Wargaming API is dead. WoWS Numbers is dying too - more info here

[SIFIR] SIFIR SIKINTI Statistics CompareStatistics

Members count 34
Active members count 25
Personal Rating (PR) 1 538
Average Win rate 55.41%
Average Damage 72 841
Clan strength - Total 74
Clan strength - Clan battles 84
Clans leaderboard
Win rate -
Average Damage -
Personal Rating (PR) -
Strength: Total -
Strength: Clan battles -
Merhaba kaptanlar. Sıfır ailesi olarak klan alımı yaptığımızı duyurmak istiyoruz. Klanımızda aile kavramını biraz daha genişletmek ve bu yeni oluşumumuz da siz değerli kaptanları aramızda görmek isteriz, bu açtığımız yeni sayfada sizleri aramızda görmek isteriz. Beklentilerimiz ; - Ego ve toxiclikten uzaklaşmış, bir klan değil aile ortamına ayak uydurabilecek, - +%52 Win Rate ve +1350 PR üstü - Gelişime açık ve başarıyı kovalayan kaptanlarımızı klanımıza davet etmek istiyoruz. -HeartOfShells

Signature

Generate signature
Clan strength
Cruisers 86
Aircraft carriers 50
Destroyers 84
Battleships 77
Total 74
Clan battles 84
About strength

Recent transfers

24.01.2023 GeorgeFromTheBank
24.01.2023 Cpt_Bugra_
21.01.2023 Lt_Xanros
21.01.2023 Vita__
21.01.2023 HeartOfShells
more

Relationships

Allies [NEVER] Never Hesitate
[GURKA] Gurkhas in boats - We only fear Water
Add relationship | Relationships from other clans

X tier warships

Destroyers 305 Cruisers 413
Halland 19
Harugumo 24
Shimakaze 20
Z-52 15
Grozovoi 14
Gearing 21
Marceau 19
Druid 12
Yueyang 13
Khabarovsk 16
Daring 18
Elbing 13
Hayate 8
Småland 9
Ragnar 15
Kléber 15
Attilio Regolo 6
Forrest Sherman 22
Delny 6
Vampire II 5
Somers 3
Álvaro de Bazán 6
Tromp 6
Hindenburg 26
Petropavlovsk 27
Henri IV 17
Venezia 20
Yoshino 21
Zaō 19
Worcester 19
Minotaur 24
Stalingrad 24
Alexander Nevsky 18
Des Moines 24
Colbert 8
Salem 18
Moskva 23
Yoshino B 6
Smolensk 16
Napoli 20
Gouden Leeuw 12
Goliath 13
Marseille 10
Jinan 8
Puerto Rico 16
Austin 7
Gibraltar 5
Plymouth 4
Sevastopol 3
Yodo 5
Battleships 312 Aircraft carriers 86
Yamato 29
Thunderer 23
Cristoforo Colombo 14
Kremlin 24
Slava 14
Grosser Kurfürst 23
Vermont 13
Bourgogne 16
Montana 24
République 18
Shikishima 10
Schlieffen 23
Ohio 17
Preussen 17
Incomparable 14
Conqueror 16
Mecklenburg 5
St. Vincent 10
ARP Yamato 2
Manfred von Richthofen 10
Max Immelmann 16
Admiral Nakhimov 14
Franklin D. Roosevelt 7
Hakuryū 11
Audacious 8
Midway 12
Malta 8

Charts

Members
Clan strength
Personal Rating (PR)
Win rateMembers

Player Role Battles Win rate PR Avg. damage Max. damage Rank Strength
CA
Strength
CV
Strength
DD
Strength
BB
Strength
Total
Strength
Clan battles
X tier warships
Unintended_Marksman Midshipman 2 989 50.28% 1 211 49 964 275 152
Grosser Kurfürst
- 53 0 0 58 28 29 Preussen    Grosser Kurfürst    Yamato    Des Moines   
Hindenburg    Schlieffen    Moskva    St. Vincent   
Napoli   
FEARM4K3R Executive Officer 8 964 58.1% 1 830 93 375 423 881
Clausewitz
- 100 96 100 70 92 98 Grosser Kurfürst    Preussen    Henri IV    Vermont   
Attilio Regolo    Venezia    Druid    Z-52   
Khabarovsk    Petropavlovsk    Zaō    Yueyang   
Franklin D. Roosevelt    Thunderer    Yamato    Schlieffen   
Yoshino B    Salem    Montana    Smolensk   
Daring    Hakuryū    Yoshino    Harugumo   
Audacious    Hayate    Grozovoi    Manfred von Richthofen   
Max Immelmann    Moskva    Gearing    Marceau   
Napoli    Gouden Leeuw    Småland    République   
Des Moines    Ragnar    Cristoforo Colombo    Midway   
Kléber    Worcester    Incomparable    Marseille   
Hindenburg    Bourgogne    Goliath    Admiral Nakhimov   
Ohio    Forrest Sherman    Shimakaze    Minotaur   
Elbing    Delny    Stalingrad    Kremlin   
Puerto Rico    St. Vincent    Austin    Jinan   
Malta    Colbert    Álvaro de Bazán    Mecklenburg   
Tromp    Yodo   
LookUpBaby Midshipman 9 858 55.06% 1 413 79 944 312 066
United States
- 75 86 69 71 75 72 Admiral Nakhimov    Vermont    Montana    Venezia   
Puerto Rico    Alexander Nevsky    Yamato    Halland   
Slava    Shimakaze    Salem    Minotaur   
Smolensk    Daring    Hakuryū    Petropavlovsk   
Yoshino    Harugumo    Audacious    Manfred von Richthofen   
Marseille    Max Immelmann    Moskva    Marceau   
Conqueror    Henri IV    Des Moines    Ragnar   
Cristoforo Colombo    Kléber    Worcester    Franklin D. Roosevelt   
Incomparable    Kremlin    Hindenburg    Bourgogne   
Thunderer    Malta    Ohio    Forrest Sherman   
Schlieffen    Midway    Stalingrad    Shikishima   
St. Vincent   
KsKN81 Commissioned Officer Hidden account
Sospiroo Midshipman 13 426 63.19% 2 093 90 241 357 539
Hakuryu (<30.01.2019)
- 100 24 96 71 73 96 Grosser Kurfürst    Druid    Z-52    Khabarovsk   
Petropavlovsk    Slava    Zaō    Yueyang   
Shimakaze    Montana    Smolensk    Daring   
Alexander Nevsky    Harugumo    Moskva    Gearing   
Hindenburg    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Midway    Worcester    Grozovoi    Incomparable   
Kremlin    Goliath    Schlieffen    Minotaur   
Yamato    Stalingrad    Bourgogne   
ucanhollandali1 Midshipman 5 827 54.18% 1 532 76 588 296 578
Bourgogne
- 85 0 88 76 62 86 Grosser Kurfürst    Preussen    Druid    Z-52   
Yamato    Petropavlovsk    Vermont    Bourgogne   
Schlieffen    Montana    Yoshino    République   
Harugumo    Napoli    Marceau    Conqueror   
Des Moines    Venezia    Worcester    Kremlin   
Hindenburg    Thunderer    Minotaur    Colbert   
Stalingrad    Puerto Rico    Cristoforo Colombo    Incomparable   
mudur_512 Midshipman 7 028 57.93% 1 983 104 366 356 388
Montana
- 100 60 94 97 88 97 Grosser Kurfürst    Preussen    Kléber    Vermont   
Cristoforo Colombo    Petropavlovsk    Halland    Gouden Leeuw   
Slava    Yueyang    Yamato    Shimakaze   
Montana    Hakuryū    Yoshino    Harugumo   
Gearing    Jinan    République    Napoli   
Zaō    Des Moines    Worcester    Kremlin   
Hindenburg    Thunderer    Ohio    Forrest Sherman   
Schlieffen    Minotaur    Elbing    Shikishima   
Stalingrad   
NarcosXXL Commissioned Officer 5 189 55.91% 1 497 69 804 338 656
Thunderer
- 71 0 73 87 58 73 Grosser Kurfürst    Preussen    Vermont    Montana   
Venezia    Z-52    Yamato    Petropavlovsk   
Halland    Zaō    Bourgogne    Schlieffen   
République    Alexander Nevsky    Daring    Harugumo   
Moskva    Marceau    Conqueror    Henri IV   
Ragnar    Kremlin    Hindenburg    Thunderer   
Ohio    Stalingrad   
Machonist Midshipman 5 828 53.12% 1 510 75 149 294 112
Admiral Nakhimov
- 89 92 100 83 91 94 Grosser Kurfürst    Austin    Venezia    Druid   
Grozovoi    Vampire II    Z-52    Alexander Nevsky   
Petropavlovsk    Halland    Zaō    Yamato   
Schlieffen    Montana    Smolensk    Slava   
Daring    Yoshino    Harugumo    Thunderer   
Hayate    Max Immelmann    Moskva    Gearing   
Marceau    Conqueror    Gouden Leeuw    Småland   
République    Napoli    Ragnar    Cristoforo Colombo   
Kléber    Worcester    Kremlin    Hindenburg   
Bourgogne    Admiral Nakhimov    Ohio    Salem   
Shimakaze    Minotaur    Elbing    Stalingrad   
Khabarovsk   
W0pq0W Midshipman 20 438 51.7% 1 156 46 610 257 553
Smolensk
- 54 0 49 57 40 52 Grosser Kurfürst    Preussen    Venezia    Druid   
Thunderer    Vampire II    Z-52    Petropavlovsk   
Halland    Henri IV    Zaō    Yueyang   
Yamato    Shimakaze    Salem    Smolensk   
Yoshino    Alexander Nevsky    Harugumo    Napoli   
Moskva    Gearing    Marceau    Gibraltar   
République    Kremlin    Des Moines    Kléber   
Worcester    Marseille    Goliath    Minotaur   
Daring    Colbert    Stalingrad    Khabarovsk   
Forrest Sherman    Ohio    Álvaro de Bazán    Slava   
Tromp   
DALGALANDIMDA_DURULDUM Line Officer 11 109 54.53% 1 447 73 901 344 908
Thunderer
- 79 29 78 74 65 78 Grosser Kurfürst    Preussen    Vermont    Attilio Regolo   
Cristoforo Colombo    Kremlin    Venezia    Yamato   
Petropavlovsk    Grozovoi    Halland    Gouden Leeuw   
Slava    Henri IV    Zaō    Shimakaze   
Salem    Minotaur    Montana    Smolensk   
Daring    Alexander Nevsky    Yoshino    Harugumo   
ARP Yamato    Moskva    Gearing    Marceau   
Napoli    Conqueror    République    Des Moines   
Ragnar    Kléber    Worcester    Incomparable   
St. Vincent    Marseille    Hindenburg    Bourgogne   
Goliath    Ohio    Forrest Sherman    Elbing   
Schlieffen    Thunderer    Khabarovsk    Delny   
Jinan    Midway    Puerto Rico    Stalingrad   
Z-52    Småland    Yueyang    Álvaro de Bazán   
GuntherLutjens__ Midshipman 4 541 52.28% 1 448 64 090 258 770
Salem
- 72 0 75 67 54 73 Preussen    Petropavlovsk    Gouden Leeuw    Zaō   
Salem    Montana    Daring    Moskva   
Gearing    République    Venezia    Worcester   
Kremlin    Goliath    Forrest Sherman    Minotaur   
mR_bLacq Midshipman 630 56.03% 1 758 87 162 282 022
Yoshino
- 84 73 55 44 64 68 Yamato    Admiral Nakhimov    Yoshino    Shimakaze   
Hindenburg    Forrest Sherman    Smolensk    Schlieffen   
_kirmizibeyaz_ Midshipman 1 445 72.66% 1 780 69 819 293 861
Max Immelmann
- 100 76 81 100 89 91 Admiral Nakhimov    Salem    Hakuryū    Minotaur   
Daring    Max Immelmann    Des Moines    Grozovoi   
Gearing    Hindenburg    Moskva    République   
exselans67 Executive Officer 13 819 60.47% 2 186 101 855 405 703
Annapolis
- 100 88 100 95 96 100 Grosser Kurfürst    Preussen    Vermont    Austin   
Montana    Druid    Cristoforo Colombo    Grozovoi   
Z-52    République    Petropavlovsk    Halland   
Gouden Leeuw    Zaō    Yueyang    Yamato   
Shimakaze    Salem    Smolensk    Yoshino   
Hakuryū    Alexander Nevsky    Harugumo    Audacious   
Manfred von Richthofen    Napoli    Moskva    Marceau   
Conqueror    Schlieffen    Henri IV    Des Moines   
Ragnar    Venezia    Midway    Kléber   
Worcester    Marseille    Hindenburg    Goliath   
Admiral Nakhimov    Thunderer    Forrest Sherman    Minotaur   
Khabarovsk    Elbing    Delny    Gearing   
Daring    Stalingrad    Kremlin    Bourgogne   
Max Immelmann    Puerto Rico    St. Vincent    Malta   
Incomparable    Yodo   
MaRJiNaL_TM Recruiter Hidden account
P_H_0_E_N_I_X Recruiter 10 860 66.82% 2 053 108 296 446 565
Smolensk
- 100 89 100 94 96 100 Grosser Kurfürst    Preussen    Kléber    Vermont   
Attilio Regolo    Mecklenburg    Druid    Grozovoi   
Vampire II    Puerto Rico    Z-52    Alexander Nevsky   
Yamato    Petropavlovsk    Gouden Leeuw    Zaō   
Yueyang    Somers    Franklin D. Roosevelt    Plymouth   
Schlieffen    Minotaur    Montana    Smolensk   
Daring    Hakuryū    Yoshino    Harugumo   
Audacious    Hayate    Manfred von Richthofen    Kremlin   
Moskva    Gearing    Halland    Jinan   
Marceau    Max Immelmann    Gibraltar    Conqueror   
Austin    Slava    Småland    République   
Sevastopol    Ragnar    Henri IV    Venezia   
Midway    Des Moines    Worcester    Shikishima   
Incomparable    St. Vincent    Marseille    Hindenburg   
Napoli    Bourgogne    Goliath    Thunderer   
Ohio    Forrest Sherman    Shimakaze    Admiral Nakhimov   
Cristoforo Colombo    Elbing    Salem    Delny   
Colbert    Stalingrad    Khabarovsk    Álvaro de Bazán   
Malta    Yodo    Tromp   
_RUBO_ Commissioned Officer 5 831 51.14% 1 349 77 316 331 589
République
- 67 69 52 66 64 60 Grosser Kurfürst    Vermont    Cristoforo Colombo    Z-52   
Alexander Nevsky    Petropavlovsk    Halland    Slava   
Bourgogne    Shimakaze    Montana    Harugumo   
Grozovoi    Manfred von Richthofen    Gearing    Marceau   
Des Moines    République    Venezia    Worcester   
Kremlin    Hindenburg    Thunderer    Minotaur   
Yamato    Stalingrad    Admiral Nakhimov    Khabarovsk   
Moskva    Elbing    Salem    Hayate   
Småland    Schlieffen    Smolensk    Ragnar   
Yoshino    Max Immelmann    Ohio    Napoli   
Gouden Leeuw    Goliath    Henri IV    Puerto Rico   
Forrest Sherman    Marseille    Yodo    Preussen   
Tromp    Incomparable    Malta   
Painlesskiss Midshipman 6 566 51.81% 1 329 56 245 331 170
Satsuma
- 84 75 82 73 79 82 Malta    Gouden Leeuw    Daring    Yoshino   
ARP Yamato    Napoli    Yodo    Franklin D. Roosevelt   
Hindenburg    Admiral Nakhimov    Thunderer    Marceau   
Colbert    Stalingrad    Preussen    Druid   
Vampire II    Puerto Rico    Z-52    Alexander Nevsky   
République    Halland    Yoshino B    Hakuryū   
Moskva    Gearing    Jinan    Austin   
Sevastopol    Des Moines    Ragnar    Cristoforo Colombo   
Midway    Worcester    Incomparable    Delny   
Max Immelmann    Grosser Kurfürst    Kléber    Álvaro de Bazán   
Venezia    Grozovoi    Yamato    Khabarovsk   
Petropavlovsk    Zaō    Yueyang    Bourgogne   
Plymouth    Schlieffen    Smolensk    Harugumo   
Audacious    Tromp    Småland    Henri IV   
Montana    Kremlin    Goliath    Ohio   
Vermont    Elbing    Shikishima    Attilio Regolo   
Slava    Somers    Shimakaze    Salem   
Hayate    Manfred von Richthofen    Conqueror    St. Vincent   
Marseille    Forrest Sherman    Minotaur    Gibraltar   
CaeruleumPatriam Midshipman 7 269 54.78% 1 649 63 850 282 537
Thunderer
- 89 72 91 72 81 89 Montana    Yoshino    Hindenburg    Stalingrad   
Druid    Puerto Rico    Z-52    Alexander Nevsky   
Conqueror    Moskva    Gearing    Austin   
Des Moines    Ragnar    Midway    Worcester   
Max Immelmann    Grosser Kurfürst    Venezia    Petropavlovsk   
Smolensk    Harugumo    Audacious    Småland   
Kremlin    Thunderer    Vermont    Shikishima   
Mecklenburg    Shimakaze    Salem    Hayate   
Forrest Sherman    Minotaur    Yueyang    Somers   
Yamato    Malta    Napoli    Zaō   
Incomparable   
OyblexeRR Midshipman 4 352 54.89% 1 676 76 129 339 745
Daring
- 77 0 93 86 64 85 Grosser Kurfürst    Attilio Regolo    Grozovoi    Yamato   
Khabarovsk    Petropavlovsk    Alexander Nevsky    Zaō   
Yoshino    Harugumo    Gearing    Marceau   
Des Moines    Kléber    Kremlin    Hindenburg   
Daring    Marseille    Schlieffen    Venezia   
Moskva    Puerto Rico    Minotaur    Elbing   
Montana    St. Vincent    Ragnar    Forrest Sherman   
BALVENIEE Midshipman 7 361 57.6% 1 371 65 471 283 886
Ohio
- 82 73 80 71 77 80 Venezia    Alexander Nevsky    Halland    Schlieffen   
Hakuryū    Petropavlovsk    Daring    Harugumo   
Napoli    Moskva    Gearing    République   
Des Moines    Kléber    Kremlin    Hindenburg   
Goliath    Ohio    Forrest Sherman    Minotaur   
Stalingrad    Puerto Rico    Yamato    Marceau   
Yoshino B    Max Immelmann    Midway    Thunderer   
Elbing   
1ateas1 Midshipman 18 186 54.03% 1 462 64 139 306 678
Shikishima
- 46 61 37 58 51 43 Yoshino    Napoli    Conqueror    Franklin D. Roosevelt   
Hindenburg    Admiral Nakhimov    Marceau    Stalingrad   
Preussen    Druid    Puerto Rico    Z-52   
Alexander Nevsky    République    Hakuryū    Gearing   
Jinan    Des Moines    Midway    Worcester   
Grozovoi    Max Immelmann    Grosser Kurfürst    Venezia   
Yamato    Khabarovsk    Petropavlovsk    Zaō   
Bourgogne    Plymouth    Smolensk    Harugumo   
Audacious    Henri IV    Montana    Kremlin   
Gibraltar    Goliath    Thunderer    Ohio   
Shikishima    Mecklenburg    Slava    Shimakaze   
Hayate    Manfred von Richthofen    Halland    St. Vincent   
Marseille    Minotaur    Ragnar    Incomparable   
Forrest Sherman   
TCG_Gaziantep_ Midshipman Hidden account
togisecens Commissioned Officer 11 654 53.16% 1 196 48 961 259 609
Eagle
- 67 62 62 66 64 65 Gouden Leeuw    Daring    Napoli    Franklin D. Roosevelt   
Hindenburg    Admiral Nakhimov    Stalingrad    Preussen   
Druid    Vampire II    Puerto Rico    Z-52   
Alexander Nevsky    Halland    Hakuryū    Moskva   
Gearing    Marceau    Austin    République   
Des Moines    Ragnar    Cristoforo Colombo    Midway   
Kléber    Worcester    Grozovoi    Incomparable   
Max Immelmann    Grosser Kurfürst    Yamato    Khabarovsk   
Petropavlovsk    Zaō    Yueyang    Bourgogne   
Smolensk    Harugumo    Audacious    Småland   
Henri IV    Montana    Kremlin    Gibraltar   
Thunderer    Ohio    Elbing    Shikishima   
Attilio Regolo    Slava    Shimakaze    Salem   
Hayate    Manfred von Richthofen    Conqueror    Forrest Sherman   
Minotaur    Sevastopol    Schlieffen    St. Vincent   
Mecklenburg    Colbert    Delny    Malta   
E_SlexXx37 Midshipman Hidden account
LOading5353 Commander Hidden account
PashaTR1 Midshipman 1 723 51.48% 1 272 63 017 248 490
Admiral Nakhimov
- 57 61 79 59 64 67 Yamato    Schlieffen    Montana    Yoshino   
Napoli    Moskva    Des Moines    Petropavlovsk   
Forrest Sherman    Minotaur    Ohio    Admiral Nakhimov   
bm0d3 Executive Officer 3 488 51.72% 1 357 63 642 289 827
Montana
- 68 17 77 63 56 72 Grosser Kurfürst    Druid    Halland    Yueyang   
Shimakaze    Montana    Petropavlovsk    Harugumo   
Manfred von Richthofen    Marceau    Henri IV    Des Moines   
Worcester    Grozovoi    Hindenburg    Thunderer   
Shikishima    Colbert    Stalingrad    Khabarovsk   
Daring    Gearing    Yoshino B    Salem   
Smolensk    Småland    Ragnar    Elbing   
Kléber    Yamato    Schlieffen    Álvaro de Bazán   
Slava    Tromp    Forrest Sherman   
cikomasyon Midshipman 3 266 51.07% 1 164 62 731 281 438
Hannover
- 67 0 41 56 41 54 Grosser Kurfürst    Yamato    Schlieffen    Montana   
Harugumo    Cristoforo Colombo    Kremlin    Hindenburg   
Thunderer    Stalingrad    Petropavlovsk    Des Moines   
Preussen    Napoli    Conqueror    Henri IV   
Puerto Rico    Bourgogne    Salem   
KHAZAD_DUMM Executive Officer Hidden account
LOD_MORPHEUS Midshipman 8 424 54.21% 1 656 74 112 357 630
Clausewitz
- 82 0 66 77 56 74 Venezia    Petropavlovsk    Halland    Gouden Leeuw   
Zaō    Yamato    Plymouth    Salem   
Montana    Yoshino    Napoli    Moskva   
Conqueror    Henri IV    Des Moines    Kléber   
Worcester    Hindenburg    Goliath    Thunderer   
Ohio    Forrest Sherman    Minotaur    Shikishima   
Stalingrad    Khabarovsk    Alexander Nevsky   
cumalikettes Midshipman 8 565 52.4% 1 450 65 790 292 549
Thunderer
- 79 48 79 69 69 78 Vermont    Venezia    Petropavlovsk    Alexander Nevsky   
Forrest Sherman    Zaō    Yueyang    Shimakaze   
Minotaur    Daring    Yoshino    Harugumo   
Thunderer    Moskva    Gearing    Jinan   
Des Moines    Kremlin    Goliath    Yamato   
Max Immelmann    Halland   
Sami_Yilmazer Midshipman 3 773 50.97% 1 238 67 018 273 550
Annapolis
- 58 0 0 52 28 31 Hindenburg    Grosser Kurfürst    Bourgogne    Schlieffen   
Thunderer    Yoshino    Incomparable    Des Moines   
Yamato    Petropavlovsk    Stalingrad