Test Season - StatisticsTier 8

Warship Types
.
Nations
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Bismarck    Bismarck Battleship 8.8% 49.1% 53 577 Leaderboard
Massachusetts    Massachusetts Battleship 5% 56.71% 74 432 Leaderboard
Tirpitz    Tirpitz Battleship 4.9% 50.52% 57 071 Leaderboard
North Carolina    North Carolina Battleship 3.5% 45.62% 54 485 Leaderboard
Admiral Hipper    Admiral Hipper Cruiser 3.3% 47.61% 36 804 Leaderboard
Kagerō    Kagerō Destroyer 3.2% 47.84% 29 704 Leaderboard
Akizuki    Akizuki Destroyer 2.6% 52.71% 39 619 Leaderboard
Richelieu    Richelieu Battleship 2.6% 50.09% 58 449 Leaderboard
Vladivostok    Vladivostok Battleship 2.5% 52.1% 60 164 Leaderboard
Odin    Odin Battleship 2.4% 53.95% 61 265 Leaderboard
Cleveland    Cleveland Cruiser 2.3% 51.55% 42 490 Leaderboard
Amagi    Amagi Battleship 2.1% 48.76% 57 755 Leaderboard
Baltimore    Baltimore Cruiser 2.1% 51.65% 40 891 Leaderboard
Edinburgh    Edinburgh Cruiser 2.1% 51.6% 37 829 Leaderboard
Benson    Benson Destroyer 2% 48.1% 25 896 Leaderboard
Massachusetts B    Massachusetts B Battleship 1.9% 57.01% 75 468 Leaderboard
Öland    Öland Destroyer 1.9% 48.82% 27 097 Leaderboard
Lexington    Lexington Aircraft Carrier 1.9% 49.7% 55 762 Leaderboard
Kansas    Kansas Battleship 1.9% 45.08% 52 736 Leaderboard
Mogami    Mogami Cruiser 1.9% 48.31% 39 166 Leaderboard
Z-23    Z-23 Destroyer 1.7% 48.37% 26 776 Leaderboard
Lightning    Lightning Destroyer 1.7% 51.57% 31 368 Leaderboard
Cossack    Cossack Destroyer 1.7% 55.73% 36 777 Leaderboard
Tallinn    Tallinn Cruiser 1.7% 49.8% 37 591 Leaderboard
Atago    Atago Cruiser 1.6% 53.59% 45 984 Leaderboard
Shōkaku    Shōkaku Aircraft Carrier 1.6% 50.33% 54 503 Leaderboard
Mainz    Mainz Cruiser 1.4% 54.04% 53 145 Leaderboard
Amalfi    Amalfi Cruiser 1.4% 49.1% 37 751 Leaderboard
Lenin    Lenin Battleship 1.4% 55.44% 69 666 Leaderboard
Charles Martel    Charles Martel Cruiser 1.3% 48.83% 40 903 Leaderboard
Loyang    Loyang Destroyer 1.2% 53.77% 29 813 Leaderboard
Prinz Eugen    Prinz Eugen Cruiser 1.2% 52.58% 41 322 Leaderboard
Anchorage    Anchorage Cruiser 1.2% 49.23% 43 730 Leaderboard
Monarch    Monarch Battleship 1.1% 45.79% 51 807 Leaderboard
August von Parseval    August von Parseval Aircraft Carrier 1% 48.68% 52 992 Leaderboard
Chapayev    Chapayev Cruiser 1% 49.48% 40 078 Leaderboard
Tirpitz B    Tirpitz B Battleship 0.9% 50.7% 57 585 Leaderboard
Kidd    Kidd Destroyer 0.9% 55.15% 31 645 Leaderboard
Mikhail Kutuzov    Mikhail Kutuzov Cruiser 0.8% 55.4% 61 105 Leaderboard
ARP Takao    ARP Takao Cruiser 0.8% 55.3% 49 277 Leaderboard
Asashio    Asashio Destroyer 0.8% 52.81% 48 202 Leaderboard
Albemarle    Albemarle Cruiser 0.8% 49.57% 38 083 Leaderboard
Cossack B    Cossack B Destroyer 0.8% 51.5% 31 460 Leaderboard
Enterprise    Enterprise Aircraft Carrier 0.7% 59.8% 65 881 Leaderboard
Kaga    Kaga Aircraft Carrier 0.7% 54.04% 65 647 Leaderboard
Alabama    Alabama Battleship 0.7% 50.08% 62 251 Leaderboard
Kii    Kii Battleship 0.7% 50.44% 57 782 Leaderboard
Orkan    Orkan Destroyer 0.7% 49.55% 26 016 Leaderboard
Vanguard    Vanguard Battleship 0.7% 47.11% 52 422 Leaderboard
Implacable    Implacable Aircraft Carrier 0.7% 46.44% 47 171 Leaderboard
Le Fantasque    Le Fantasque Destroyer 0.6% 52.34% 31 567 Leaderboard
Ognevoi    Ognevoi Destroyer 0.5% 48.63% 26 217 Leaderboard
Roma    Roma Battleship 0.5% 49.7% 56 372 Leaderboard
Kaga B    Kaga B Aircraft Carrier 0.5% 50.88% 58 395 Leaderboard
Graf Zeppelin    Graf Zeppelin Aircraft Carrier 0.5% 48.86% 51 543 Leaderboard
Asashio B    Asashio B Destroyer 0.5% 52.29% 47 664 Leaderboard
Ochakov    Ochakov Cruiser 0.5% 46.89% 32 331 Leaderboard
Atago B    Atago B Cruiser 0.5% 54.8% 47 196 Leaderboard
Irian    Irian Cruiser 0.4% 51.3% 48 274 Leaderboard
Hsienyang    Hsienyang Destroyer 0.4% 45.7% 25 907 Leaderboard
Bayard    Bayard Cruiser 0.4% 54.5% 51 475 Leaderboard
Le Terrible    Le Terrible Destroyer 0.3% 52.59% 31 953 Leaderboard
Kiev    Kiev Destroyer 0.3% 47.7% 28 491 Leaderboard
Gascogne    Gascogne Battleship 0.3% 48.58% 54 866 Leaderboard
Saipan    Saipan Aircraft Carrier 0.3% 51.89% 61 219 Leaderboard
Graf Zeppelin B    Graf Zeppelin B Aircraft Carrier 0.3% 49.97% 51 291 Leaderboard
Pyotr Bagration    Pyotr Bagration Cruiser 0.3% 50.31% 40 689 Leaderboard
HSF Harekaze    HSF Harekaze Destroyer 0.2% 51.65% 31 977 Leaderboard
Wichita    Wichita Cruiser 0.2% 53.05% 44 405 Leaderboard
Belfast '43    Belfast '43 Cruiser 0.2% 49.23% 34 255 Leaderboard
Indomitable    Indomitable Aircraft Carrier 0.1% 48.53% 56 184 Leaderboard
Champagne    Champagne Battleship 0.1% 47.82% 55 252 Leaderboard
Cheshire    Cheshire Cruiser 0.1% 51.89% 44 084 Leaderboard
Siliwangi    Siliwangi Destroyer 0.1% 51.51% 30 931 Leaderboard
AL Yukikaze    AL Yukikaze Destroyer 0.1% 55.24% 37 933 Leaderboard
Z-35    Z-35 Destroyer 0.1% 45.17% 24 797 Leaderboard
AL Montpelier    AL Montpelier Cruiser 0.1% 55.82% 46 809 Leaderboard
AL Littorio    AL Littorio Battleship 0.1% 49.35% 55 153 Leaderboard
ARP Maya    ARP Maya Cruiser 0.1% 56.09% 52 244 Leaderboard
Ignis Purgatio    Ignis Purgatio Battleship 0% 49.36% 57 493 Leaderboard
Wukong    Wukong Cruiser 0% 45.57% 38 579 Leaderboard
Ragnarok    Ragnarok Battleship 0% 53.57% 61 060 Leaderboard
Alabama ST    Alabama ST Battleship 0% 71.43% 76 995 Leaderboard

Tier 9

Warship Types
.
Nations
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Georgia    Georgia Battleship 7.1% 52.16% 66 374 Leaderboard
Pommern    Pommern Battleship 5.7% 49.88% 53 536 Leaderboard
Alaska    Alaska Cruiser 5.6% 54.66% 53 642 Leaderboard
Jean Bart    Jean Bart Battleship 5% 52.65% 73 296 Leaderboard
Kitakaze    Kitakaze Destroyer 4.7% 53.44% 41 163 Leaderboard
Friedrich der Große    Friedrich der Große Battleship 4.7% 47.17% 47 983 Leaderboard
Yūgumo    Yūgumo Destroyer 4.6% 48.53% 32 534 Leaderboard
Musashi    Musashi Battleship 4% 56.27% 82 337 Leaderboard
Iowa    Iowa Battleship 3.9% 46.81% 53 035 Leaderboard
Fletcher    Fletcher Destroyer 3.3% 48.07% 30 915 Leaderboard
Östergötland    Östergötland Destroyer 3.1% 48.44% 33 453 Leaderboard
Z-46    Z-46 Destroyer 3% 48% 29 002 Leaderboard
Alsace    Alsace Battleship 2.9% 48.82% 56 676 Leaderboard
Roon    Roon Cruiser 2.8% 47.32% 41 128 Leaderboard
Jean Bart B    Jean Bart B Battleship 2.5% 51.19% 69 089 Leaderboard
Benham    Benham Destroyer 2.2% 55.07% 42 581 Leaderboard
Jutland    Jutland Destroyer 2.1% 51.87% 33 202 Leaderboard
Neptune    Neptune Cruiser 2% 47.47% 39 162 Leaderboard
Sovetsky Soyuz    Sovetsky Soyuz Battleship 1.9% 49.95% 54 972 Leaderboard
Izumo    Izumo Battleship 1.9% 46.54% 53 108 Leaderboard
Ägir    Ägir Cruiser 1.8% 51.79% 48 181 Leaderboard
Riga    Riga Cruiser 1.6% 49.25% 41 752 Leaderboard
Minnesota    Minnesota Battleship 1.6% 48.07% 55 488 Leaderboard
Ibuki    Ibuki Cruiser 1.6% 46.78% 39 821 Leaderboard
Buffalo    Buffalo Cruiser 1.4% 47.43% 37 419 Leaderboard
Brindisi    Brindisi Cruiser 1.3% 47.84% 44 485 Leaderboard
Friesland    Friesland Destroyer 1.3% 51.92% 40 510 Leaderboard
Seattle    Seattle Cruiser 1.3% 48.92% 37 763 Leaderboard
Dmitri Donskoi    Dmitri Donskoi Cruiser 1.2% 47.38% 39 247 Leaderboard
Black    Black Destroyer 1.1% 55.21% 37 187 Leaderboard
Hizen    Hizen Battleship 1.1% 46.21% 52 080 Leaderboard
Lion    Lion Battleship 1.1% 48.28% 60 705 Leaderboard
Missouri    Missouri Battleship 1.1% 52.16% 61 498 Leaderboard
Z-44    Z-44 Destroyer 1% 44.69% 27 129 Leaderboard
Alaska B    Alaska B Cruiser 1% 52.38% 52 367 Leaderboard
Mogador    Mogador Destroyer 0.8% 51.02% 34 232 Leaderboard
Saint-Louis    Saint-Louis Cruiser 0.8% 47.34% 41 697 Leaderboard
Kronshtadt    Kronshtadt Cruiser 0.8% 54.14% 55 259 Leaderboard
Chung Mu    Chung Mu Destroyer 0.8% 48.27% 36 313 Leaderboard
Udaloi    Udaloi Destroyer 0.7% 48.48% 30 209 Leaderboard
Drake    Drake Cruiser 0.7% 51.52% 49 012 Leaderboard
Paolo Emilio    Paolo Emilio Destroyer 0.7% 54.34% 41 518 Leaderboard
Neustrashimy    Neustrashimy Destroyer 0.6% 53.79% 35 844 Leaderboard
Azuma    Azuma Cruiser 0.6% 51.2% 59 427 Leaderboard
Tashkent    Tashkent Destroyer 0.5% 44.2% 27 479 Leaderboard
Siegfried    Siegfried Cruiser 0.4% 55.14% 55 313 Leaderboard
Bajie    Bajie Battleship 0.1% 48.22% 57 820 Leaderboard
AL Sov. Rossiya    AL Sov. Rossiya Battleship 0% 48.35% 47 613 Leaderboard

Tier 10

Warship Types
.
Nations
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Thunderer    Thunderer Battleship 10.6% 49.89% 96 148 Leaderboard
Shimakaze    Shimakaze Destroyer 5.9% 48.71% 41 033 Leaderboard
Großer Kurfürst    Großer Kurfürst Battleship 5% 49.2% 74 702 Leaderboard
Halland    Halland Destroyer 4.9% 49.07% 43 485 Leaderboard
Petropavlovsk    Petropavlovsk Cruiser 4.8% 52.66% 65 442 Leaderboard
Yamato    Yamato Battleship 4.3% 48.7% 87 668 Leaderboard
Hindenburg    Hindenburg Cruiser 3.8% 48.26% 71 584 Leaderboard
Stalingrad    Stalingrad Cruiser 3.7% 53.89% 74 328 Leaderboard
Montana    Montana Battleship 3.6% 48.27% 80 648 Leaderboard
Des Moines    Des Moines Cruiser 3.2% 51.93% 63 072 Leaderboard
Smolensk    Smolensk Cruiser 3.1% 48.88% 75 251 Leaderboard
Småland    Småland Destroyer 3% 55.88% 43 145 Leaderboard
Gearing    Gearing Destroyer 2.7% 47.14% 39 021 Leaderboard
Ohio    Ohio Battleship 2.7% 54.94% 93 658 Leaderboard
Kremlin    Kremlin Battleship 2.4% 52.42% 79 620 Leaderboard
Minotaur    Minotaur Cruiser 2.1% 51.5% 59 390 Leaderboard
Daring    Daring Destroyer 2.1% 53.81% 44 236 Leaderboard
Bourgogne    Bourgogne Battleship 2.1% 54.48% 100 837 Leaderboard
Venezia    Venezia Cruiser 1.9% 50.49% 71 649 Leaderboard
Midway    Midway Aircraft Carrier 1.9% 50.66% 81 038 Leaderboard
Z-52    Z-52 Destroyer 1.8% 49.11% 34 853 Leaderboard
Harugumo    Harugumo Destroyer 1.8% 48.89% 44 945 Leaderboard
République    République Battleship 1.7% 47.89% 82 521 Leaderboard
Conqueror    Conqueror Battleship 1.7% 50.55% 96 660 Leaderboard
Somers    Somers Destroyer 1.7% 51.66% 47 157 Leaderboard
Yoshino    Yoshino Cruiser 1.6% 46.3% 65 101 Leaderboard
Moskva    Moskva Cruiser 1.6% 47.04% 54 888 Leaderboard
Marceau    Marceau Destroyer 1.3% 52.51% 40 457 Leaderboard
Zaō    Zaō Cruiser 1.3% 47.84% 64 511 Leaderboard
Salem    Salem Cruiser 1.2% 49.12% 61 092 Leaderboard
Shikishima    Shikishima Battleship 0.9% 52.47% 97 680 Leaderboard
Manfred von Richthofen    Manfred von Richthofen Aircraft Carrier 0.9% 50.55% 82 721 Leaderboard
Hakuryū    Hakuryū Aircraft Carrier 0.9% 49.5% 80 999 Leaderboard
Franklin D. Roosevelt    Franklin D. Roosevelt Aircraft Carrier 0.8% 51.68% 93 369 Leaderboard
Alexander Nevsky    Alexander Nevsky Cruiser 0.7% 48.1% 64 356 Leaderboard
Worcester    Worcester Cruiser 0.7% 48.88% 60 446 Leaderboard
Kléber    Kléber Destroyer 0.7% 52.01% 45 432 Leaderboard
Vermont    Vermont Battleship 0.6% 47.17% 80 693 Leaderboard
Goliath    Goliath Cruiser 0.6% 50.52% 74 332 Leaderboard
Puerto Rico    Puerto Rico Cruiser 0.6% 48.95% 58 561 Leaderboard
Grozovoi    Grozovoi Destroyer 0.5% 48.52% 36 940 Leaderboard
Yueyang    Yueyang Destroyer 0.4% 47.87% 40 631 Leaderboard
Henri IV    Henri IV Cruiser 0.4% 47.64% 66 878 Leaderboard
Audacious    Audacious Aircraft Carrier 0.4% 47.8% 75 378 Leaderboard
Slava    Slava Battleship 0.3% 48.82% 87 570 Leaderboard
Plymouth    Plymouth Cruiser 0.3% 51.55% 56 568 Leaderboard
Khabarovsk    Khabarovsk Destroyer 0.2% 51.19% 48 679 Leaderboard
Hayate    Hayate Destroyer 0.2% 49.82% 42 217 Leaderboard
ARP Yamato    ARP Yamato Battleship 0.1% 50.74% 95 622 Leaderboard
Colbert    Colbert Cruiser 0.1% 49.24% 66 085 Leaderboard


Test Season - Leaderboard

Player Battles Win rate Rank Avg. frags Max. frags Avg. damage Max. damage Avg. experience Max. experience Avg. planes destroyed Max. planes destroyed
191 __DarkKnightr__ 20 80% 3 1 3 85 314 159 129 1 615 3 497 9.7 29
191 Stef6645 15 80% 7 1.2 3 72 821 112 346 1 682 3 916 4.27 17
191 Richis2000 15 80% 2 1.27 4 74 426 116 075 1 789 3 140 3.8 18
191 makispre 20 80% 4 0.8 2 74 684 137 034 2 293 2 992 4.75 28
191 swaite53 15 80% 7 0.47 2 35 783 70 843 2 226 3 211 3.53 20
191 Kiwert 15 80% 7 1 4 58 483 98 609 2 150 3 805 9.8 34
191 TSEngelchen 20 80% 7 0.6 2 35 676 88 133 1 986 3 078 2.8 16
191 Apzoei 15 80% 7 1.53 3 69 171 168 673 2 536 3 685 4.73 25
191 L0ck0n_strat0s 25 80% 7 1.28 4 77 333 185 939 2 496 4 418 4.36 18
191 XXThundermaxXX 15 80% 7 0.93 3 38 218 80 677 2 161 4 239 6.07 23
191 superbammer 15 80% 7 1.47 3 93 789 172 528 1 549 3 020 4.93 19
191 Hakinen_destroyer 15 80% 4 0.93 3 72 567 130 114 2 268 3 617 4.8 35
191 KRUIP 20 80% 7 0.6 2 25 794 55 880 1 064 1 531 2.35 20
191 Fimbuldk 20 80% 7 0.95 3 65 178 129 037 2 055 3 279 4.6 25
191 Bauhauskiller1 15 80% 6 1.73 3 110 456 190 836 2 950 4 492 18.4 59
191 Nobody_is_perfekt_KaLeu 20 80% 7 1.1 3 60 193 117 857 2 568 4 167 4.5 22
191 Geolendur 15 80% 4 1.07 3 75 655 132 751 2 546 3 515 4.93 17
191 koljazzz 50 80% 7 0.98 3 96 224 209 413 2 509 4 319 6.1 31
191 Udonwannit 25 80% 3 0.76 2 56 172 133 825 2 330 4 597 4.88 26
191 gano7 15 80% 2 0.13 1 24 028 66 840 993 1 488 4.2 11
191 DerAntagonist 35 80% 7 0.66 3 58 993 122 680 2 133 3 322 3.89 27
191 Athemos 15 80% 5 0.73 2 57 706 151 615 2 241 3 099 4.13 15
191 Tiziano_S 15 80% 7 0.93 4 68 993 125 257 2 390 3 690 2 10
191 S4B0T4G3 15 80% 4 0.67 3 54 797 119 496 2 637 3 809 8.07 27
191 xjimakosx 15 80% 7 1.07 4 55 660 176 622 2 380 4 003 0.47 4
191 Seithr_2016 15 80% 4 1.13 4 61 096 107 957 1 985 3 513 7.47 32
191 Gun_Jaman 15 80% 7 0.6 3 50 609 126 588 1 677 3 353 1.47 8
191 Dijaa 15 80% 4 0.8 3 53 437 121 364 2 432 3 408 5.07 27
191 Nurnochschrott 15 80% 7 0.6 1 42 656 67 034 1 527 2 574 7.27 19
191 Holger90 15 80% 3 1.07 3 70 721 201 927 1 873 4 305 7.13 29
191 ChaosTechPunk 15 80% 7 0.93 2 64 629 124 999 2 473 3 873 6.6 34
191 Lundikreuzer 15 80% 6 0.8 2 35 907 70 968 2 471 3 357 7.67 28
191 TheRock2909 30 80% 7 1.13 3 80 709 172 203 2 606 4 130 6.93 32
191 Cactusjuggler 35 80% 7 1.2 3 61 816 141 225 2 348 3 495 3.2 14
191 DerPrytz 15 80% 6 0.93 3 64 325 102 979 1 975 3 680 9.4 46
191 Hollow_stern 30 80% 5 1.07 3 67 775 127 803 2 458 4 048 3.37 27
191 bittermelon 15 80% 2 0.93 3 56 229 103 617 2 193 2 908 7.4 36
191 Feel_the_Flair 25 80% 7 1 4 70 596 120 454 2 544 4 312 5.96 52
191 SeMeN_TKD 25 80% 1 2.2 4 102 920 152 202 1 718 2 414 7.32 30
191 Tomiino12 20 80% 7 0.65 2 42 855 161 717 2 018 3 498 3 15
191 PourMutterRussiki 20 80% 7 1.1 3 67 973 139 527 2 426 3 866 5.75 27
191 Evronos_Bey 15 80% 7 0.6 1 62 639 107 782 1 294 2 079 8.93 23
191 BKtastic_420 15 80% 5 0.87 2 60 637 105 519 2 115 3 069 2.6 15
244 mudur_512 69 79.71% 7 1.25 4 105 186 221 225 2 702 4 616 3.7 44
245 _Shas 49 79.59% 1 1.04 3 71 383 125 900 2 394 3 743 5.37 30
246 TheDarkestAngel 44 79.55% 10 1.09 3 102 575 256 301 1 998 3 523 4.59 29
246 Shivan333 44 79.55% 6 1.25 5 87 745 192 174 2 654 5 228 2.18 25
248 Omaley 34 79.41% 7 1.21 4 78 854 150 739 2 494 3 441 5.32 27
248 KaaliKaaryle 34 79.41% 7 1.56 4 102 255 188 933 2 920 4 774 3.24 24
250 Kaleu2905 29 79.31% 5 1.21 4 76 733 146 198 2 241 3 784 5.1 23
250 JABALAAH 29 79.31% 7 0.69 3 48 122 133 900 1 492 4 802 4.28 36
250 UNITCoolBreeze 29 79.31% 7 1.34 4 105 949 169 732 2 712 4 611 4.24 26
250 SoundSilence 29 79.31% 3 1.48 3 110 045 214 626 2 108 3 880 7.86 43
250 JollyNewBoy 29 79.31% 1 0.52 1 47 176 129 863 1 960 2 984 2.62 26
255 GevaterTod91 24 79.17% 7 1.04 3 76 121 164 254 2 396 4 480 5 55
255 Tax_Free 24 79.17% 1 0.79 4 34 258 75 680 2 194 3 399 1.17 12
255 Maxorgan 24 79.17% 7 1.04 3 80 442 137 494 2 453 3 413 4.67 42
255 Lompeharrie 24 79.17% 1 1.08 4 69 160 162 041 1 759 3 188 6.29 31
255 WHU_Agincourt 24 79.17% 7 1.29 3 69 537 156 413 2 822 4 406 1.92 23
260 TotallyBalanc3d 100 79% 5 1.45 4 99 907 214 797 2 793 5 193 5.92 67
261 OldJoe 19 78.95% 2 0.89 3 36 612 92 680 2 284 3 291 2.26 21
261 MaX6th 57 78.95% 3 1.37 4 105 064 213 447 2 653 4 932 4.12 27
261 MontyPillePalle 19 78.95% 3 1 3 89 223 174 263 2 587 3 853 5 25
261 creasii 19 78.95% 7 0.79 2 62 502 113 559 1 788 3 000 2.89 19
261 Suggi 19 78.95% 7 1.11 4 51 701 105 807 2 412 3 447 0.95 10
261 TheGiant1337 19 78.95% 1 0.79 2 52 390 115 767 2 369 3 784 2.16 15
261 StuiterbalOnline 19 78.95% 1 1.32 5 96 238 245 555 2 706 4 277 4.32 35
261 Naiy9 19 78.95% 1 1.26 3 69 810 145 081 2 601 3 871 1.21 12
261 Oddball_is_back 19 78.95% 1 1.63 3 65 337 173 033 1 647 3 232 3.16 30
261 rhaegar_SVK 19 78.95% 7 1.42 4 105 238 153 160 2 595 3 833 5.74 23
261 irsaw 19 78.95% 7 0.95 3 59 546 130 027 2 527 4 066 7.58 29
261 FurorGermanicus_ 19 78.95% 7 1.37 4 76 227 153 235 2 842 3 941 3.84 33
261 Issaclark 19 78.95% 7 1.11 3 84 573 148 425 2 773 5 167 4.63 30
261 KillSt3al 38 78.95% 7 1.26 3 55 761 143 773 2 676 4 282 1.68 21
261 MADolinos 19 78.95% 7 0.79 3 54 064 115 819 2 137 3 154 4.05 14
261 CeberusOne 19 78.95% 1 0.89 2 87 725 141 283 2 325 3 182 4.42 23
261 Gareth_914 19 78.95% 7 1.32 3 108 338 191 183 2 774 4 363 6.89 33
261 Larsakki_1 19 78.95% 1 0.95 3 64 098 164 292 2 131 3 584 1.11 9
261 Cry__Hav0c 19 78.95% 1 1.05 3 79 739 218 076 2 209 4 079 3 21
261 5izeMatter5 19 78.95% 7 1.26 3 71 407 134 037 2 450 3 677 5.16 24
261 MeisterGamingHD 19 78.95% 7 0.53 3 40 622 102 803 1 072 1 789 2 21
261 Captain_Reid 19 78.95% 5 1.37 4 84 217 164 409 2 480 3 908 2.21 13
261 Woodman_2018 19 78.95% 1 1.05 3 94 515 193 108 1 676 2 394 4.21 23
261 weeprod2010 19 78.95% 1 1.05 3 86 970 163 426 2 524 3 942 6.79 44
261 FumbleWire 19 78.95% 7 1.63 4 80 313 171 474 2 440 4 436 5.63 23
261 Jenzer13 19 78.95% 4 1.21 3 59 847 138 816 2 324 3 459 2.32 12
261 zzymick 19 78.95% 7 0.95 4 88 806 204 778 2 636 4 201 5 28
261 hero_young 19 78.95% 6 1.05 3 84 009 172 685 2 251 4 045 8.11 44
289 Arrowfaster 52 78.85% 7 1.62 5 84 689 169 001 2 517 3 914 5.75 52
289 AOBA_XXI 52 78.85% 6 0.87 4 77 753 158 287 2 273 4 190 2.9 46
291 FlyingMarshmallow 85 78.82% 10 1.15 4 101 681 234 224 2 834 5 114 3.8 78
292 Yanille 33 78.79% 1 1.33 5 104 167 201 888 2 859 4 345 4.58 33
292 EddiTheEarthworm 33 78.79% 1 1.03 3 71 919 155 219 2 181 4 201 4.21 30
292 KoizumiOvOMoeka 33 78.79% 7 1.91 5 109 843 188 924 2 884 4 239 4.3 32
292 magnificent_toni 33 78.79% 1 0.97 5 53 750 205 101 2 520 3 531 1.39 15
292 Spectre_S_ 33 78.79% 7 1.39 4 84 387 183 779 2 791 3 916 4.88 26
292 Qigu 33 78.79% 3 1 4 77 390 188 810 2 394 4 512 3.82 29
298 Shokaku 14 78.57% 7 1.21 3 72 297 143 546 2 455 4 625 7.79 52
298 pqYoko 14 78.57% 7 1 2 46 292 90 358 2 367 3 119 1.07 8
298 4xiD 14 78.57% 7 0.86 2 75 327 109 795 1 574 2 744 8.93 42