[IDDQD] IDDQD - Immortals Statistics CompareStatistics

Members count 39
Active members count 33
Personal Rating (PR) 1 725
Average Win rate 58.66%
Average Damage 61 666
Clan strength - Total 74
Clan strength - Clan battles 84
Clans leaderboard
Win rate 63
Average Damage 101
Personal Rating (PR) 60
Strength: Total 36
Strength: Clan battles 51
IDDQD je CZ/SK klan nesmrtelných založený veterány WOW's. Hledáme aktivní hráče, kteří mají zájem hrát divize, klanové bitvy a chuť učit se a zlepšovat se ve hře. Podmínka pro členství je pouze jedna a tu se hráč dozví hned jak dostane pozvánku do klanu. Ke komunikaci používáme TS a Discord. Se žádostí o vstup posílejte zároveŇ PM zástupcům velitele, nebo recruiterům, případné dotazy směřujte taktéž na tyto osoby. Děkuji. With GOD mode & chainsaw to hell and back!

SignatureClan strength
Cruisers 83
Aircraft carriers 44
Destroyers 86
Battleships 81
Total 74
Clan battles 84
About strength

Recent transfers

11.09.2020 PORUBA_xD
03.09.2020 Shady811
20.08.2020 Francoaa
18.08.2020 XFanthomas
18.08.2020 kaahaan
more

Relationships

Allies [O-S-W] OLD SEA WOLVES
[-BES-] Bestie-severu
[BL4CK] Black Division
[FRAC] Les FRACs
[FO3] Fotři
[TVO] The Vengeful Ones
[-RM-] Red Mist
Add relationship | Relationships from other clans

X tier warships

Destroyers 220 Cruisers 346
Z-52 20
Khabarovsk 20
Shimakaze 25
Gearing 26
Grozovoi 20
Yueyang 15
Harugumo 21
Daring 21
Somers 12
Kléber 10
Småland 8
Halland 14
Marceau 6
Hayate 2
Zaō 34
Hindenburg 33
Henri IV 28
Des Moines 34
Minotaur 27
Moskva 33
Worcester 28
Salem 15
Stalingrad 19
Yoshino 13
Smolensk 21
Colbert 5
Venezia 19
Puerto Rico 6
Goliath 8
Petropavlovsk 11
Alexander Nevsky 12
Battleships 221 Aircraft carriers 47
Großer Kurfürst 34
Yamato 33
Montana 32
Conqueror 28
République 28
Bourgogne 8
Kremlin 25
Thunderer 19
Ohio 9
Shikishima 3
Slava 2
Midway 19
Hakuryū 15
Audacious 10
Manfred von Richthofen 3

Charts

Members
Clan strength
Personal Rating (PR)
Win rateMembers

Player Role Battles Win rate PR Avg. damage Max. damage Rank Strength
CA
Strength
CV
Strength
DD
Strength
BB
Strength
Total
Strength
Clan battles
X tier warships
ChadBenPayfast Midshipman 11 345 60.18% 1 930 72 087 359 542
Conqueror
- 94 0 99 88 70 96 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Montana    Moskva   
Gearing    République    Hindenburg    Grozovoi   
Conqueror    Des Moines    Minotaur    Yamato   
Harugumo    Worcester    Daring    Henri IV   
Kremlin    Smolensk    Kléber    Venezia   
RAYvenMP Midshipman 9 970 59.47% 1 910 72 880 287 401
Midway
- 78 99 81 80 85 80 Großer Kurfürst    Khabarovsk    Zaō    Yamato   
Shimakaze    Montana    Moskva    Gearing   
Hindenburg    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Grozovoi    Minotaur    Z-52    Yueyang   
République    Harugumo    Worcester    Salem   
Daring    Stalingrad    Midway    Hakuryū   
Audacious    Kremlin    Yoshino    Smolensk   
Ohio    Kléber    Colbert    Thunderer   
Puerto Rico    Småland    Venezia    Hayate   
Halland    Goliath    Alexander Nevsky    Marceau   
Somers    Petropavlovsk    Manfred von Richthofen   
Wolffnstein Recruiter 0 0% 0 0 0 - 100 0 100 93 73 100 Großer Kurfürst    Z-52    Yamato    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Montana    Gearing   
République    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Hindenburg    Moskva    Minotaur    Grozovoi   
Salem    Daring    Worcester    Harugumo   
Khabarovsk    Yoshino    Petropavlovsk   
Mikhail800 Midshipman 8 953 59.29% 1 768 61 596 250 207
Yamato
11 75 0 63 81 55 70 Z-52    Zaō    Yueyang    Yamato   
Moskva    Gearing    Conqueror    Des Moines   
Hindenburg    Minotaur    Montana    Shimakaze   
Stalingrad    Worcester    République    Henri IV   
Grozovoi    Daring    Großer Kurfürst    Kremlin   
Somers    Smolensk    Bourgogne    Ohio   
Halland    Venezia   
PfaJir Midshipman 4 005 58.2% 1 812 63 421 278 193
Thunderer
11 83 0 100 80 66 91 Hindenburg    République    Des Moines    Thunderer   
Henri IV    Shimakaze    Großer Kurfürst   
Urqvelius Midshipman 2 561 55.68% 1 467 50 385 209 232
Charles Martel
14 81 0 0 80 40 43 Großer Kurfürst    Zaō    Moskva    Hindenburg   
Des Moines    Montana    Thunderer   
Smil_Flek_z_Nohavic Recruiter 21 384 57.54% 1 559 56 196 295 694
Montana
5 56 34 66 52 52 60 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yamato    Shimakaze    Montana    Gearing   
Hindenburg    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Minotaur    Moskva    Grozovoi    Yueyang   
République    Worcester    Stalingrad    Harugumo   
Salem    Daring    Bourgogne    Midway   
Hakuryū    Audacious    Kremlin    Yoshino   
Ohio    Kléber    Colbert    Venezia   
Somers    Smolensk    Småland    Thunderer   
Halland    Goliath    Alexander Nevsky    Marceau   
Petropavlovsk    Shikishima    Hayate    Slava   
Manfred von Richthofen   
Carmina_Burana Midshipman 6 149 52.69% 1 521 62 890 238 350
Musashi
10 48 0 78 68 49 63 Großer Kurfürst    Yamato    Shimakaze    Montana   
République    Des Moines    Minotaur    Hindenburg   
Moskva    Thunderer    Ohio    Gearing   
Worcester    Zaō    Alexander Nevsky   
SRNDA77 Recruiter 14 280 57.63% 1 724 53 654 291 544
République
14 72 65 66 72 69 69 Shimakaze    Zaō    Des Moines    Montana   
Hindenburg    Moskva    Minotaur    Yamato   
Gearing    Großer Kurfürst    Worcester    Henri IV   
République    Conqueror    Khabarovsk    Grozovoi   
Z-52    Yueyang    Harugumo    Stalingrad   
Midway    Hakuryū    Kremlin    Daring   
Venezia    Thunderer    Småland    Alexander Nevsky   
Mawervick Midshipman 2 427 60.73% 1 823 67 280 288 184
Montana
- 87 82 0 80 62 46 Montana    Smolensk    Midway    Worcester   
Kremlin    Thunderer    Großer Kurfürst    Venezia   
Moskva   
Mighty_Koala Midshipman 6 225 54.52% 1 434 48 731 225 165
Hindenburg
- 58 0 21 44 31 40 Großer Kurfürst    Yamato    Montana    Hindenburg   
Des Moines    Zaō    Minotaur    Moskva   
République    Thunderer    Z-52    Henri IV   
Hornster Recruiter 8 760 64.84% 1 934 71 664 324 045
Halland
15 87 91 71 87 84 80 Yamato    Zaō    Shimakaze    Montana   
Worcester    Hindenburg    Stalingrad    Großer Kurfürst   
Conqueror    République    Henri IV    Hakuryū   
Des Moines    Midway    Minotaur    Kremlin   
Yoshino    Smolensk    Moskva    Kléber   
Ohio    Thunderer    Venezia    Alexander Nevsky   
Shikishima    Halland    Petropavlovsk    Manfred von Richthofen   
Harugumo   
matyaskoos Midshipman 3 258 55.06% 1 605 63 986 353 178
Smolensk
12 84 71 0 78 58 44 Zaō    Montana    Des Moines    Moskva   
Midway    Yamato    Henri IV    Smolensk   
Kremlin   
Flaky26 Recruiter 8 514 58.99% 1 660 53 895 285 631
Hindenburg
- 69 69 76 71 71 72 Großer Kurfürst    Zaō    Shimakaze    Gearing   
Hindenburg    Minotaur    Yamato    Z-52   
Moskva    Des Moines    République    Worcester   
Conqueror    Harugumo    Yueyang    Daring   
Montana    Khabarovsk    Henri IV    Grozovoi   
Kremlin    Yoshino    Audacious    Smolensk   
Kléber    Thunderer    Venezia    Somers   
Småland    Goliath    Hakuryū    Halland   
Midway    Alexander Nevsky    Slava    Petropavlovsk   
Vraelik Midshipman 4 931 55.95% 1 687 61 444 269 164
Musashi
- 90 87 70 75 81 80 Großer Kurfürst    Yamato    Montana    Gearing   
Hindenburg    Des Moines    Harugumo    Conqueror   
Zaō    Worcester    République    Shimakaze   
Salem    Minotaur    Stalingrad    Hakuryū   
Audacious    Midway    Kremlin    Daring   
Smolensk   
sharakor Midshipman 14 446 58.58% 1 830 66 904 292 145
Montana
- 84 59 95 85 81 89 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Montana    Moskva   
Gearing    République    Hindenburg    Grozovoi   
Conqueror    Henri IV    Des Moines    Minotaur   
Yamato    Worcester    Harugumo    Daring   
Stalingrad    Audacious    Smolensk    Kremlin   
Kléber    Hakuryū    Venezia    Midway   
Stratos_HF Midshipman 4 039 60.14% 1 588 43 686 186 510
Alsace
14 41 0 0 48 22 22 Hindenburg    Des Moines    Zaō    Moskva   
Montana    Conqueror    Großer Kurfürst    Henri IV   
Yamato    Kremlin   
d223 Midshipman 6 222 54.89% 1 505 61 380 281 724
Conqueror
13 64 66 44 66 60 55 Großer Kurfürst    Zaō    Grozovoi    Moskva   
Henri IV    Minotaur    Khabarovsk    Des Moines   
Hindenburg    République    Z-52    Worcester   
Conqueror    Harugumo    Yamato    Shimakaze   
Salem    Stalingrad    Hakuryū    Midway   
Audacious    Kremlin    Yoshino    Smolensk   
Venezia    Puerto Rico    Goliath    Halland   
Marceau   
LucyCZ Executive Officer 10 815 61.9% 1 553 56 441 266 398
Conqueror
10 66 0 0 58 31 35 Großer Kurfürst    Montana    Yamato    Conqueror   
Hindenburg    Zaō    Des Moines    République   
Henri IV    Moskva    Worcester    Yoshino   
Minotaur    Smolensk    Petropavlovsk    Kremlin   
JendaCz1989 Midshipman 4 804 62.76% 1 647 58 378 256 189
Midway (<30.01.2019)
- 76 18 62 58 54 68 Gearing    Hindenburg    Des Moines    Z-52   
Salem    Worcester    Moskva    Conqueror   
Daring    Midway   
Mirek_25 Midshipman 11 263 56.35% 1 559 70 008 329 601
Conqueror
10 75 45 62 73 64 69 Großer Kurfürst    Z-52    Yamato    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Salem    Montana   
Moskva    Gearing    République    Hindenburg   
Conqueror    Henri IV    Des Moines    Worcester   
Minotaur    Harugumo    Yoshino    Kremlin   
Smolensk    Hakuryū    Audacious    Stalingrad   
Thunderer    Venezia    Khabarovsk    Ohio   
Midway    Alexander Nevsky    Småland    Daring   
Marceau    Halland    Goliath   
chrusto Midshipman 9 804 53.66% 1 134 40 654 208 174
Essex (<30.01.2019)
18 42 0 44 49 34 43 Grozovoi    Khabarovsk    Yamato    Shimakaze   
Montana    Gearing    Minotaur    Zaō   
Moskva    Z-52    Großer Kurfürst    Thunderer   
République    Conqueror    Kremlin   
Moukano Recruiter 25 384 64.08% 2 346 74 973 324 348
Henri IV
5 99 0 100 85 71 99 Großer Kurfürst    Z-52    Zaō    Yueyang   
Shimakaze    Montana    Moskva    Gearing   
République    Hindenburg    Grozovoi    Conqueror   
Henri IV    Des Moines    Minotaur    Yamato   
Worcester    Salem    Khabarovsk    Harugumo   
Daring    Stalingrad    Yoshino    Smolensk   
Kremlin    Kléber    Venezia    Colbert   
Somers    Puerto Rico    Ohio    Halland   
Goliath    Alexander Nevsky    Petropavlovsk   
PORUBA_xD Midshipman 331 53.47% 1 633 44 019 151 754
Massachusetts
- - - - - - -
czstraydog Executive Officer 6 881 67.23% 2 452 74 421 325 963
Zaō
11 97 84 97 100 95 97 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Shimakaze   
Montana    Hindenburg    Des Moines    Minotaur   
Conqueror    Harugumo    Salem    Midway   
Henri IV    Gearing    Bourgogne    Smolensk   
République   
Bergham Midshipman 4 284 64.5% 1 765 56 920 222 162
Taiho (<30.01.2019)
- 76 47 82 74 70 79 Yamato    Zaō    Montana    Gearing   
Hindenburg    Henri IV    Z-52    Khabarovsk   
République    Des Moines    Stalingrad    Worcester   
Hakuryū    Conqueror    Midway    Großer Kurfürst   
Thunderer    Minotaur    Daring   
kvtk23 Midshipman 4 682 60.23% 1 654 60 652 249 387
Musashi
9 76 73 80 74 76 78 Z-52    Montana    Hindenburg    Worcester   
Shimakaze    Khabarovsk    Des Moines    Stalingrad   
Kremlin    Yamato    Midway    Großer Kurfürst   
Moskva    Gearing    Halland    Conqueror   
Zaō   
Danny202 Recruiter 6 897 66.58% 2 185 87 555 325 802
Bourgogne
10 93 0 82 95 68 88 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Montana   
Moskva    Gearing    République    Conqueror   
Henri IV    Des Moines    Worcester    Stalingrad   
Bourgogne    Kremlin    Thunderer    Venezia   
Ohio    Shikishima   
sprototles Midshipman 6 585 58.18% 1 803 66 454 271 252
Lion
- 91 0 100 79 68 94 Yamato    Zaō    Shimakaze    Montana   
Hindenburg    Moskva    Des Moines    Großer Kurfürst   
Minotaur    Stalingrad    République    Kremlin   
Worcester    Alexander Nevsky   
von_chom Midshipman 8 296 63.4% 1 677 62 051 270 521
République
11 67 0 76 71 54 71 Großer Kurfürst    Grozovoi    Z-52    Khabarovsk   
Zaō    Yamato    Montana    Moskva   
Gearing    Hindenburg    Minotaur    Conqueror   
République    Kremlin    Henri IV    Thunderer   
Puerto Rico    Bourgogne   
Fl4k3 Midshipman 6 010 53.94% 1 709 69 545 291 285
Des Moines
- 67 56 77 82 71 73 Großer Kurfürst    Khabarovsk    Zaō    Yueyang   
Somers    Smolensk    Hakuryū    Daring   
Harugumo    Conqueror    Grozovoi    Des Moines   
Minotaur    Yamato    Venezia    Hindenburg   
Sboot_cz Midshipman 9 454 56.69% 1 554 64 609 320 088
Thunderer
10 73 0 53 63 47 63 Großer Kurfürst    Venezia    Grozovoi    Smolensk   
Daring    Moskva    République    Hindenburg   
Thunderer    Minotaur    Des Moines    Henri IV   
Worcester    Bourgogne    Goliath    Alexander Nevsky   
Kléber    Marceau    Harugumo    Petropavlovsk   
AgriCZ_25 Midshipman 4 852 55.44% 1 602 57 172 232 201
Montana
10 65 80 74 70 72 70 Zaō    Yamato    Salem    Montana   
Moskva    Hindenburg    Worcester    Henri IV   
Gearing    Conqueror    Yoshino    Grozovoi   
République    Khabarovsk    Kléber    Smolensk   
Hakuryū    Midway    Yueyang    Stalingrad   
Eliah_cz Midshipman 3 108 55.37% 1 601 55 288 229 507
Shimakaze
9 72 0 66 70 52 69 Grozovoi    Halland    Zaō    Somers   
Shimakaze    Smolensk    Daring    Harugumo   
Moskva    Gearing    Henri IV    Des Moines   
Kremlin    Minotaur    Yamato    Venezia   
Stalingrad   
Tetrevec Midshipman 11 514 51.43% 1 573 69 699 295 286
Midway (<30.01.2019)
8 78 66 77 69 73 77 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Shimakaze   
Salem    Montana    Smolensk    Harugumo   
Moskva    Gearing    Henri IV    Des Moines   
Midway    Worcester    Kremlin    Hindenburg   
Hakuryū    Audacious    Daring    Venezia   
Alexander Nevsky    Somers    Halland    Thunderer   
Petropavlovsk   
Quetak Recruiter 17 522 61.67% 2 179 74 692 325 427
Zaō
- 100 67 100 88 89 99 Großer Kurfürst    Grozovoi    Z-52    Khabarovsk   
Zaō    Yamato    Shimakaze    Montana   
Moskva    Gearing    Hindenburg    Conqueror   
Henri IV    Des Moines    Minotaur    Yueyang   
République    Worcester    Stalingrad    Salem   
Harugumo    Daring    Midway    Kremlin   
Yoshino    Audacious    Hakuryū    Kléber   
Smolensk    Ohio    Venezia    Somers   
Thunderer    Puerto Rico    Goliath    Colbert   
Halland    Småland    Alexander Nevsky    Bourgogne   
Petropavlovsk   
MajorBubla Midshipman 8 776 56.59% 1 541 56 701 258 347
Musashi
7 65 0 73 70 52 69 Großer Kurfürst    Grozovoi    Z-52    Khabarovsk   
Zaō    Yueyang    Montana    Moskva   
Gearing    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Hindenburg    Minotaur    Yamato    République   
Shimakaze    Worcester    Stalingrad    Salem   
Daring    Harugumo    Kremlin    Somers   
Thunderer    Colbert    Puerto Rico    Yoshino   
Småland    Halland    Venezia    Bourgogne   
Petropavlovsk   
TheComedian1983 Commander 19 221 62.05% 1 756 53 984 309 310
Shimakaze
12 66 50 71 51 60 67 Großer Kurfürst    Yamato    Khabarovsk    Shimakaze   
Montana    Gearing    Hindenburg    Des Moines   
Moskva    Zaō    Grozovoi    Worcester   
Harugumo    Conqueror    Daring    République   
Midway    Salem    Audacious    Minotaur   
Yoshino    Somers    Marceau    Halland   
Hakuryū   
CNW Midshipman 5 340 59.25% 1 874 56 994 236 126
Hindenburg
10 66 0 84 76 57 75 Des Moines    Hindenburg    Moskva    Khabarovsk   
Zaō    Worcester    Harugumo    Montana   
Salem    Yamato    Stalingrad    Henri IV   
Conqueror    Grozovoi    Daring    Z-52   
Gearing    Somers    Yueyang    Shimakaze   
Småland    Großer Kurfürst