New update frequency - every 15 minutes on stats page!

[IDDQD] IDDQD - Immortals Statistics CompareStatistics

Members count 46
Active members count 27
Personal Rating (PR) 1 724
Average Win rate 58.67%
Average Damage 61 798
Clan strength - Total 73
Clan strength - Clan battles 86
Clans leaderboard
Win rate 68
Average Damage 97
Personal Rating (PR) 65
Strength: Total 41
Strength: Clan battles 45
IDDQD je CZ/SK klan nesmrtelných založený veterány WOW's. Hledáme aktivní hráče, kteří mají zájem hrát divize, klanové bitvy a chuť učit se a zlepšovat se ve hře. Podmínka pro členství je pouze jedna a tu se hráč dozví hned jak dostane pozvánku do klanu. Ke komunikaci používáme TS a Discord. Se žádostí o vstup posílejte zároveŇ PM zástupcům velitele, nebo recruiterům, případné dotazy směřujte taktéž na tyto osoby. Děkuji. With GOD mode & chainsaw to hell and back!

SignatureClan strength
Cruisers 86
Aircraft carriers 37
Destroyers 87
Battleships 81
Total 73
Clan battles 86
About strength

Recent transfers

06.05.2020 Eliah_cz
05.05.2020 Fl4k3
22.03.2020 FilipTheBuilder
17.03.2020 Porpoise
15.03.2020 BismarckCZ
more

Relationships

Allies [O-S-W] OLD SEA WOLVES
[-BES-] Bestie-severu
[BL4CK] Black Division
[FRAC] Les FRACs
[FO3] Fotři
[TVO] The Vengeful Ones
[-RM-] Red Mist
Add relationship | Relationships from other clans

X tier warships

Destroyers 252 Cruisers 378
Z-52 26
Khabarovsk 26
Shimakaze 29
Gearing 32
Grozovoi 26
Yueyang 20
Harugumo 23
Daring 26
Somers 11
Kléber 11
Småland 8
Halland 11
Marceau 2
Hayate 1
Zaō 36
Hindenburg 38
Henri IV 33
Des Moines 41
Minotaur 33
Moskva 40
Worcester 33
Salem 18
Stalingrad 19
Yoshino 14
Smolensk 25
Colbert 5
Venezia 18
Puerto Rico 7
Goliath 7
Petropavlovsk 2
Alexander Nevsky 9
Battleships 240 Aircraft carriers 46
Großer Kurfürst 38
Yamato 38
Montana 36
Conqueror 32
République 31
Bourgogne 5
Kremlin 28
Thunderer 21
Ohio 9
Shikishima 2
Midway 20
Hakuryū 15
Audacious 11

Charts

Members
Clan strength
Personal Rating (PR)
Win rateMembers

Player Role Battles Win rate PR Avg. damage Max. damage Rank Strength
CA
Strength
CV
Strength
DD
Strength
BB
Strength
Total
Strength
Clan battles
X tier warships
biggpete_Y_I_Y Midshipman 7 388 56.47% 1 613 60 373 321 791
République
10 49 0 61 73 46 56 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Montana    Moskva   
Gearing    Hindenburg    Conqueror    Henri IV   
Des Moines    Grozovoi    Minotaur    Yamato   
République    Worcester    Harugumo    Daring   
Salem    Stalingrad    Kremlin    Kléber   
Thunderer   
ChadBenPayfast Midshipman 11 342 60.17% 1 924 72 079 359 542
Conqueror
- 93 0 99 88 70 95 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Montana    Moskva   
Gearing    République    Hindenburg    Grozovoi   
Conqueror    Des Moines    Minotaur    Yamato   
Harugumo    Worcester    Daring    Henri IV   
Kremlin    Smolensk    Kléber   
RAYvenMP Midshipman 9 548 59.32% 1 898 72 161 287 401
Midway
1 81 95 86 79 85 83 Großer Kurfürst    Khabarovsk    Zaō    Yamato   
Shimakaze    Montana    Moskva    Gearing   
Hindenburg    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Grozovoi    Minotaur    Z-52    Yueyang   
République    Harugumo    Worcester    Salem   
Daring    Stalingrad    Midway    Hakuryū   
Audacious    Kremlin    Yoshino    Smolensk   
Ohio    Kléber    Colbert    Thunderer   
Puerto Rico    Småland    Venezia    Hayate   
Halland    Goliath    Alexander Nevsky   
Wolffnstein Recruiter 9 883 68.96% 2 513 82 779 344 822
République
1 100 0 100 93 73 100 Großer Kurfürst    Z-52    Yamato    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Montana    Gearing   
République    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Hindenburg    Moskva    Minotaur    Grozovoi   
Salem    Daring    Worcester    Harugumo   
Khabarovsk    Yoshino    Petropavlovsk   
Mikhail800 Midshipman 8 366 59.01% 1 757 61 354 250 207
Yamato
1 74 0 63 80 54 69 Z-52    Zaō    Yueyang    Yamato   
Moskva    Gearing    Conqueror    Des Moines   
Hindenburg    Minotaur    Montana    Shimakaze   
Stalingrad    Worcester    République    Henri IV   
Grozovoi    Daring    Großer Kurfürst    Kremlin   
Somers    Smolensk    Bourgogne    Ohio   
Halland    Venezia   
PfaJir Midshipman 3 923 58.14% 1 804 62 808 278 193
Thunderer
- 83 0 100 80 66 91 Hindenburg    République    Des Moines    Thunderer   
Henri IV    Shimakaze    Großer Kurfürst   
Mirek_25 Midshipman 10 524 55.81% 1 539 69 004 329 601
Conqueror
1 70 44 67 72 63 69 Großer Kurfürst    Z-52    Yamato    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Salem    Montana   
Moskva    Gearing    République    Hindenburg   
Conqueror    Henri IV    Des Moines    Worcester   
Minotaur    Harugumo    Yoshino    Kremlin   
Smolensk    Hakuryū    Audacious    Stalingrad   
Thunderer    Venezia    Khabarovsk    Ohio   
Midway    Alexander Nevsky    Småland    Daring   
Urqvelius Midshipman 2 425 55.67% 1 438 48 783 209 232
Charles Martel
3 81 0 0 69 38 42 Großer Kurfürst    Zaō    Moskva    Hindenburg   
Des Moines   
Smil_Flek_z_Nohavic Recruiter 20 427 57.6% 1 570 56 223 295 694
Montana
- 55 32 62 51 50 58 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yamato    Shimakaze    Montana    Gearing   
Hindenburg    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Minotaur    Moskva    Grozovoi    Yueyang   
République    Worcester    Stalingrad    Harugumo   
Salem    Daring    Bourgogne    Midway   
Hakuryū    Audacious    Kremlin    Yoshino   
Ohio    Kléber    Colbert    Venezia   
Somers    Smolensk    Småland    Thunderer   
Halland    Goliath    Alexander Nevsky   
Carmina_Burana Midshipman 5 933 52.71% 1 528 62 128 238 350
Musashi
- 53 0 65 68 47 60 Großer Kurfürst    Yamato    Shimakaze    Montana   
République    Des Moines    Minotaur    Hindenburg   
Moskva    Thunderer    Ohio    Gearing   
SRNDA77 Recruiter 13 992 57.58% 1 717 53 302 291 544
République
- 75 65 66 72 70 71 Shimakaze    Zaō    Des Moines    Montana   
Hindenburg    Moskva    Minotaur    Yamato   
Gearing    Großer Kurfürst    Worcester    Henri IV   
République    Conqueror    Khabarovsk    Grozovoi   
Z-52    Yueyang    Harugumo    Stalingrad   
Midway    Hakuryū    Kremlin    Daring   
Venezia    Thunderer    Småland   
Mawervick Midshipman 2 427 60.73% 1 823 67 280 288 184
Montana
11 87 82 0 80 62 46 Montana    Smolensk    Midway    Worcester   
Kremlin    Thunderer    Großer Kurfürst    Venezia   
Moskva   
Mighty_Koala Midshipman 6 215 54.55% 1 433 48 707 225 165
Hindenburg
- 58 0 21 44 31 40 Großer Kurfürst    Yamato    Montana    Hindenburg   
Des Moines    Zaō    Minotaur    Moskva   
République    Thunderer    Z-52    Henri IV   
Vraelik Midshipman 4 931 55.95% 1 687 61 444 269 164
Musashi
12 90 87 70 75 81 80 Großer Kurfürst    Yamato    Montana    Gearing   
Hindenburg    Des Moines    Harugumo    Conqueror   
Zaō    Worcester    République    Shimakaze   
Salem    Minotaur    Stalingrad    Hakuryū   
Audacious    Midway    Kremlin    Daring   
Smolensk   
Flaky26 Recruiter 8 188 58.74% 1 647 53 104 247 525
Yamato
- 66 66 74 73 70 70 Großer Kurfürst    Zaō    Shimakaze    Gearing   
Hindenburg    Minotaur    Yamato    Z-52   
Moskva    Des Moines    République    Worcester   
Conqueror    Harugumo    Yueyang    Daring   
Montana    Khabarovsk    Henri IV    Grozovoi   
Kremlin    Yoshino    Audacious    Smolensk   
Kléber    Thunderer    Venezia    Somers   
Småland    Goliath    Hakuryū    Halland   
Midway    Alexander Nevsky   
Hornster Recruiter 8 140 64.43% 1 920 70 669 292 814
Hakuryū
1 84 100 81 87 88 83 Yamato    Zaō    Shimakaze    Montana   
Worcester    Hindenburg    Stalingrad    Großer Kurfürst   
Conqueror    République    Henri IV    Hakuryū   
Des Moines    Midway    Minotaur    Kremlin   
Yoshino    Smolensk    Moskva    Kléber   
Ohio    Thunderer    Venezia    Alexander Nevsky   
Shikishima   
sharakor Midshipman 14 446 58.58% 1 830 66 904 292 145
Montana
12 84 59 95 85 81 89 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Montana    Moskva   
Gearing    République    Hindenburg    Grozovoi   
Conqueror    Henri IV    Des Moines    Minotaur   
Yamato    Worcester    Harugumo    Daring   
Stalingrad    Audacious    Smolensk    Kremlin   
Kléber    Hakuryū    Venezia    Midway   
sprototles Midshipman 6 578 58.19% 1 803 66 455 271 252
Lion
13 94 0 100 79 68 96 Yamato    Zaō    Shimakaze    Montana   
Hindenburg    Moskva    Des Moines    Großer Kurfürst   
Minotaur    Stalingrad    République    Kremlin   
Worcester   
Stratos_HF Midshipman 4 037 60.12% 1 588 43 697 186 510
Alsace
11 41 0 0 48 22 22 Hindenburg    Des Moines    Zaō    Moskva   
Montana    Conqueror    Großer Kurfürst    Henri IV   
Yamato    Kremlin   
Hptm_Phelps Midshipman 7 021 57.46% 1 595 52 185 234 415
Zaō
10 65 41 54 53 53 59 Z-52    Khabarovsk    Zaō    Gearing   
Hindenburg    Yamato    Grozovoi    Worcester   
Des Moines    Yueyang    Großer Kurfürst    Moskva   
Minotaur    Conqueror    Smolensk    Montana   
Midway    Daring    Henri IV    Kremlin   
d223 Midshipman 6 177 54.86% 1 506 61 338 281 724
Conqueror
9 63 66 42 66 59 53 Großer Kurfürst    Zaō    Grozovoi    Moskva   
Henri IV    Minotaur    Khabarovsk    Des Moines   
Hindenburg    République    Z-52    Worcester   
Conqueror    Harugumo    Yamato    Shimakaze   
Salem    Stalingrad    Hakuryū    Midway   
Audacious    Kremlin    Yoshino    Smolensk   
Venezia    Puerto Rico    Goliath    Halland   
Marceau   
LucyCZ Executive Officer 10 651 61.76% 1 548 56 300 266 398
Conqueror
4 65 0 0 59 31 34 Großer Kurfürst    Montana    Yamato    Conqueror   
Hindenburg    Zaō    Des Moines    République   
Henri IV    Moskva    Worcester    Yoshino   
Minotaur    Smolensk    Petropavlovsk   
JendaCz1989 Midshipman 4 702 62.85% 1 642 58 281 256 189
Midway (<30.01.2019)
- 75 0 60 56 48 67 Gearing    Hindenburg    Des Moines    Z-52   
Salem    Worcester    Moskva    Conqueror   
Daring   
Markethia Midshipman 9 666 54.53% 1 389 50 298 248 714
Yamato
15 70 0 56 58 46 63 Yamato    Khabarovsk    Shimakaze    Moskva   
matyaskoos Midshipman 3 124 55.03% 1 599 63 356 353 178
Smolensk
9 85 71 0 76 58 45 Zaō    Montana    Des Moines    Moskva   
Midway    Yamato    Henri IV    Smolensk   
Kremlin   
chrusto Midshipman 9 705 53.65% 1 141 40 766 208 174
Essex (<30.01.2019)
14 42 0 44 49 34 43 Grozovoi    Khabarovsk    Yamato    Shimakaze   
Montana    Gearing    Minotaur    Zaō   
Moskva    Z-52    Großer Kurfürst    Thunderer   
République    Conqueror    Kremlin   
Moukano Recruiter 24 427 63.99% 2 335 74 455 324 348
Henri IV
1 99 0 100 86 71 99 Großer Kurfürst    Z-52    Zaō    Yueyang   
Shimakaze    Montana    Moskva    Gearing   
République    Hindenburg    Grozovoi    Conqueror   
Henri IV    Des Moines    Minotaur    Yamato   
Worcester    Salem    Khabarovsk    Harugumo   
Daring    Stalingrad    Yoshino    Smolensk   
Kremlin    Kléber    Venezia    Colbert   
Somers    Puerto Rico    Ohio    Halland   
Goliath    Alexander Nevsky   
Francoaa Midshipman 1 645 64.5% 1 736 72 281 283 945
Thunderer
11 75 71 68 73 72 72 Gearing    Kremlin    Midway    Des Moines   
Audacious    Hakuryū    Smolensk    Kléber   
Daring    Minotaur    Harugumo    Moskva   
Thunderer    Venezia   
Bergham Midshipman 4 273 64.47% 1 767 56 891 222 162
Taiho (<30.01.2019)
- 76 45 82 73 69 79 Yamato    Zaō    Montana    Gearing   
Hindenburg    Henri IV    Z-52    Khabarovsk   
République    Des Moines    Stalingrad    Worcester   
Hakuryū    Conqueror    Midway    Großer Kurfürst   
Thunderer    Minotaur    Daring   
19Hellboy74 Midshipman 6 852 54.86% 1 537 53 731 278 821
Hindenburg
- 54 0 65 53 43 59 Großer Kurfürst    Z-52    Yamato    Khabarovsk   
Zaō    Yueyang    Shimakaze    Montana   
Moskva    Gearing    République    Hindenburg   
Conqueror    Henri IV    Des Moines    Grozovoi   
Minotaur    Harugumo    Worcester    Daring   
Yoshino   
kvtk23 Midshipman 4 169 60.13% 1 626 58 202 231 326
Musashi
- 75 77 82 71 76 78 Z-52    Montana    Hindenburg    Worcester   
Shimakaze    Khabarovsk    Des Moines    Stalingrad   
Kremlin    Yamato    Midway    Großer Kurfürst   
Moskva   
Danny202 Recruiter 6 661 66.46% 2 188 87 185 325 802
Bourgogne
1 92 0 82 95 67 88 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Montana   
Moskva    Gearing    République    Conqueror   
Henri IV    Des Moines    Worcester    Stalingrad   
Bourgogne    Kremlin    Thunderer    Venezia   
Ohio    Shikishima   
b_b_lobo Midshipman 8 303 55.76% 1 899 72 143 302 127
Conqueror
4 89 0 84 69 61 85 Grozovoi    Z-52    Yueyang    Shimakaze   
Moskva    Gearing    Conqueror    Hindenburg   
Minotaur    Worcester    Montana    République   
Großer Kurfürst    Salem    Des Moines    Smolensk   
Puerto Rico   
kaahaan Midshipman 4 184 54.68% 1 448 48 431 248 272
Henri IV
- 76 0 71 0 37 69 Z-52    Khabarovsk    Yueyang    Salem   
Gearing    Des Moines    Worcester    Grozovoi   
Henri IV   
von_chom Midshipman 7 787 63.85% 1 695 60 991 270 521
République
1 68 0 76 72 54 72 Großer Kurfürst    Grozovoi    Z-52    Khabarovsk   
Zaō    Yamato    Montana    Moskva   
Gearing    Hindenburg    Minotaur    Conqueror   
République    Kremlin    Henri IV    Thunderer   
Puerto Rico   
Fl4k3 Midshipman 5 985 53.9% 1 698 69 305 291 285
Des Moines
8 67 56 75 78 69 71 Großer Kurfürst    Khabarovsk    Zaō    Yueyang   
Somers    Smolensk    Hakuryū    Daring   
Harugumo    Conqueror    Grozovoi    Des Moines   
Minotaur    Yamato    Venezia    Hindenburg   
Sboot_cz Midshipman 8 571 56.75% 1 545 62 931 320 088
Thunderer
1 72 0 53 61 47 62 Großer Kurfürst    Venezia    Grozovoi    Smolensk   
Daring    Moskva    République    Hindenburg   
Thunderer    Minotaur    Des Moines    Henri IV   
Worcester    Bourgogne    Goliath    Alexander Nevsky   
AgriCZ_25 Midshipman 4 654 55.18% 1 594 56 363 232 201
Montana
- 60 77 78 69 71 69 Zaō    Yamato    Salem    Montana   
Moskva    Hindenburg    Worcester    Henri IV   
Gearing    Conqueror    Yoshino    Grozovoi   
République    Khabarovsk    Kléber    Smolensk   
Hakuryū    Midway   
MajorBubla Midshipman 8 656 56.57% 1 538 56 395 258 347
Musashi
5 65 0 73 70 52 69 Großer Kurfürst    Grozovoi    Z-52    Khabarovsk   
Zaō    Yueyang    Montana    Moskva   
Gearing    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Hindenburg    Minotaur    Yamato    République   
Shimakaze    Worcester    Stalingrad    Salem   
Daring    Harugumo    Kremlin    Somers   
Thunderer    Colbert    Puerto Rico    Yoshino   
Småland    Halland   
Eliah_cz Midshipman 3 078 55.46% 1 597 54 819 229 507
Shimakaze
5 68 0 66 70 51 67 Grozovoi    Halland    Zaō    Somers   
Shimakaze    Smolensk    Daring    Harugumo   
Moskva    Gearing    Henri IV    Des Moines   
Kremlin    Minotaur    Yamato    Venezia   
Stalingrad   
Tetrevec Midshipman 10 919 51.25% 1 569 69 171 295 286
Midway (<30.01.2019)
1 79 66 74 72 73 76 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Shimakaze   
Salem    Montana    Smolensk    Harugumo   
Moskva    Gearing    Henri IV    Des Moines   
Midway    Worcester    Kremlin    Hindenburg   
Hakuryū    Audacious    Daring    Venezia   
Alexander Nevsky    Somers    Halland    Thunderer   
Quetak Recruiter 17 213 61.62% 2 175 74 402 325 427
Zaō
- 100 67 100 94 90 100 Großer Kurfürst    Grozovoi    Z-52    Khabarovsk   
Zaō    Yamato    Shimakaze    Montana   
Moskva    Gearing    Hindenburg    Conqueror   
Henri IV    Des Moines    Minotaur    Yueyang   
République    Worcester    Stalingrad    Salem   
Harugumo    Daring    Midway    Kremlin   
Yoshino    Audacious    Hakuryū    Kléber   
Smolensk    Ohio    Venezia    Somers   
Thunderer    Puerto Rico    Goliath    Colbert   
Halland    Småland    Alexander Nevsky   
CNW Midshipman 5 150 59.17% 1 865 56 668 236 126
Hindenburg
1 66 0 85 83 59 76 Des Moines    Hindenburg    Moskva    Khabarovsk   
Zaō    Worcester    Harugumo    Montana   
Salem    Yamato    Stalingrad    Henri IV   
Conqueror    Grozovoi    Daring    Z-52   
Gearing    Somers    Yueyang    Shimakaze   
Småland   
XFanthomas Midshipman 7 243 58.24% 1 832 68 574 299 776
Yamato
- 89 0 87 76 63 87 Großer Kurfürst    Khabarovsk    Zaō    Yueyang   
Worcester    Montana    Harugumo    Moskva   
Gearing    Conqueror    République    Hindenburg   
Grozovoi    Henri IV    Des Moines    Kremlin   
Minotaur    Yamato    Daring    Z-52   
Smolensk    Thunderer   
TheComedian1983 Commander 18 544 61.92% 1 756 53 723 309 310
Shimakaze
1 66 48 69 51 59 66 Großer Kurfürst    Yamato    Khabarovsk    Shimakaze   
Montana    Gearing    Hindenburg    Des Moines   
Moskva    Zaō    Grozovoi    Worcester   
Harugumo    Conqueror    Daring    République   
Midway    Salem    Audacious    Minotaur   
Yoshino    Somers    Marceau    Halland   
czstraydog Executive Officer 6 789 67.14% 2 448 74 287 325 963
Zaō
11 97 76 97 96 92 97 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Shimakaze   
Montana    Hindenburg    Des Moines    Minotaur   
Conqueror    Harugumo    Salem    Midway   
Henri IV    Gearing    Bourgogne    Smolensk