Our site is now also available in dark theme. You can switch themes with new control in menu

[TTTPL] Tora Tora Tora! PL Statistics CompareStatistics

Members count 47
Active members count 41
Personal Rating (PR) 1 234
Average Win rate 51.45%
Average Damage 47 080
Clan strength - Total 52
Clan strength - Clan battles 65
Clans leaderboard
Win rate -
Average Damage -
Personal Rating (PR) -
Strength: Total -
Strength: Clan battles -
WItam, Klan zrzesza graczy WOWS kierujących się pasją i chęcią zatapiania :) Gramy zachowując kulturę osobistą i ogólne zasady fair play. Przyjmujemy graczy z przynajmniej*: - 3 okrętami T10, - 2000 rozegranych bitew losowych. - i statystykami mniej więcej zbliżonymi do średniej Klanu * wyjątkiem od tej reguły może byc decyzja Dowódcy. Kapitanie przeczytaj zanim zaaplikujesz!!! Klanowicze proszni są o dołączenie do grupy Klanowej na FB i korzystanie z TeamSpeak! Ahoy

SignatureClan strength
Cruisers 67
Aircraft carriers 19
Destroyers 64
Battleships 56
Total 52
Clan battles 65
About strength

Recent transfers

11.07.2019 ORP_PERUN
28.06.2019 Ulrik_Wagner
14.06.2019 MooTie666
08.06.2019 dresik99
27.05.2019 Burak_Kanibal
more

Relationships

Community [TTTP2] TORA TORA TORA! PL 2
Allies [ALCO] Alcoholica
[MS-B] Marynarka Szuwarowa-Bagienna
[-FWS-] Flota Wodnika Szuwarka
[MS-B-] Marynarka Szuwarowo - Bagienna
[-PGS-] Polish Gaming Squad
[CSMW] CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ
[1PFP] 1 Polska Flota Piwoszy
[1PFPA] 1 Polska Flota Piwoszy Akademia
[MCR] Mistrzowie_Ciętej_Riposty
[TF16] .Task Force 16.
Add relationship | Relationships from other clans

X tier warships

Destroyers 165 Cruisers 241
Shimakaze 33
Gearing 24
Grozovoi 13
Khabarovsk 15
Z-52 23
Yueyang 16
Harugumo 26
Daring 15
Zaō 30
Moskva 25
Hindenburg 29
Minotaur 29
Des Moines 32
Henri IV 21
Worcester 26
Salem 21
Stalingrad 12
Yoshino 16
Battleships 150 Aircraft carriers 36
Großer Kurfürst 32
Yamato 33
Montana 29
Conqueror 20
République 29
Bourgogne 1
Kremlin 6
Hakuryu (<30.01.2019) 7
Midway (<30.01.2019) 7
Midway 11
Hakuryū 9
Audacious 2

Charts

Members
Clan strength
Personal Rating (PR)
Win rateMembers

Player Role Battles Win rate PR Avg. damage Max. damage Rank Strength
CA
Strength
CV
Strength
DD
Strength
BB
Strength
Total
Strength
Clan battles
X tier warships
Milos__Varak 13 065 53.02% 1 155 42 485 274 438
Großer Kurfürst
4 45 0 40 55 35 43 Großer Kurfürst    Khabarovsk    Yueyang    Montana   
Harugumo    Gearing    Grozovoi    République   
Hindenburg    Conqueror    Des Moines    Worcester   
Minotaur    Yamato    Bourgogne    Zaō   
Daring    Kremlin    Yoshino   
OldHak_63 Line Officer 9 234 48.51% 1 081 43 889 221 744
Hindenburg
- 37 0 53 49 35 45 Großer Kurfürst    Zaō    Yamato    Shimakaze   
Montana    Harugumo    Gearing    République   
Worcester    Hindenburg    Moskva   
c_miler Deputy Commander 9 356 52.96% 1 462 51 493 372 198
Montana
9 56 56 58 62 58 57 Shimakaze    Montana    Gearing    Des Moines   
Minotaur    Midway (<30.01.2019)    Yamato    Z-52   
Hindenburg    Großer Kurfürst    Zaō    Yueyang   
Salem    Moskva    Worcester    Daring   
Stalingrad    Harugumo    Midway    République   
Grozovoi    Henri IV    Hakuryū    Conqueror   
MusashiMiyamotoJapan Line Officer 7 892 52.57% 1 399 54 166 265 326
Yamato
1 67 0 0 67 34 36 Großer Kurfürst    Zaō    Moskva    République   
Hindenburg    Henri IV    Des Moines    Montana   
Yamato    Worcester    Conqueror    Salem   
Yoshino   
Mattikrk Line Officer 4 516 52.59% 1 191 36 580 207 044
Chung Mu
5 0 0 56 49 26 29 Großer Kurfürst    Z-52    Shimakaze    Gearing   
Harugumo   
SonOfSun_2015 2 373 50.36% 1 116 42 277 197 426
Musashi
5 55 0 76 52 46 65 Zaō    Montana    Des Moines    Moskva   
Shimakaze   
Boyler Line Officer 3 013 48.12% 1 032 38 154 217 870
Großer Kurfürst
5 61 0 38 35 34 49 Großer Kurfürst    Z-52    Moskva    Des Moines   
Hindenburg    Minotaur    Salem   
zen7319 Deputy Commander 5 194 49.44% 965 40 607 215 080
Conqueror
9 47 0 28 37 28 37 Yamato    Z-52    Minotaur    Hindenburg   
Großer Kurfürst    Moskva    République    Harugumo   
Yueyang    Conqueror    Des Moines    Yoshino   
new_shockwave Hidden account
luckyboy1906 6 743 52.07% 1 296 54 197 258 593
Yamato
6 56 0 62 69 47 60 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Shimakaze   
Montana    Moskva    Des Moines    Minotaur   
tygrys72 Line Officer 15 343 47.51% 1 005 45 325 294 968
Zaō
11 58 35 53 47 48 55 Großer Kurfürst    Montana    Moskva    Hindenburg   
Midway (<30.01.2019)    Hakuryu (<30.01.2019)    Gearing    Zaō   
Des Moines    Shimakaze    Henri IV    République   
Harugumo    Yamato    Midway    Salem   
Gilean Line Officer 8 416 47.72% 990 42 878 267 135
Shimakaze
- 38 15 40 40 33 39 Großer Kurfürst    Yamato    Zaō    Yueyang   
Shimakaze    Gearing    Hakuryu (<30.01.2019)    Hindenburg   
Z-52    Harugumo    Minotaur    Daring   
Hakuryū   
mario1991 Line Officer 4 425 54.8% 1 707 63 678 271 939
Stalingrad
- 66 83 54 67 68 60 Yamato    Shimakaze    Des Moines    Großer Kurfürst   
Henri IV    Yueyang    Worcester    Minotaur   
Conqueror    Daring    République    Stalingrad   
Hindenburg    Midway    Montana   
Horpen 5 580 51.7% 1 091 43 154 225 914
Großer Kurfürst
5 50 42 26 48 42 39 Großer Kurfürst    Hindenburg    Montana    Moskva   
Yamato    Worcester    Des Moines    Harugumo   
République    Henri IV    Zaō    Midway   
Minotaur    Hakuryū   
Waldi9990 Line Officer 8 388 47.66% 980 42 336 263 291
République
- 25 30 40 50 36 34 Großer Kurfürst    Z-52    Yueyang    Worcester   
Yamato    Shimakaze    Montana    Harugumo   
Gearing    Conqueror    République    Henri IV   
Des Moines    Minotaur    Hakuryu (<30.01.2019)    Midway (<30.01.2019)   
Hakuryū    Midway    Zaō    Yoshino   
pajomk Line Officer 3 375 50.58% 1 119 35 753 195 952
Udaloi
3 64 0 46 0 28 51 Khabarovsk    Moskva    Salem    Grozovoi   
Gearing   
Siara115 Line Officer 2 911 54.55% 1 364 39 654 200 721
Des Moines
1 68 0 54 0 31 57 Shimakaze    Daring    Des Moines    Z-52   
Harugumo   
MiStatek 4 944 48.62% 992 40 337 242 520
Montana
- 45 0 29 39 28 37 Khabarovsk    Yamato    Shimakaze    Montana   
Harugumo    Moskva    Yueyang    Worcester   
République    Conqueror    Großer Kurfürst    Z-52   
Des Moines    Minotaur    Grozovoi   
MooTie666 Line Officer 651 43.32% 973 42 665 159 423
Lexington
- 0 44 0 0 11 0 Midway   
michal752505 Line Officer 9 404 55.24% 1 476 55 343 289 048
Großer Kurfürst
- 44 41 38 62 46 42 Zaō    Yamato    Hakuryu (<30.01.2019)    Montana   
Großer Kurfürst    Shimakaze    Des Moines   
dresik99 Line Officer 12 211 49.7% 853 33 511 226 980
Zaō
5 39 0 48 42 32 43 Khabarovsk    Zaō    Shimakaze    Salem   
Harugumo    Moskva    République    Hindenburg   
Conqueror    Henri IV    Minotaur    Gearing   
Yoshino   
Zigfrid_von_spitsbergen 7 389 53.24% 1 310 51 151 287 629
Georgia
3 68 41 57 61 57 62 Großer Kurfürst    Khabarovsk    Salem    Montana   
Moskva    Gearing    Grozovoi    Des Moines   
Midway    Worcester    Midway (<30.01.2019)    Minotaur   
Harugumo    Yamato    République    Conqueror   
Hindenburg   
hycel1906 6 501 55.38% 1 524 53 492 238 382
Montana
- 77 0 78 59 54 76 Z-52    Zaō    Yamato    Shimakaze   
Montana    Gearing    Hindenburg    Des Moines   
Worcester    Daring   
Nomis_accurate 5 983 51.83% 1 091 44 847 238 989
Z-52
- 53 0 59 55 42 56 Minotaur    Z-52    République    Shimakaze   
Worcester    Zaō   
PSikor Commander 11 651 54.76% 1 438 55 891 277 726
République
1 62 43 63 58 57 62 Großer Kurfürst    Yamato    Shimakaze    Montana   
Moskva    Gearing    Minotaur    Hakuryu (<30.01.2019)   
Z-52    Hindenburg    Zaō    Midway (<30.01.2019)   
Conqueror    Des Moines    Henri IV    République   
Yueyang    Khabarovsk    Grozovoi    Worcester   
Salem    Harugumo    Daring    Stalingrad   
Hakuryū    Midway    Audacious    Kremlin   
Yoshino   
Vasherus Deputy Commander 5 275 55.85% 1 599 53 863 294 057
Midway (<30.01.2019)
- 69 57 0 51 44 36 Großer Kurfürst    Hakuryu (<30.01.2019)    Midway (<30.01.2019)    Hindenburg   
Zaō    Moskva    Hakuryū    Yoshino   
Gauri Line Officer 5 122 51.48% 1 022 41 057 233 294
Conqueror
2 34 0 33 58 31 35 Yamato    Shimakaze    Montana    Des Moines   
Conqueror    Worcester    Zaō    Großer Kurfürst   
Dream_Catcher Deputy Commander 7 619 52.91% 1 330 48 394 256 005
Yamato
1 62 0 57 51 43 59 Zaō    Yamato    Shimakaze    Gearing   
Minotaur    Grozovoi    Z-52    Moskva   
Großer Kurfürst    Des Moines    Salem    Yueyang   
Khabarovsk    Hindenburg    Montana    Worcester   
Harugumo    République    Daring    Conqueror   
Stalingrad    Henri IV   
buli1983 5 863 49.04% 1 002 41 080 248 591
Montana
9 48 34 48 49 45 48 Gearing    Henri IV    Des Moines    Montana   
Yueyang    Yamato    Großer Kurfürst    Worcester   
Zaō    Hindenburg    Hakuryū    Shimakaze   
Yoshino   
Tamon_Yamaguchi Line Officer 5 322 51.09% 1 196 44 215 235 693
Yamato
6 66 0 58 54 45 61 Z-52    Shimakaze    Des Moines    Worcester   
Minotaur    Yamato    Conqueror    Yueyang   
Hindenburg    Harugumo    Gearing   
Ulrik_Wagner Deputy Commander 9 356 57.74% 1 796 63 307 324 161
Kremlin
- 81 0 69 73 56 75 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yueyang    Shimakaze    Salem    Montana   
Yoshino    Harugumo    Moskva    République   
Grozovoi    Conqueror    Henri IV    Des Moines   
Worcester    Hindenburg    Gearing    Minotaur   
Yamato    Daring    Kremlin   
ricochetx Line Officer 2 136 52.57% 1 308 46 014 249 009
Yamato
- 51 0 0 43 24 27 Henri IV    Yamato   
RzecznyFonsz17 6 861 53.65% 1 499 56 767 286 040
Henri IV
10 70 43 68 59 60 68 Shimakaze    Gearing    Conqueror    Des Moines   
Minotaur    Großer Kurfürst    Henri IV    Yamato   
Salem    Khabarovsk    Harugumo    Daring   
Worcester    Stalingrad    Midway    République   
Z-52    Hakuryū    Zaō    Yoshino   
xdariox1970 Line Officer 8 217 46.15% 676 32 395 238 606
Shimakaze
1 25 10 31 31 24 28 Zaō    Shimakaze    Montana    Des Moines   
Gearing    Minotaur    Salem    Hindenburg   
Harugumo    Worcester    République    Midway (<30.01.2019)   
Midway    Daring    Großer Kurfürst   
Jasoandr 12 751 52.11% 1 376 55 103 294 392
République
1 63 0 47 68 45 56 Großer Kurfürst    Zaō    Yamato    Shimakaze   
Montana    Moskva    Hindenburg    Henri IV   
Des Moines    Minotaur    Z-52    Conqueror   
Grozovoi    Khabarovsk    République    Gearing   
Worcester    Stalingrad    Harugumo    Salem   
Kremlin    Yueyang    Yoshino   
necromanger Line Officer 8 845 49.97% 1 255 49 292 274 962
Conqueror
8 47 0 37 41 31 42 Großer Kurfürst    Z-52    Khabarovsk    Zaō   
Yamato    Shimakaze    Montana    Moskva   
Gearing    Hindenburg    Conqueror    Henri IV   
Des Moines    Grozovoi    République    Minotaur   
Salem    Yueyang    Worcester    Daring   
Yoshino    Kremlin   
robert__255 Line Officer 3 756 45.74% 798 31 987 180 471
Moskva
- 35 27 36 0 25 33 Shimakaze    Audacious    Moskva    Minotaur   
Jacpop 5 696 57.83% 1 841 60 056 271 486
Hakuryū
5 76 71 77 77 75 77 Yamato    Zaō    Shimakaze    Minotaur   
Hakuryu (<30.01.2019)    Khabarovsk    Z-52    Henri IV   
Salem    République    Harugumo    Hakuryū   
Midway    Worcester    Stalingrad   
niKecs Line Officer 3 669 52.6% 1 654 54 456 307 871
Des Moines
6 91 0 67 47 51 77 Shimakaze    Montana    Gearing    Des Moines   
République   
DrLunatyk 7 660 50.93% 1 278 47 854 230 425
République
3 73 0 67 50 48 69 Des Moines    Moskva    Hindenburg    Montana   
Gearing    Khabarovsk    Yamato    Minotaur   
Salem    Worcester    Harugumo    Großer Kurfürst   
République    Zaō    Stalingrad    Yoshino   
SkolimPL Line Officer 11 392 50.97% 1 137 42 137 270 672
Yamato
- 49 0 52 43 36 50 Z-52    Shimakaze    Gearing    Des Moines   
Yamato    Minotaur    Zaō    Yueyang   
Grozovoi    Großer Kurfürst    Moskva    Harugumo   
Montana    Salem    Daring    Stalingrad   
Hindenburg    République    Worcester   
Robi2312 6 301 51.44% 1 159 46 796 248 945
Shimakaze
5 41 0 63 50 39 52 Z-52    Yamato    Shimakaze    Salem   
Montana    Henri IV    Großer Kurfürst    Yoshino   
stawna17 Deputy Commander 7 168 50.43% 1 192 55 690 301 593
Yoshino
3 64 0 39 54 39 52 Montana    Henri IV    Z-52    Khabarovsk   
Des Moines    Grozovoi    Hindenburg    Worcester   
Yamato    Harugumo    Stalingrad    République   
Daring    Yoshino   
Nirem 4 716 51.72% 1 274 55 539 308 714
Yamato
- 48 0 0 60 27 26 Großer Kurfürst    Yamato    Montana    Moskva   
République    Conqueror    Hindenburg    Minotaur   
Zaō    Salem    Des Moines    Stalingrad   
Cregnan Line Officer 3 117 50.88% 1 062 38 599 239 238
Musashi
- 32 0 0 0 8 15 Henri IV    Hindenburg   
Treevill 7 676 53.41% 1 238 48 007 246 746
Großer Kurfürst
5 60 0 41 50 38 50 Großer Kurfürst    Zaō    Shimakaze    Moskva   
Hindenburg    Yamato    Conqueror    Henri IV   
République    Salem    Stalingrad    Minotaur   
Yoshino   
bizonek822 6 749 52.14% 1 478 59 217 293 602
République
2 86 0 77 60 56 80 Montana    Moskva    Conqueror    Gearing   
République    Khabarovsk    Des Moines    Harugumo   
Grozovoi    Daring    Worcester    Z-52   
Shimakaze    Yueyang    Minotaur    Yamato   
Großer Kurfürst    Hindenburg    Zaō    Henri IV   
Kremlin