กระดานผู้นำ
Player การรบ Win rate PR Avg. damage Max. damage Max. experience Max. planes destroyed Rank
1 [FOUL] ssbn_submarine 1 001 90.11% 3 124 46 993 150 613
Hosho (<30.01.2019)
2 824
Clemson
44
Langley (<30.01.2019)
-
2 [FAME] T3rrOrz 1 147 89.1% 3 029 139 449 326 890
Hakuryu (<30.01.2019)
4 476
Hakuryu (<30.01.2019)
72
Hakuryu (<30.01.2019)
1
3 [BANCV] MaciejoVietnam 6 851 85.8% 2 624 96 070 358 244
Midway (<30.01.2019)
6 216
Midway (<30.01.2019)
115
Hakuryu (<30.01.2019)
-
4 HellFrogs 1 466 83.36% 2 904 113 827 358 056
Hindenburg
5 804
Des Moines
73
Neptune
-
5 [R-C-N] _Nachtwind_ 5 178 82.5% 2 763 134 504 436 880
Midway (<30.01.2019)
8 726
Midway (<30.01.2019)
92
Saipan (<30.01.2019)
-
6 [DAN] HARABURDA_1 7 095 81.34% 2 542 14 338 102 653
Bogatyr
2 675
Omaha
5
Omaha
-
7 [PZVOR] MyAngeLEnju 2 448 79.25% 2 480 108 659 290 002
Midway
5 571
Lexington
78
Midway
-
8 [COAL] Leut_kessel 6 178 78.67% 2 419 12 494 71 202
V-25
2 459
Leander
4
Leander
-
9 [TEA_G] IJN_Amatsukaze 1 918 78.15% 2 614 122 811 331 751
Hindenburg
6 168
Musashi
62
Massachusetts B
-
10 [TEA_G] CV16Blue_Ghost 1 988 78.07% 2 010 79 994 308 490
Yamato
5 906
Yamato
77
Halland
-
11 [UDW] ColiaSolo 11 046 77.73% 2 548 93 919 421 311
Smolensk
6 361
Smolensk
96
Midway (<30.01.2019)
1
12 [COAL] BlasdeLezo_DD65 18 878 77.27% 1 863 9 099 58 854
Hermelin
2 467
Hermelin
0 -
13 [PZVOR] Best_Naomi 2 413 77.21% 2 474 122 342 337 906
Yamato
6 006
Yamato
45
Franklin D. Roosevelt
-
14 [A7] WorldSp0wn 2 458 77.01% 2 765 100 072 287 635
Des Moines
6 102
Des Moines
69
Halland
-
15 [GYP] RukaPrPr 5 966 76.99% 2 349 100 217 358 312
Hakuryū
6 247
Des Moines
73
Minotaur
-
16 [GRKEN] BaronZinger 1 629 76.92% 2 482 102 228 311 171
Thunderer
5 751
Des Moines
53
Grozovoi
-
17 Muckl33 3 757 76.9% 2 958 87 325 352 099
Hakuryu (<30.01.2019)
4 868
Ryujo (<30.01.2019)
92
Saipan (<30.01.2019)
-
18 [GHS] Kaguyahime_ 1 292 76.63% 2 120 84 094 263 152
Yamato
4 785
Yamato
58
Halland
-
19 [TEA_G] huangbai_prpr 6 843 76.56% 2 645 107 281 335 497
Cristoforo Colombo
6 206
Cristoforo Colombo
71
Kremlin
-
20 [ALN] punisher82 6 679 76.3% 2 347 68 003 245 172
Yamato
4 982
Tirpitz
71
Lexington (<30.01.2019)
-
21 [UNOVI] joatricks 19 938 76.07% 2 662 89 211 348 132
Hindenburg
5 955
Des Moines
69
République
-
21 [ETH] QANON_FLEET 4 267 76.07% 2 123 90 624 303 535
Bourgogne
6 016
Enterprise
80
Friesland
-
23 [TEA_G] kashen_ 3 937 75.97% 2 153 82 619 286 606
Thunderer
5 508
Jutland
67
Georgia
-
24 [UNOVI] mikiczuko 20 092 75.65% 2 539 88 174 303 883
Minotaur
6 132
Missouri
83
Kidd
-
25 [COAL] Player_7842437332 4 332 75.6% 1 726 9 486 146 929
Shimakaze
3 297
Lightning
34
Independence (<30.01.2019)
-
26 [OM] Strikerman1 14 436 75.57% 2 333 75 885 388 906
Hakuryū
5 955
Hakuryū
87
Hiryu (<30.01.2019)
-
27 [GHS] WindyLam 2 909 75.49% 2 603 115 210 376 382
Bourgogne
6 025
Bourgogne
81
Izmail
7
28 HaXiNiu 3 400 75.35% 2 464 115 794 351 853
Montana
6 048
Yoshino
87
Halland
-
29 Colonel_Bill_Kilgore 2 664 75.34% 3 482 17 586 49 590
Hermelin
3 428
Hermelin
10
Bayern
-
30 [TEA_G] Toyama_Nao 5 800 75.31% 2 252 100 090 348 451
Bourgogne
6 142
Venezia
79
Baltimore
-
31 [PAD] ___Morphis___ 4 842 75.03% 2 508 92 552 314 420
Montana
6 846
Des Moines
76
Des Moines
-
31 TaylorG6 4 065 75.03% 2 016 65 357 305 613
Midway (<30.01.2019)
4 464
Ranger (<30.01.2019)
66
Enterprise (<30.01.2019)
-
33 [WG] T33kanne 8 204 74.96% 2 486 96 325 364 680
Hakuryu (<30.01.2019)
7 124
Montana
88
Des Moines
-
34 GriffithWingAmastacia 1 177 74.94% 2 243 99 181 355 240
Des Moines
5 678
Montana
50
Mainz
-
35 [PRPR] EschatonStorm 5 543 74.72% 2 521 102 754 340 688
Bourgogne
5 858
Hindenburg
75
Småland
-
36 [TEIO] Alpha__Yuu 3 463 74.62% 2 720 121 124 384 491
Hindenburg
6 437
Des Moines
58
Minotaur
-
37 [PAD] RainyuDD 3 241 74.54% 2 071 62 736 263 925
Massachusetts B
5 817
Des Moines
50
Des Moines
-
38 [TCG] DevastatingSlap 1 825 74.52% 2 411 88 836 297 430
Des Moines
5 505
Smolensk
81
Des Moines
-
39 [PAD] AmamiyaYuko 11 588 74.46% 2 249 74 861 313 552
Hindenburg
6 594
Hakuryu (<30.01.2019)
93
Saipan (<30.01.2019)
-
40 [GHS] Awsl_Lemon 1 882 74.44% 3 096 160 271 424 456
Stalingrad
6 995
Des Moines
51
North Carolina
-
41 [MUMMY] Nov_A 3 356 74.43% 2 832 99 570 278 411
Manfred von Richthofen
5 498
Lexington
61
Enterprise
-
42 Bob_Barnes_Sgt 1 414 74.4% 4 043 20 255 48 768
Hermelin
2 772
Hermelin
0 -
43 [BANCV] SriverFX 6 027 74.27% 2 635 103 712 337 779
Minotaur
5 997
Des Moines
57
Saint-Louis
-
44 [TEIO] Werliebtmich 2 230 74.26% 2 836 148 258 363 325
Hindenburg
6 000
Bourgogne
64
Halland
-
45 [A7] blackfx 1 354 74.22% 2 367 126 922 367 206
Thunderer
5 904
Thunderer
37
Thunderer
-
46 [PAD] uocat 13 562 74.11% 2 413 84 831 372 016
Bourgogne
6 602
Hakuryu (<30.01.2019)
98
Midway (<30.01.2019)
-
47 [PRPR] VANDarkSealKiller 5 886 74.02% 2 186 96 633 322 324
Conqueror
6 058
Bourgogne
45
Conqueror
-
48 [TEA_G] 16Cat 5 102 73.89% 2 359 105 697 345 609
Yamato
5 939
Kremlin
83
Jean Bart
-
49 [ENUF_] Ellcrys 8 535 73.7% 2 704 83 533 342 841
Zaō
5 622
Yamato
74
Lexington (<30.01.2019)
1
50 [AAO] FireRM 5 588 73.59% 2 379 83 393 342 777
Smolensk
5 721
Henri IV
59
Halland
-
51 Vahnra1 6 664 73.54% 2 332 88 767 339 104
Yamato
6 062
Yamato
56
Yamato
-
52 [BABBY] casual_scrub 4 244 73.44% 2 756 87 959 321 909
Yamato
5 351
Yamato
51
Giulio Cesare
-
53 [OM] DerKleine 13 800 73.4% 2 436 74 967 313 044
Hakuryū
5 435
Henri IV
76
Gneisenau
-
53 [MR] UnderseaCommander 2 094 73.4% 2 424 97 009 287 353
Hindenburg
5 700
Cleveland
60
Östergötland
-
53 [PZVOR] Miyako_poi 1 387 73.4% 2 464 110 234 303 638
Midway
5 084
Hakuryū
61
Albemarle
-
56 [HYDRO] Wuffelschnuffel 5 623 73.32% 2 274 81 998 286 554
Montana
4 936
Des Moines
91
Midway (<30.01.2019)
-
57 [KLLCV] ElrogGA 9 621 73.3% 2 579 79 944 325 571
Des Moines
5 916
Gearing
80
Midway (<30.01.2019)
-
58 [OM-S] WhateDiFaco_Calzone 1 006 73.26% 2 755 86 439 259 205
Worcester
5 175
Lexington
72
Ranger (<30.01.2019)
-
59 OopsIPennedYouAgain 6 368 73.21% 2 248 71 997 247 260
Montana
6 011
Des Moines
60
Missouri
-
60 Kinsama 4 995 73.19% 1 998 63 855 281 656
Stalingrad
5 266
Des Moines
66
Des Moines
-
61 [PORT] Freaky_P 1 413 73.11% 1 872 75 765 234 790
Lenin
5 140
Lenin
32
Giulio Cesare
-
62 [WG] Commander_Cornflakes 11 113 73.06% 2 335 76 600 378 601
Minotaur
6 027
Des Moines
96
Midway (<30.01.2019)
-
63 [XXOO] DF_41Plus 5 045 73% 2 161 99 767 334 276
Yamato
5 876
Des Moines
84
Kremlin
-
64 [OM-S] lockenpower 3 695 72.99% 2 242 82 677 302 171
Bourgogne
5 454
Montana
65
Montana
-
65 [A7] TheBawdyBadger 1 781 72.94% 2 572 109 305 326 271
Stalingrad
5 888
Des Moines
53
Missouri
-
66 [GHS] Awsl_Sagiri 3 022 72.93% 2 244 88 868 285 752
Yamato
5 744
Jean Bart
73
Alsace
-
67 [RAIN] thisheep 15 299 72.91% 2 333 91 722 345 971
Midway (<30.01.2019)
5 681
Kagerō
112
Midway (<30.01.2019)
-
68 [TORAZ] El2aZeR 20 598 72.9% 2 763 94 537 313 195
Midway
6 586
Enterprise
112
Midway (<30.01.2019)
-
69 ZwiebelScheise 1 097 72.84% 2 183 91 280 284 032
Georgia
5 787
Yamato
57
Alaska
-
70 KochiyaSanae_Sama 1 126 72.82% 2 330 106 358 301 651
Conqueror
5 244
Des Moines
61
Minotaur
-
71 [PRPR] KurtWarner 4 778 72.79% 2 181 84 821 316 380
Bourgogne
6 365
Des Moines
55
Montana
-
72 guxiaoyu520 2 633 72.77% 2 360 111 689 338 179
Shikishima
6 516
Hindenburg
63
Halland
-
73 [NOCAP] Arothes 11 767 72.72% 2 655 119 446 408 133
Yamato
6 447
Yamato
83
Shokaku (<30.01.2019)
1
74 [HAPE] REDFROGHA 5 230 72.64% 2 218 89 592 314 935
Ohio
6 343
Goliath
92
Seattle
-
75 [BANCV] RNGsama 14 075 72.63% 2 968 105 627 398 373
Hakuryu (<30.01.2019)
6 731
Des Moines
94
Midway (<30.01.2019)
-
75 [PAD] Nesh_Rhode19 5 294 72.63% 1 968 81 177 338 223
Shikishima
5 769
Izumo
81
Enterprise
-
77 [TEA_G] BigLaofen_ 1 153 72.59% 2 561 124 985 321 865
Yamato
6 064
Yamato
52
Petropavlovsk
-
78 [TORAZ] Prosopagnosia 8 386 72.54% 2 671 79 122 315 199
Minotaur
6 237
Kidd
64
Kidd
-
79 [ENUF_] Captn_Crap 13 842 72.45% 2 773 84 962 413 310
Minotaur
6 247
Minotaur
76
Småland
-
80 [ENUF] MrAxlDark017 4 549 72.39% 2 617 94 294 341 756
Yamato
6 204
Des Moines
84
Småland
-
81 [HGN15] At1anta 4 136 72.32% 2 172 110 367 339 993
Ohio
6 571
Henri IV
60
Thunderer
-
82 [NG-NL] YubariPrPr 5 756 72.22% 2 465 94 623 311 282
Montana
5 417
Yamato
62
Minotaur
4
83 [RFF] OokamiMio 2 871 72.2% 2 544 109 684 335 608
Des Moines
6 739
Bourgogne
51
Östergötland
-
84 [BANCV] Spithas 8 528 72.16% 2 692 87 971 285 932
Zaō
7 005
Des Moines
59
Hiryu (<30.01.2019)
-
84 [TORAZ] rmbg 10 997 72.16% 2 051 72 442 313 705
Zaō
5 462
ARP Yamato
89
Stalingrad
-
86 [LEEUW] PaxtonQuigly 2 494 72.13% 3 289 116 565 365 224
Des Moines
6 348
Des Moines
57
Worcester
-
87 [GHS] Awsl_Sliver 6 286 72% 2 631 104 061 355 101
Conqueror
6 721
Yamato
80
Småland
-
88 [1UG] EVIL_SKYWALKER 5 951 71.82% 2 603 84 600 364 782
Hakuryu (<30.01.2019)
5 180
Grozovoi
88
Hakuryu (<30.01.2019)
-
88 [PRPR] Maple_in_Nanyi 2 239 71.82% 1 981 96 777 283 415
Yamato
5 368
Stalingrad
44
Zaō
-
90 [KEY] MibuKikuchiyo 3 718 71.81% 2 277 92 825 317 330
Hindenburg
5 350
Venezia
71
Småland
-
91 [HAMI] Hami 4 795 71.8% 1 989 67 097 269 036
Zaō
5 423
Fletcher
53
Lexington (<30.01.2019)
-
92 CollMoney 14 284 71.79% 2 221 98 135 346 706
Grosser Kurfürst
5 975
Des Moines
48
République
-
93 [FOF] absolute_justice 15 053 71.78% 2 210 92 750 428 049
Hakuryu (<30.01.2019)
6 530
Des Moines
93
Des Moines
-
94 [457] Monoceros6 1 695 71.74% 2 250 96 503 306 624
Thunderer
5 444
Izumo
57
Prinz Eugen
-
95 [-NYA-] SMU_YU 3 205 71.73% 2 849 103 041 330 657
Minotaur
6 450
Minotaur
73
Friesland
-
96 [BANCV] strangers123 7 280 71.72% 2 481 79 435 334 693
Midway (<30.01.2019)
6 573
Zaō
105
Zaō
-
96 Arknights 7 764 71.72% 2 309 75 977 337 995
Midway
5 411
Iowa
96
Midway (<30.01.2019)
-
96 [PAD] ISCOYANG 1 595 71.72% 2 106 79 980 265 303
Yamato
5 153
Alaska
48
Alaska
9
99 [KUGUA] BestKazaria 14 368 71.7% 2 308 93 807 350 624
Henri IV
5 911
Venezia
102
Minotaur
5
100 [FL4-0] DeKai117 12 028 71.69% 2 078 75 877 313 871
Bourgogne
5 045
Z-35
51
Bismarck
-