[OM-S] Adlit

整體 近期 過去7天 過去21天
戰鬥 7 491 0 74 129
勝率
下一等級: Super Unicum (+2.2%)
62.84%
Unicum
- - 70.27%
Super Unicum
+ 0.07% 64.34%
Unicum
+ 0.03%
個人評等 (PR)
下一等級: Unicum (+31)
2 069
很棒
- - 1 986
很棒
- 1 1 948
很棒
- 3
存活 51.38% - - 54.05% + 0.03% 59.69% + 0.15%
平均戰鬥數值
平均傷害 68 852 - - 82 221 + 133 87 755 + 331
擊毀的戰艦數 1.12 - - 1.23 - 1.19 -
擊落的飛機 2.97 - - 6.81 + 0.04 5.57 + 0.05
經驗 1 681 - - 2 421 + 7 2 358 + 12
擊毀沉沒比 2.31 - - 2.68 - 2.94 + 0.01
偵察戰艦數 1.63 - - 4.28 + 0.04 3.72 + 0.05
偵查傷害 30 196 - - 60 029 + 445 53 823 + 621
階級 7.5 - - 9.4 - 9.2 -
詳細資訊 詳細資訊
艦種分類評比 (PR)
驅逐艦
下一等級: Unicum (+31)
2 069
很棒
- - 1 859
很棒
- 9 2 037
很棒
- 3
航空母艦
下一等級: Super Unicum (+332)
2 118
Unicum
- - 2 348
Unicum
+ 11 1 942
很棒
- 16
主力艦
下一等級: Unicum (+260)
1 840
很棒
- - 941
低於平均值
- 2 941
低於平均值
- 2
巡洋艦
下一等級: Super Unicum (+258)
2 192
Unicum
- - 1 466
不錯
- 1 1 817
很棒
- 2
艦種分類評比 (勝率)
驅逐艦
下一等級: Super Unicum (+2.7%)
62.31%
Unicum
- - 76.74%
Super Unicum
+ 0.34% 71.79%
Super Unicum
+ 0.42%
航空母艦 67.72%
Super Unicum
- - 68%
Super Unicum
+ 0.01% 61.54%
Unicum
- 0.4%
主力艦
下一等級: Super Unicum (+3.7%)
61.27%
Unicum
- - 50%
平均
- 0.01% 50%
平均
- 0.01%
巡洋艦
下一等級: Super Unicum (+2%)
62.98%
Unicum
- - 25%
表现平平
- 0.05% 20%
表现平平
- 0.13%
詳細資訊 詳細資訊
玩家個人資料頁面(官方網站)簽名檔編輯器

統計圖表

勝率
個人評等 (PR)
平均傷害
平均經驗值
每月戰鬥數
每週戰鬥數
國家
戰艦類型
更多圖表

艦種分類評比

戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
巡洋艦 3 336 62.98% 2 192 1.15 79 328 3.34 7
Worcester
304 644
Worcester
95
Worcester
主力艦 1 660 61.27% 1 840 1.12 70 332 3.24 7
Montana
249 253
Slava
56
Sinop
驅逐艦 1 860 62.31% 2 069 1.07 45 122 1.03 6
Mogador
204 093
Mogador
63
Östergötland
航空母艦 635 67.72% 2 118 1.18 79 460 6.03 7
Shōkaku
336 706
Hakuryū
43
Lexington


階級分類評比

Tier 戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
I 49 57.14% 1 936 1.2 12 890 0 4
Hermelin
40 087
Hermelin
II 92 63.04% 1 674 0.9 17 068 0 4
Tachibana Lima
56 599
Emden
III 160 50.63% 1 530 0.83 22 835 0.02 4
Varyag
76 998
South Carolina
1
Kawachi
IV 362 57.73% 1 463 0.87 30 735 3.29 6
Phoenix
106 938
Kuma
38
Langley (<30.01.2019)
V 584 62.16% 1 785 1.04 39 939 1.4 5
Kongō
136 908
Iron Duke
34
Bogue (<30.01.2019)
VI 771 62.39% 2 004 1.11 48 768 1.89 6
Ryūjō
178 982
Ryūjō
35
Ryūjō
VII 844 65.4% 2 039 1.11 53 993 1.81 5
Gadjah Mada
224 176
Sinop
56
Sinop
VIII 2 297 63.17% 2 329 1.16 72 751 3.34 7
Shōkaku
231 543
Vladivostok
62
Cleveland
IX 818 64.55% 1 985 1.03 75 453 3.2 6
Mogador
227 509
Roon
63
Östergötland
X 1 514 63.14% 2 071 1.27 107 972 4.61 7
Montana
336 706
Hakuryū
95
Worcester

武器使用數據

擊毀戰艦 命中率 最高擊毀數
主炮組 5669 35.54 % 7
Montana
副炮組 90 17.81 % 2
Bismarck
魚雷 853 7.62 % 4
Östergötland
飛機 614 - 6
Shōkaku
透過衝撞 31 - 1
Hakuryū

最高紀錄

平均傷害 336 706
Hakuryū
擊毀的戰艦數 7
Shōkaku
經驗 5 295
Cleveland
擊落的飛機 95
Worcester
偵察戰艦數 12
Midway
偵查傷害 278 804
Manfred von Richthofen

排名戰

排位 最佳排名 戰鬥 勝率
衝刺13
1
1 13 100% 詳細資訊
衝刺12
6
6 15 40% 詳細資訊
衝刺11
1
1 31 58.06% 詳細資訊
衝刺9
8
8 5 40% 詳細資訊
衝刺8
8
8 4 50% 詳細資訊
更多

重要時刻

日期 類型 詳細資訊
19.10.2020 新戰艦   Oklahoma
09.10.2020 新戰艦   Vermont
03.10.2020 新戰艦   Hizen
02.10.2020 新戰艦   Kitakaze
30.09.2020 新戰艦   Yoshino
更多