Test Season - Statistics



Tier 8

Warship Types
.
Nations
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Bismarck    Bismarck Battleship 8.9% 49.09% 53 681 Leaderboard
Massachusetts    Massachusetts Battleship 5% 56.66% 74 327 Leaderboard
Tirpitz    Tirpitz Battleship 4.9% 50.5% 57 190 Leaderboard
North Carolina    North Carolina Battleship 3.5% 45.65% 54 321 Leaderboard
Admiral Hipper    Admiral Hipper Cruiser 3.3% 47.78% 36 763 Leaderboard
Kagerō    Kagerō Destroyer 3.2% 47.74% 29 751 Leaderboard
Richelieu    Richelieu Battleship 2.6% 50.08% 58 252 Leaderboard
Akizuki    Akizuki Destroyer 2.5% 52.65% 39 575 Leaderboard
Vladivostok    Vladivostok Battleship 2.5% 52.11% 60 212 Leaderboard
Odin    Odin Battleship 2.4% 53.92% 61 266 Leaderboard
Cleveland    Cleveland Cruiser 2.4% 51.41% 42 168 Leaderboard
Amagi    Amagi Battleship 2.2% 48.81% 57 818 Leaderboard
Baltimore    Baltimore Cruiser 2.1% 51.57% 40 810 Leaderboard
Edinburgh    Edinburgh Cruiser 2.1% 51.46% 37 711 Leaderboard
Benson    Benson Destroyer 2% 48.06% 25 818 Leaderboard
Lexington    Lexington Aircraft Carrier 1.9% 49.61% 55 482 Leaderboard
Mogami    Mogami Cruiser 1.9% 48.14% 39 059 Leaderboard
Massachusetts B    Massachusetts B Battleship 1.9% 56.94% 75 480 Leaderboard
Öland    Öland Destroyer 1.9% 48.82% 27 070 Leaderboard
Kansas    Kansas Battleship 1.9% 45.16% 52 750 Leaderboard
Z-23    Z-23 Destroyer 1.8% 48.25% 26 784 Leaderboard
Tallinn    Tallinn Cruiser 1.7% 49.94% 37 625 Leaderboard
Lightning    Lightning Destroyer 1.7% 51.61% 31 375 Leaderboard
Cossack    Cossack Destroyer 1.6% 55.79% 36 786 Leaderboard
Atago    Atago Cruiser 1.6% 53.37% 45 773 Leaderboard
Shōkaku    Shōkaku Aircraft Carrier 1.6% 50.26% 54 435 Leaderboard
Mainz    Mainz Cruiser 1.4% 54.04% 52 963 Leaderboard
Amalfi    Amalfi Cruiser 1.4% 48.98% 37 516 Leaderboard
Lenin    Lenin Battleship 1.4% 55.37% 69 364 Leaderboard
Charles Martel    Charles Martel Cruiser 1.3% 48.76% 40 689 Leaderboard
Prinz Eugen    Prinz Eugen Cruiser 1.2% 52.62% 41 150 Leaderboard
Loyang    Loyang Destroyer 1.2% 53.59% 29 645 Leaderboard
Anchorage    Anchorage Cruiser 1.1% 49.24% 43 716 Leaderboard
Monarch    Monarch Battleship 1.1% 45.96% 51 711 Leaderboard
August von Parseval    August von Parseval Aircraft Carrier 1% 48.57% 52 950 Leaderboard
Chapayev    Chapayev Cruiser 1% 49.37% 39 950 Leaderboard
Tirpitz B    Tirpitz B Battleship 0.9% 50.73% 57 741 Leaderboard
Kidd    Kidd Destroyer 0.9% 55.02% 31 499 Leaderboard
ARP Takao    ARP Takao Cruiser 0.8% 55.49% 49 457 Leaderboard
Mikhail Kutuzov    Mikhail Kutuzov Cruiser 0.8% 55.3% 60 879 Leaderboard
Asashio    Asashio Destroyer 0.8% 53% 48 580 Leaderboard
Albemarle    Albemarle Cruiser 0.8% 49.5% 38 126 Leaderboard
Cossack B    Cossack B Destroyer 0.7% 51.53% 31 380 Leaderboard
Kaga    Kaga Aircraft Carrier 0.7% 53.98% 65 451 Leaderboard
Enterprise    Enterprise Aircraft Carrier 0.7% 59.76% 65 846 Leaderboard
Alabama    Alabama Battleship 0.7% 50.04% 62 451 Leaderboard
Kii    Kii Battleship 0.7% 50.26% 57 660 Leaderboard
Orkan    Orkan Destroyer 0.7% 49.4% 26 020 Leaderboard
Vanguard    Vanguard Battleship 0.7% 47.19% 52 225 Leaderboard
Implacable    Implacable Aircraft Carrier 0.6% 46.28% 47 230 Leaderboard
Le Fantasque    Le Fantasque Destroyer 0.6% 52.24% 31 604 Leaderboard
Ognevoi    Ognevoi Destroyer 0.6% 48.28% 26 144 Leaderboard
Roma    Roma Battleship 0.5% 49.87% 56 604 Leaderboard
Kaga B    Kaga B Aircraft Carrier 0.5% 50.98% 58 168 Leaderboard
Graf Zeppelin    Graf Zeppelin Aircraft Carrier 0.5% 48.71% 51 201 Leaderboard
Asashio B    Asashio B Destroyer 0.5% 52.08% 47 632 Leaderboard
Ochakov    Ochakov Cruiser 0.5% 46.92% 32 261 Leaderboard
Atago B    Atago B Cruiser 0.5% 54.66% 47 171 Leaderboard
Irian    Irian Cruiser 0.4% 51.38% 47 607 Leaderboard
Hsienyang    Hsienyang Destroyer 0.4% 45.75% 26 019 Leaderboard
Bayard    Bayard Cruiser 0.4% 54.48% 50 905 Leaderboard
Le Terrible    Le Terrible Destroyer 0.3% 52.1% 31 962 Leaderboard
Kiev    Kiev Destroyer 0.3% 47.66% 28 320 Leaderboard
Gascogne    Gascogne Battleship 0.3% 48.94% 54 613 Leaderboard
Saipan    Saipan Aircraft Carrier 0.3% 51.97% 61 149 Leaderboard
Graf Zeppelin B    Graf Zeppelin B Aircraft Carrier 0.3% 50.02% 51 272 Leaderboard
Pyotr Bagration    Pyotr Bagration Cruiser 0.3% 49.93% 40 275 Leaderboard
HSF Harekaze    HSF Harekaze Destroyer 0.2% 51.67% 32 127 Leaderboard
Wichita    Wichita Cruiser 0.2% 53.16% 44 381 Leaderboard
Belfast '43    Belfast '43 Cruiser 0.2% 49.29% 34 036 Leaderboard
Indomitable    Indomitable Aircraft Carrier 0.1% 48.69% 56 567 Leaderboard
Champagne    Champagne Battleship 0.1% 48.13% 55 345 Leaderboard
Cheshire    Cheshire Cruiser 0.1% 51.78% 44 012 Leaderboard
Siliwangi    Siliwangi Destroyer 0.1% 51.44% 30 932 Leaderboard
AL Yukikaze    AL Yukikaze Destroyer 0.1% 55.04% 38 068 Leaderboard
Z-35    Z-35 Destroyer 0.1% 44.39% 24 387 Leaderboard
AL Montpelier    AL Montpelier Cruiser 0.1% 55.13% 46 784 Leaderboard
ARP Maya    ARP Maya Cruiser 0.1% 56.54% 52 785 Leaderboard
AL Littorio    AL Littorio Battleship 0.1% 49.46% 55 436 Leaderboard
Ignis Purgatio    Ignis Purgatio Battleship 0% 50.33% 57 808 Leaderboard
Wukong    Wukong Cruiser 0% 45.3% 39 349 Leaderboard
Ragnarok    Ragnarok Battleship 0% 53.31% 61 403 Leaderboard
Fen Yang    Fen Yang Destroyer 0% 37.9% 23 564 Leaderboard
Alabama ST    Alabama ST Battleship 0% 72.09% 77 648 Leaderboard

Tier 9

Warship Types
.
Nations
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Georgia    Georgia Battleship 7.1% 52.16% 66 294 Leaderboard
Pommern    Pommern Battleship 5.8% 49.87% 53 768 Leaderboard
Alaska    Alaska Cruiser 5.5% 54.54% 53 676 Leaderboard
Jean Bart    Jean Bart Battleship 5% 52.9% 73 409 Leaderboard
Friedrich der Große    Friedrich der Große Battleship 4.8% 46.97% 48 264 Leaderboard
Yūgumo    Yūgumo Destroyer 4.7% 48.58% 32 968 Leaderboard
Kitakaze    Kitakaze Destroyer 4.6% 53.58% 41 333 Leaderboard
Iowa    Iowa Battleship 3.9% 46.9% 53 237 Leaderboard
Musashi    Musashi Battleship 3.9% 56.33% 82 475 Leaderboard
Fletcher    Fletcher Destroyer 3.4% 48.19% 31 407 Leaderboard
Östergötland    Östergötland Destroyer 3.1% 48.28% 33 475 Leaderboard
Z-46    Z-46 Destroyer 3.1% 48.16% 29 001 Leaderboard
Roon    Roon Cruiser 2.9% 47.55% 41 304 Leaderboard
Alsace    Alsace Battleship 2.9% 48.71% 56 362 Leaderboard
Jean Bart B    Jean Bart B Battleship 2.5% 51.48% 68 705 Leaderboard
Benham    Benham Destroyer 2.2% 55.34% 43 005 Leaderboard
Jutland    Jutland Destroyer 2.1% 51.81% 33 132 Leaderboard
Neptune    Neptune Cruiser 2% 47.42% 39 125 Leaderboard
Sovetsky Soyuz    Sovetsky Soyuz Battleship 1.9% 49.65% 55 354 Leaderboard
Izumo    Izumo Battleship 1.9% 46.83% 52 939 Leaderboard
Ägir    Ägir Cruiser 1.8% 52.12% 48 276 Leaderboard
Ibuki    Ibuki Cruiser 1.6% 46.96% 39 781 Leaderboard
Riga    Riga Cruiser 1.6% 49.21% 41 686 Leaderboard
Minnesota    Minnesota Battleship 1.5% 47.89% 54 766 Leaderboard
Buffalo    Buffalo Cruiser 1.4% 47.68% 38 045 Leaderboard
Brindisi    Brindisi Cruiser 1.3% 48.03% 44 248 Leaderboard
Seattle    Seattle Cruiser 1.3% 49.19% 37 752 Leaderboard
Friesland    Friesland Destroyer 1.2% 51.62% 40 116 Leaderboard
Dmitri Donskoi    Dmitri Donskoi Cruiser 1.2% 47.18% 39 475 Leaderboard
Hizen    Hizen Battleship 1.1% 45.74% 51 500 Leaderboard
Lion    Lion Battleship 1.1% 48.49% 60 862 Leaderboard
Black    Black Destroyer 1.1% 55.58% 37 371 Leaderboard
Missouri    Missouri Battleship 1% 52.42% 61 380 Leaderboard
Z-44    Z-44 Destroyer 1% 44.76% 27 219 Leaderboard
Alaska B    Alaska B Cruiser 0.9% 52.43% 52 339 Leaderboard
Mogador    Mogador Destroyer 0.8% 50.55% 33 823 Leaderboard
Saint-Louis    Saint-Louis Cruiser 0.8% 47.55% 41 986 Leaderboard
Chung Mu    Chung Mu Destroyer 0.8% 47.96% 36 482 Leaderboard
Kronshtadt    Kronshtadt Cruiser 0.7% 54.19% 55 134 Leaderboard
Drake    Drake Cruiser 0.7% 51.47% 49 148 Leaderboard
Udaloi    Udaloi Destroyer 0.7% 48.58% 30 386 Leaderboard
Neustrashimy    Neustrashimy Destroyer 0.7% 53.73% 36 092 Leaderboard
Azuma    Azuma Cruiser 0.6% 51.99% 59 843 Leaderboard
Paolo Emilio    Paolo Emilio Destroyer 0.6% 54.25% 41 338 Leaderboard
Tashkent    Tashkent Destroyer 0.5% 44.2% 27 251 Leaderboard
Siegfried    Siegfried Cruiser 0.5% 54.37% 55 534 Leaderboard
Bajie    Bajie Battleship 0.1% 49.03% 58 962 Leaderboard
AL Sov. Rossiya    AL Sov. Rossiya Battleship 0% 46.69% 49 372 Leaderboard
Wujing    Wujing Battleship 0% 0% 76 965 Leaderboard

Tier 10

Warship Types
.
Nations
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Thunderer    Thunderer Battleship 10.7% 49.9% 96 018 Leaderboard
Shimakaze    Shimakaze Destroyer 6.1% 48.79% 41 298 Leaderboard
Großer Kurfürst    Großer Kurfürst Battleship 5.2% 49.29% 75 086 Leaderboard
Halland    Halland Destroyer 4.8% 48.91% 43 348 Leaderboard
Petropavlovsk    Petropavlovsk Cruiser 4.7% 52.68% 65 309 Leaderboard
Yamato    Yamato Battleship 4.4% 48.7% 87 484 Leaderboard
Hindenburg    Hindenburg Cruiser 3.8% 48.27% 71 232 Leaderboard
Stalingrad    Stalingrad Cruiser 3.6% 53.93% 74 331 Leaderboard
Montana    Montana Battleship 3.5% 48.23% 80 476 Leaderboard
Des Moines    Des Moines Cruiser 3.1% 52.05% 62 809 Leaderboard
Smolensk    Smolensk Cruiser 3% 48.77% 74 162 Leaderboard
Småland    Småland Destroyer 3% 55.9% 42 916 Leaderboard
Gearing    Gearing Destroyer 2.7% 47.31% 39 096 Leaderboard
Ohio    Ohio Battleship 2.5% 54.84% 93 036 Leaderboard
Kremlin    Kremlin Battleship 2.4% 52.45% 79 590 Leaderboard
Minotaur    Minotaur Cruiser 2.2% 51.56% 59 123 Leaderboard
Daring    Daring Destroyer 2.1% 53.8% 43 910 Leaderboard
Bourgogne    Bourgogne Battleship 2.1% 54.56% 100 922 Leaderboard
Venezia    Venezia Cruiser 1.9% 50.39% 71 635 Leaderboard
Z-52    Z-52 Destroyer 1.8% 49.13% 34 743 Leaderboard
Midway    Midway Aircraft Carrier 1.8% 50.71% 81 041 Leaderboard
Harugumo    Harugumo Destroyer 1.8% 49.03% 44 957 Leaderboard
Conqueror    Conqueror Battleship 1.7% 50.64% 96 582 Leaderboard
République    République Battleship 1.7% 47.83% 82 113 Leaderboard
Somers    Somers Destroyer 1.7% 51.66% 47 120 Leaderboard
Yoshino    Yoshino Cruiser 1.6% 46.28% 64 981 Leaderboard
Moskva    Moskva Cruiser 1.6% 47.18% 54 852 Leaderboard
Marceau    Marceau Destroyer 1.4% 52.38% 39 918 Leaderboard
Zaō    Zaō Cruiser 1.3% 47.86% 64 620 Leaderboard
Salem    Salem Cruiser 1.3% 49.16% 60 776 Leaderboard
Shikishima    Shikishima Battleship 0.9% 52.41% 97 398 Leaderboard
Hakuryū    Hakuryū Aircraft Carrier 0.9% 49.37% 81 613 Leaderboard
Manfred von Richthofen    Manfred von Richthofen Aircraft Carrier 0.9% 50.36% 82 734 Leaderboard
Franklin D. Roosevelt    Franklin D. Roosevelt Aircraft Carrier 0.7% 51.54% 94 132 Leaderboard
Alexander Nevsky    Alexander Nevsky Cruiser 0.7% 48.3% 64 034 Leaderboard
Kléber    Kléber Destroyer 0.7% 52.33% 45 229 Leaderboard
Worcester    Worcester Cruiser 0.7% 48.83% 60 226 Leaderboard
Vermont    Vermont Battleship 0.6% 46.97% 80 316 Leaderboard
Goliath    Goliath Cruiser 0.6% 50.43% 74 053 Leaderboard
Puerto Rico    Puerto Rico Cruiser 0.6% 48.78% 58 396 Leaderboard
Grozovoi    Grozovoi Destroyer 0.5% 48.37% 36 521 Leaderboard
Yueyang    Yueyang Destroyer 0.4% 48.09% 40 323 Leaderboard
Henri IV    Henri IV Cruiser 0.4% 47.75% 67 053 Leaderboard
Audacious    Audacious Aircraft Carrier 0.3% 47.39% 74 857 Leaderboard
Slava    Slava Battleship 0.3% 48.76% 87 596 Leaderboard
Plymouth    Plymouth Cruiser 0.3% 51.24% 56 254 Leaderboard
Khabarovsk    Khabarovsk Destroyer 0.2% 51.16% 48 084 Leaderboard
Hayate    Hayate Destroyer 0.2% 49.35% 41 465 Leaderboard
Colbert    Colbert Cruiser 0.2% 49.08% 65 386 Leaderboard
ARP Yamato    ARP Yamato Battleship 0.1% 50.85% 95 652 Leaderboard


Test Season - Leaderboard

Player Battles Win rate Rank Avg. frags Max. frags Avg. damage Max. damage Avg. experience Max. experience Avg. planes destroyed Max. planes destroyed
1 Sky_Cure 17 94.12% 6 1.24 5 91 630 164 272 2 832 3 639 6.65 12
2 Haarfagri 15 93.33% 7 1.13 3 63 169 146 637 2 740 3 319 0.33 5
2 beljo123 15 93.33% 1 1.93 4 115 211 204 150 3 095 4 363 2.13 12
4 minijack93 14 92.86% 5 1.21 3 82 525 139 162 1 878 3 668 6.07 33
4 andreas0809 14 92.86% 6 0.21 1 41 718 124 556 2 291 3 734 4.79 25
4 Pilot707 14 92.86% 7 1 3 56 677 106 909 1 369 1 828 3.36 18
4 NJdevil89 14 92.86% 7 1.43 3 73 749 129 612 2 798 3 837 5.21 23
4 Zuihou_Kai 14 92.86% 7 1.71 4 84 670 195 558 3 161 4 112 11.21 27
9 JasiuTheTank 21 90.48% 7 1.19 3 88 992 146 219 2 580 4 373 5.86 25
9 TaktiX90 21 90.48% 7 1.43 4 95 202 187 459 2 270 3 904 1.1 15
11 Cegiyia 20 90% 4 1.2 3 82 215 141 809 2 553 3 551 4.85 16
12 pampe3 19 89.47% 5 1.79 4 98 357 155 948 2 755 4 104 9.11 56
13 Smaragneo 27 88.89% 4 1.52 6 92 372 144 962 2 987 4 644 8.33 33
13 SK_simon 18 88.89% 5 1.5 3 87 107 159 706 3 083 4 512 4.39 22
13 4unfour 18 88.89% 7 0.5 2 39 424 80 691 1 799 2 731 5.89 25
16 Pabosimo 26 88.46% 7 1.5 5 124 259 184 118 1 990 4 137 7.5 34
17 xX_WarLocK_Xx 17 88.24% 7 1.06 3 65 647 108 940 2 556 3 325 3.82 13
17 ObiWankov 17 88.24% 7 1.94 5 77 307 125 157 2 586 3 573 8.82 28
19 dany951997 25 88% 7 1.28 4 58 115 134 747 2 707 4 099 2.24 20
19 Steven_Seagal86 25 88% 1 1.04 4 39 476 110 142 1 866 3 271 4.96 33
21 comcode3 33 87.88% 7 1.12 4 44 138 129 897 2 671 3 989 3.06 20
22 sirwaldi 16 87.5% 4 1 2 49 415 86 271 2 462 3 142 2.75 11
22 Iil 16 87.5% 7 1.5 3 90 258 180 781 2 915 4 591 4.31 22
22 Kramus6969 16 87.5% 1 0.88 3 59 264 203 460 2 547 4 401 2.44 28
22 Terminator35200 16 87.5% 6 1.38 4 87 428 140 316 1 738 3 858 13.56 42
22 MrMacavity 16 87.5% 6 1 3 50 974 104 406 2 664 4 314 2.69 26
22 dynaudio7500 16 87.5% 7 0.75 2 48 582 113 895 2 419 3 312 3.69 31
22 PukuwerR 16 87.5% 7 1.75 4 94 224 246 612 3 161 4 455 2.62 14
22 Youtokay 16 87.5% 7 1.06 3 40 413 104 371 2 403 3 261 1.38 17
22 Juiven 16 87.5% 7 1.06 3 54 015 97 242 1 789 3 701 6.81 34
22 bassninja 16 87.5% 7 0.94 3 40 935 75 470 2 040 3 913 2.81 13
22 kumasama911 16 87.5% 7 1.5 3 83 318 151 012 2 603 3 597 7.81 30
22 PoppinHanS 24 87.5% 6 1.25 4 103 606 167 852 2 694 4 005 3.75 26
34 Nighttology 23 86.96% 3 1.52 3 84 548 174 864 3 038 4 102 0.87 19
34 Paragnosta 23 86.96% 5 1.3 3 54 100 112 164 2 279 4 175 4.13 19
34 _HibikiForever_ 23 86.96% 1 1.04 3 63 540 131 177 2 413 3 635 6.17 34
37 _Herr_Adler_ 15 86.67% 1 1.67 4 106 806 185 187 2 779 4 375 6.33 35
37 Overjake 30 86.67% 4 0.8 5 60 116 126 195 2 586 3 975 5.5 47
37 stawaya 30 86.67% 1 1.23 3 115 042 212 672 2 502 4 578 10 43
37 FantomotHeavens 15 86.67% 1 0.93 3 61 248 108 636 2 285 3 606 4.13 24
37 Goblinklau 15 86.67% 6 1.07 3 60 540 115 089 2 315 3 040 2.67 15
37 ekrem_ozer 15 86.67% 7 1.4 3 47 403 92 485 1 856 3 119 3.53 16
37 Keaert 15 86.67% 7 1.93 4 108 960 282 726 2 729 3 659 0.87 11
37 Batman_0815 15 86.67% 5 1.07 3 49 861 137 871 2 473 3 779 7.33 21
37 knecht_is_fame 15 86.67% 7 1.13 2 74 035 125 639 2 475 3 472 5.87 16
37 Von__Reinhartz 15 86.67% 7 1.07 3 71 664 139 516 2 687 4 394 4.73 25
37 Macstein 15 86.67% 7 0.93 2 68 789 108 720 1 989 3 101 3.8 19
37 DarkSonny93 15 86.67% 6 1.67 5 103 100 208 673 2 984 4 941 8 25
37 Edelweiss_7th 15 86.67% 3 1.47 4 88 073 120 532 2 840 4 000 9.13 31
50 ColiaDuo 36 86.11% 1 1.69 4 131 496 189 946 3 155 4 294 3.39 33
51 zZVoLuMeZz 14 85.71% 2 1.07 5 83 210 125 328 1 651 2 568 1.86 14
51 wazz28 14 85.71% 7 0.71 2 48 816 96 800 2 161 3 259 3.14 24
51 _TryggVason_ 14 85.71% 4 0.71 3 59 140 117 607 2 261 3 162 7.57 25
51 ratokaju 14 85.71% 7 0.86 3 63 163 125 408 1 622 3 711 5.5 39
51 nikivk 14 85.71% 6 0.5 1 47 492 135 164 2 145 2 768 3.79 23
51 Snapizoid 14 85.71% 4 0.71 3 58 053 109 222 2 429 3 586 3.43 12
51 pennywise185 21 85.71% 6 1 4 80 078 192 419 2 274 3 429 2.86 18
51 frank_warrior 14 85.71% 7 0.57 2 38 072 108 304 2 279 3 705 1.36 8
51 Zhador 14 85.71% 6 1.57 3 124 737 196 601 2 975 4 413 11.79 56
51 Koinzell_85 21 85.71% 6 1.19 3 89 531 184 168 2 487 3 520 1.81 15
51 c4900rr_sniper 28 85.71% 6 1.14 3 93 317 180 527 2 441 3 909 4.68 29
51 The_Lexican 14 85.71% 7 1.5 5 95 473 160 695 2 577 3 911 2.5 10
51 WgPlsNerfHipper 21 85.71% 7 2.1 4 136 696 215 553 3 204 4 965 4 34
51 Qiller080 14 85.71% 1 1.57 3 85 124 149 063 2 805 4 863 7.93 29
51 Yagnlcevik 14 85.71% 4 1 4 72 008 120 356 1 506 2 529 6.64 21
51 ItchyTriggerFingerLicker 14 85.71% 1 1.43 3 45 152 70 791 1 396 2 075 7.43 37
51 Darq_San 14 85.71% 7 0.36 1 40 897 83 643 1 523 3 129 5.07 22
51 LukeHawei 42 85.71% 7 1.43 4 80 282 143 727 2 743 4 114 8 45
51 CELESTINE_XV 14 85.71% 7 0.57 2 56 655 112 954 2 623 3 639 8.07 26
70 RNGsama 34 85.29% 7 1.62 4 84 808 233 339 2 984 4 851 3.15 22
70 coco59600 34 85.29% 1 1.12 3 65 356 135 525 1 517 2 386 6.5 43
72 Dealcrasher83 20 85% 7 1.45 4 57 423 120 319 2 853 4 310 2.75 11
72 ShockPirat 20 85% 7 1.5 3 106 706 154 755 3 021 3 911 9.4 24
72 Aschwell 20 85% 3 1.3 3 65 855 149 917 2 659 3 782 3.85 23
72 Olek1264 40 85% 10 1.3 3 96 863 207 319 2 854 4 127 1.1 20
72 Alexusone 20 85% 7 1.2 3 122 783 202 449 2 731 4 248 5.2 27
72 Flosedus 20 85% 7 0.7 3 79 628 147 926 2 414 3 362 4.75 20
78 Talekith 53 84.91% 7 1.66 5 70 974 151 525 3 096 5 069 0.6 8
79 PanzerjagerPiter 33 84.85% 1 1.18 3 70 965 155 461 2 109 3 395 5.21 30
80 JellyTheDankFish 46 84.78% 1 1.35 4 100 672 231 904 2 615 4 177 2.39 25
81 Random_Player_1 26 84.62% 7 1.46 4 98 734 210 721 2 739 5 747 9.08 55
81 RNG_GodPLSPLS 26 84.62% 7 1.65 4 123 842 247 206 2 962 5 546 2.62 26
81 CommanderPapin 26 84.62% 4 1.08 3 74 959 136 828 2 503 4 000 2.35 16
84 Graf_Fandorin 19 84.21% 3 1.32 3 38 928 89 789 2 556 4 624 1.37 18
84 Impromtu 19 84.21% 7 0.95 4 66 508 148 292 2 193 3 530 4.26 39
84 Animal_Kweek 19 84.21% 7 0.84 2 64 851 138 904 1 473 2 227 8.05 40
84 E_Topp 19 84.21% 7 0.68 2 47 860 128 910 2 080 3 634 5.21 22
84 CaptainRex05 19 84.21% 7 1.37 4 102 189 158 771 2 521 4 124 6.58 37
84 Admiral_One_Shot 19 84.21% 7 1.05 3 36 902 114 105 2 233 3 675 1.16 6
84 WindyLam 38 84.21% 6 1.39 5 99 257 265 118 2 831 4 647 3.79 22
91 lycea 25 84% 4 1.36 5 82 136 201 099 1 555 2 566 2.32 21
91 Geolendur 25 84% 1 1.24 3 66 464 132 751 2 597 3 871 5.36 18
93 aasialaineleipa 62 83.87% 10 1.44 4 67 538 191 451 2 940 4 515 7.4 35
94 Sensei_P 37 83.78% 2 1.32 3 93 073 170 642 1 837 3 302 12.16 28
95 hyperpig 18 83.33% 5 0.83 2 55 726 115 123 1 547 2 405 4.67 16
95 Ivath 18 83.33% 7 1 3 96 633 194 716 2 656 3 944 4.83 25
95 Tomruk 18 83.33% 7 1.17 4 80 587 140 105 2 500 3 197 4.94 25
95 _Tutti0Frutti_ 24 83.33% 7 0.88 2 74 676 158 210 2 347 3 833 4.5 14
95 Wrus 24 83.33% 7 0.92 3 53 885 118 777 2 394 3 860 1.46 14
95 Hawxlp 24 83.33% 7 0.92 4 103 629 224 073 2 532 4 756 8.96 30