[PHASE] TravashRI

整體 近期 過去7天 過去21天
戰鬥 14 527 0 9 47
勝率
下一等級: Super Unicum (+3.4%)
61.63%
Unicum
- - 77.78%
Super Unicum
+ 0.01% 78.72%
Super Unicum
+ 0.06%
個人評等 (PR)
下一等級: Unicum (+290)
1 810
很棒
- - 1 976
很棒
- 2 007
很棒
+ 1
存活 43.16% - - 55.56% + 0.01% 65.96% + 0.07%
平均戰鬥數值
平均傷害 66 206 - - 73 277 + 4 70 299 + 13
擊毀的戰艦數 1.05 - - 1.44 - 1.23 -
擊落的飛機 1.99 - - 1.44 - 2 -
經驗 1 665 - - 2 092 - 2 078 + 1
擊毀沉沒比 1.85 - - 3.25 - 3.63 -
偵察戰艦數 1.08 - - 1 - 1.11 -
偵查傷害 28 413 - - 24 177 - 4 37 601 + 41
階級 7.9 - - 8.4 - 8 -
詳細資訊 詳細資訊
艦種分類評比 (PR)
驅逐艦
下一等級: Unicum (+220)
1 880
很棒
- - 2 174
Unicum
+ 1 2 153
Unicum
+ 2
航空母艦
下一等級: 不錯 (+159)
1 191
平均
- - - - - -
主力艦
下一等級: Unicum (+256)
1 844
很棒
- - 2 501
Super Unicum
+ 1 1 801
很棒
-
巡洋艦
下一等級: Unicum (+318)
1 782
很棒
- - - - 2 087
很棒
+ 1
艦種分類評比 (勝率)
驅逐艦
下一等級: Super Unicum (+4.2%)
60.81%
Unicum
- - 75%
Super Unicum
+ 0.01% 91.67%
Super Unicum
+ 0.17%
航空母艦
下一等級: Unicum (+1.3%)
58.67%
很棒
- - - - - -
主力艦
下一等級: Super Unicum (+0.1%)
64.86%
Unicum
- - 100%
Super Unicum
+ 0.03% 68.75%
Super Unicum
+ 0.01%
巡洋艦
下一等級: Unicum (+0.1%)
59.93%
很棒
- - 0%
表现平平
- 0.01% 57.14%
很棒
-
詳細資訊 詳細資訊
玩家個人資料頁面(官方網站)簽名檔編輯器

統計圖表

勝率
個人評等 (PR)
平均傷害
平均經驗值
每月戰鬥數
每週戰鬥數
國家
戰艦類型
更多圖表

艦種分類評比

戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
巡洋艦 5 745 59.93% 1 782 0.98 64 269 2.26 7
Orlan
296 947
Des Moines
54
Alaska
主力艦 4 292 64.86% 1 844 1.16 90 032 2.7 8
République
334 770
République
54
Massachusetts B
驅逐艦 4 294 60.81% 1 880 1.05 46 274 0.59 7
Gnevny (< 06.03.2017)
337 517
Shimakaze
36
Kidd
航空母艦 196 58.67% 1 191 0.85 37 949 8.83 5
Zuiho (<30.01.2019)
114 692
Ryujo (<30.01.2019)
38
Ryujo (<30.01.2019)


階級分類評比

Tier 戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
I 41 46.34% 2 112 1.32 15 183 0 7
Orlan
40 393
Orlan
II 92 48.91% 1 440 0.8 15 844 0 5
Dresden
56 268
Storozhevoi
III 161 50.93% 1 512 0.8 24 171 0.07 6
Katori
96 309
Katori
3
Katori
IV 293 51.54% 1 094 0.75 24 756 1.53 6
Orion
119 991
Orion
23
Hosho (<30.01.2019)
V 1 391 60.32% 1 640 1.16 41 090 0.63 7
Gnevny (< 06.03.2017)
200 609
Giulio Cesare
22
Giulio Cesare
VI 1 156 57.27% 1 581 0.95 40 605 1.64 6
Leander
183 097
Leander
38
Ryujo (<30.01.2019)
VII 1 933 63.99% 1 851 1.09 53 356 1.68 6
Belfast
202 651
Belfast
41
Belfast
VIII 3 077 60.29% 1 865 0.99 57 513 1.92 7
Benson
209 632
Massachusetts B
54
Massachusetts B
IX 2 655 63.69% 1 791 1.03 78 068 2.51 7
Jean Bart
318 992
Jean Bart
54
Alaska
X 3 728 63.63% 1 936 1.13 95 784 2.63 8
République
337 517
Shimakaze
46
Montana

武器使用數據

擊毀戰艦 命中率 最高擊毀數
主炮組 10561 33.49 % 8
République
副炮組 194 15.86 % 3
Massachusetts B
魚雷 2721 8.29 % 7
Kamikaze R
飛機 118 - 4
Zuiho (<30.01.2019)
透過衝撞 68 - 1
V-170

最高紀錄

平均傷害 337 517
Shimakaze
擊毀的戰艦數 8
République
經驗 5 540
Des Moines
擊落的飛機 54
Massachusetts B
偵察戰艦數 11
Shiratsuyu
偵查傷害 249 956
Shimakaze

排名戰

排位 最佳排名 戰鬥 勝率
衝刺13
4
4 9 88.89% 詳細資訊
衝刺12
8
8 2 100% 詳細資訊
衝刺8
10
10 1 0% 詳細資訊
衝刺7
8
8 4 50% 詳細資訊
衝刺5
3
3 13 53.85% 詳細資訊
更多

重要時刻

日期 類型 詳細資訊
09.09.2020 新戰艦   Yūbari
02.09.2020 新戰艦   Östergötland
25.08.2020 新戰艦   Öland
05.08.2020 新戰艦   Petropavlovsk
27.07.2020 新戰艦   Riga
更多