Our site is now also available in dark theme. You can switch themes with new control in menu

[ARG] After Redemption Gaming Statistics CompareStatistics

Üye Sayısı 4
Aktif üye sayısı 0
Kişisel Değerlendirme (PR) 1 098
Average Win rate 49.96%
Ortalama Hasar 29 282
Klan gücü - Total 0
Klan gücü - Clan battles 0
Clans leaderboard
Kazanma oranı -
Ortalama Hasar -
Kişisel Değerlendirme (PR) -
Strength: Total -
Strength: Clan battles -

Signature

İmza Oluştur
Klan gücü
Kruvazörler 0
Uçak gemileri 0
Muhripler 0
Zırhlılar 0
Total 0
Clan battles 0
About strength

Recent transfers

20.10.2017 DarkSteel85
Daha fazla

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier warships

Muhripler 0 Kruvazörler 0
Zırhlılar 0 Uçak gemileri 0Üyeler

Player Role Savaşlar Kazanma oranı PR Ortalama Hasar Maks. hasar Sıralama Strength
CA
Strength
CV
Strength
DD
Strength
BB
Strength
Total
Strength
Clan battles
X tier warships