Wargaming API is dead. WoWS Numbers is dying too - more info here

[TOPA] il__Reverendo - Wykresy StatystykiCały okres 7 dni 30 dni 60 dni 90 dni 180 dni

Bitwy losowe Solo W dywizjonie (2) W dywizjonie (3) Bitwy rankingowe Bitwy drużynowe Bitwy kooperacyjne Wszystkie bitwy


Procent zwycięstw
Ocena Osobista (PR)
Śr. obrażenia
Śr. XP