%
Average Damage: 22 257
Avg. frags: 0.51
ฆ่า/ตาย: 0.68
Krasny Krym
Krasny Krym
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.4%
Average Damage: 25 741
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.88
Yahagi
Yahagi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.55%
Average Damage: 24 623
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.9
Genova
Genova
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.93%
Average Damage: 24 812
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.8
Exeter
Exeter
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 54.07%
Average Damage: 28 697
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.13
Kotovsky
Kotovsky
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.68%
Average Damage: 21 026
Avg. frags: 0.45
ฆ่า/ตาย: 0.62
Hawkins
Hawkins
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.79%
Average Damage: 20 394
Avg. frags: 0.46
ฆ่า/ตาย: 0.65
Kirov (<10.06.2019)
Kirov (<10.06.2019)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.56%
Average Damage: 25 470
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.8
Raimondo Montecuccoli
Raimondo Montecuccoli
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.01%
Average Damage: 23 034
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.82
Königsberg
Königsberg
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.6%
Average Damage: 23 897
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.86
Émile Bertin
Émile Bertin
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.4%
Average Damage: 25 965
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 0.91
Emerald
Emerald
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.14%
Average Damage: 19 150
Avg. frags: 0.55
ฆ่า/ตาย: 0.74
Marblehead Lima
Marblehead Lima
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.79%
Average Damage: 25 867
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.86
Marblehead
Marblehead
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.3%
Average Damage: 26 728
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.92
Furutaka
Furutaka
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.85%
Average Damage: 21 323
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.76
Omaha
Omaha
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.9%
Average Damage: 23 759
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.84
Murmansk
Murmansk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.29%
Average Damage: 30 059
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.17
VI
Compare
HSF Admiral Graf Spee
HSF Admiral Graf Spee
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 53.55%
Average Damage: 31 605
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.06
Admiral Makarov
Admiral Makarov
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.93%
Average Damage: 34 268
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.94
Mysore
Mysore
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 58.24%
Average Damage: 38 481
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.79
London
London
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.45%
Average Damage: 32 576
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 0.99
Huanghe
Huanghe
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.9%
Average Damage: 29 093
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.03
Perth
Perth
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 53.79%
Average Damage: 32 720
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.25
Molotov
Molotov
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.04%
Average Damage: 32 777
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 0.94
Duca d'Aosta
Duca d'Aosta
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.6%
Average Damage: 28 180
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.95
Admiral Graf Spee
Admiral Graf Spee
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 53.2%
Average Damage: 31 579
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.03
De Grasse
De Grasse
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.4%
Average Damage: 32 351
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.01
Devonshire
Devonshire
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.92%
Average Damage: 33 164
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1
Dallas
Dallas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.71%
Average Damage: 28 771
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.92
Budyonny
Budyonny
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.46%
Average Damage: 32 638
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1
Trento
Trento
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.52%
Average Damage: 31 045
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.9
Nürnberg
Nürnberg
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.31%
Average Damage: 25 856
Avg. frags: 0.53
ฆ่า/ตาย: 0.76
La Galissonnière
La Galissonnière
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.6%
Average Damage: 28 523
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.82
Leander
Leander
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.61%
Average Damage: 31 348
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.24
Pensacola
Pensacola
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.66%
Average Damage: 26 566
Avg. frags: 0.5
ฆ่า/ตาย: 0.73
Aoba
Aoba
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.54%
Average Damage: 27 567
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.91
Cleveland (<31.05.2018)
Cleveland (<31.05.2018)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.57%
Average Damage: 28 153
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.05
VII
Compare
ARP Nachi
ARP Nachi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.77%
Average Damage: 41 539
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.24
Eastern Dragon
Eastern Dragon
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.35%
Average Damage: 34 327
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.97
Southern Dragon
Southern Dragon
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.22%
Average Damage: 36 090
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1
ARP Haguro
ARP Haguro
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.18%
Average Damage: 31 317
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.86
ARP Ashigara
ARP Ashigara
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.72%
Average Damage: 33 017
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.9
Flint
Flint
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 57.07%
Average Damage: 48 073
Avg. frags: 0.96
ฆ่า/ตาย: 1.64
ARP Myōkō
ARP Myōkō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.65%
Average Damage: 35 768
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.11
Gorizia
Gorizia
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.72%
Average Damage: 40 387
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.25
Boise
Boise
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.03%
Average Damage: 42 507
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.42
Atlanta B
Atlanta B
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.51%
Average Damage: 30 096
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.84
Lazo
Lazo
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.21%
Average Damage: 44 803
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.25
Nueve de Julio
Nueve de Julio
ประเทศ: รวมอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.64%
Average Damage: 41 688
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.32
Duca degli Abruzzi
Duca degli Abruzzi
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.24%
Average Damage: 36 096
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.27
München
München
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.73%
Average Damage: 37 860
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.99
Belfast
Belfast
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 55.78%
Average Damage: 46 204
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.65
Indianapolis
Indianapolis
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.05%
Average Damage: 32 840
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.88
Surrey
Surrey
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.51%
Average Damage: 42 817
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.24
Helena
Helena
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.95%
Average Damage: 38 276
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.06
Shchors
Shchors
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.31%
Average Damage: 39 437
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.02
Zara
Zara
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.89%
Average Damage: 41 727
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.29
Yorck
Yorck
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.53%
Average Damage: 31 427
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.88
Algérie
Algérie
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.66%
Average Damage: 38 319
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 1.02
Fiji
Fiji
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.29%
Average Damage: 40 875
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.41
New Orleans
New Orleans
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.31%
Average Damage: 34 287
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.87
Pensacola (<31.05.2018)
Pensacola (<31.05.2018)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.4%
Average Damage: 28 419
Avg. frags: 0.55
ฆ่า/ตาย: 0.85
Myōkō
Myōkō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.83%
Average Damage: 36 347
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.08
Atlanta
Atlanta
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.77%
Average Damage: 29 506
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 0.95
VIII
Compare
ARP Maya
ARP Maya
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 54.46%
Average Damage: 49 521
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.57
AL Montpelier
AL Montpelier
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.39%
Average Damage: 43 085
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.08
ARP Takao
ARP Takao
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.78%
Average Damage: 42 265
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.06
Atago B
Atago B
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.27%
Average Damage: 47 021
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.29
Pyotr Bagration
Pyotr Bagration
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.24%
Average Damage: 45 161
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 1.04
Ochakov
Ochakov
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.79%
Average Damage: 36 969
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.84
Belfast '43
Belfast '43
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.7%
Average Damage: 36 224
Avg. frags: 0.52
ฆ่า/ตาย: 0.84
Wukong
Wukong
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 48.97%
Average Damage: 43 643
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.86
Mainz
Mainz
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.31%
Average Damage: 52 022
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.13
Tiger '59
Tiger '59
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.82%
Average Damage: 40 980
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.42
Anchorage
Anchorage
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.18%
Average Damage: 46 510
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.92
Irian
Irian
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 50.89%
Average Damage: 49 338
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.08
Mikhail Kutuzov
Mikhail Kutuzov
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.59%
Average Damage: 49 485
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.22
Prinz Eugen
Prinz Eugen
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.63%
Average Damage: 35 811
Avg. frags: 0.49
ฆ่า/ตาย: 0.81
Bayard
Bayard
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 54.12%
Average Damage: 55 890
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.41
Cheshire
Cheshire
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.56%
Average Damage: 44 591
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 1.09
Wichita
Wichita
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.43%
Average Damage: 44 652
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.12
Tallinn
Tallinn
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.95%
Average Damage: 40 639
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.9
Albemarle
Albemarle
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.2%
Average Damage: 48 008
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.13
Cleveland
Cleveland
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.46%
Average Damage: 39 219
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.9
Chapayev
Chapayev
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.64%
Average Damage: 42 864
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.96
Amalfi
Amalfi
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 52.1%
Average Damage: 47 971
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.26
Admiral Hipper
Admiral Hipper
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.4%
Average Damage: 36 533
Avg. frags: 0.5
ฆ่า/ตาย: 0.79
Charles Martel
Charles Martel
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.62%
Average Damage: 48 236
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.08
Edinburgh
Edinburgh
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.09%
Average Damage: 40 170
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.11
Baltimore
Baltimore
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.22%
Average Damage: 40 241
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.89
Atago
Atago
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.57%
Average Damage: 37 193
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.99
Tone
Tone
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 56.48%
Average Damage: 47 622
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 2.54
New Orleans (<31.05.2018)
New Orleans (<31.05.2018)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.69%
Average Damage: 31 772
Avg. frags: 0.49
ฆ่า/ตาย: 0.77
Mogami
Mogami
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.28%
Average Damage: 41 188
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1
IX
Compare
Alaska B
Alaska B
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.22%
Average Damage: 61 243
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.22
Ägir
Ägir
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.62%
Average Damage: 63 111
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.2
Azuma
Azuma
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.34%
Average Damage: 73 668
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.69
Alaska
Alaska
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.18%
Average Damage: 66 219
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.39
ครอนสตาดท์
ครอนสตาดท์
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 55.57%
Average Damage: 66 125
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.48
Siegfried
Siegfried
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 55.75%
Average Damage: 71 901
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.48
Riga
Riga
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.68%
Average Damage: 55 244
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.17
Drake
Drake
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.03%
Average Damage: 67 524
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.56
Seattle
Seattle
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.96%
Average Damage: 47 982
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 1.02
Dmitri Donskoi
Dmitri Donskoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.62%
Average Damage: 54 074
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1.12
Brindisi
Brindisi
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.04%
Average Damage: 63 169
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.55
Roon
Roon
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.77%
Average Damage: 52 412
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 1.15
Saint-Louis
Saint-Louis
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.42%
Average Damage: 58 204
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.18
Neptune
Neptune
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.75%
Average Damage: 50 028
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.12
Buffalo
Buffalo
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.32%
Average Damage: 48 535
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.95
Baltimore (<31.05.2018)
Baltimore (<31.05.2018)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.75%
Average Damage: 40 667
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.98
Ibuki
Ibuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.68%
Average Damage: 52 365
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1.19
X
Compare
Austin
Austin
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.68%
Average Damage: 70 047
Avg. frags: 0.98
ฆ่า/ตาย: 1.88
Salem
Salem
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.82%
Average Damage: 65 020
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.1
Smolensk
Smolensk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.07%
Average Damage: 77 250
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.41
Puerto Rico
Puerto Rico
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.76%
Average Damage: 64 729
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.09
Yoshino
Yoshino
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.44%
Average Damage: 76 018
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.33
Stalingrad
Stalingrad
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 55.57%
Average Damage: 87 054
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 1.55
Colbert
Colbert
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.66%
Average Damage: 71 048
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.47
Plymouth
Plymouth
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.77%
Average Damage: 65 538
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.63
Petropavlovsk
Petropavlovsk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.71%
Average Damage: 71 763
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.36
Alexander Nevsky
Alexander Nevsky
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.28%
Average Damage: 72 281
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.39
Goliath
Goliath
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.3%
Average Damage: 81 866
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.55
Worcester
Worcester
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.77%
Average Damage: 66 571
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.3
Moskva
Moskva
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.21%
Average Damage: 66 280
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.06
Venezia
Venezia
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.06%
Average Damage: 82 278
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.98
Hindenburg
Hindenburg
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.72%
Average Damage: 72 859
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.26
Henri IV
Henri IV
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.88%
Average Damage: 78 843
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.48
Minotaur
Minotaur
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.25%
Average Damage: 63 612
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.4
Zaō
Zaō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.96%
Average Damage: 74 082
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.47
Des Moines
Des Moines
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.83%
Average Damage: 64 786
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.19